Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Pamięć o tych, którzy odeszli

Listopad to czas zadumy. Uroczystość Wszystkich Świętych, a zwłaszcza przypadający 2 listopada Dzień Zaduszny, skłaniają do refleksji, modlitwy, zwolnienia biegu i zastanowienia się, co naprawdę liczy się w życiu, jakie „skarby” i gdzie gromadzimy. W tych dniach wspominamy tych, którzy ziemską pielgrzymkę mają już za sobą.

W wielu miejscach w Polsce i poza jej granicami uczczono pamięć poległych na służbie, zmarłych i zamordowanych policjantów. Nie mamy tyle miejsca, aby wymienić wszystkie te inicjatywy, ale niech ich symbolem będzie hołd złożony zamordowanym w 1940 r. w ZSRR policjantom II Rzeczypospolitej. Spoczywają na największej policyjnej nekropolii na świecie – Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje. Przypomnijmy, że w tym roku przypada 80. rocznica zbrodni katyńskiej i 20. rocznica otwarcia cmentarza w Miednoje.

1 listopada br. kwiaty i znicze na cmentarzu ofiar zbrodni katyńskiej złożyła mł. insp. Kinga Badeńska, oficer łącznikowy polskiej Policji w Federacji Rosyjskiej wraz z delegacją Ambasady RP w Moskwie.

W Warszawie przy obelisku „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” przed budynkiem KGP, gdzie umieszczona jest urna z ziemią z dołów śmierci z Miednoje, wiązankę złożył Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz ze swoimi zastępcami: nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem i nadinsp. Kamilem Brachą. Kierownictwo polskiej Policji złożyło również kwiaty pod Tablicą Pamięci w gmachu KGP, na której upamiętnieni są funkcjonariusze polegli na służbie.

Paweł Ostaszewski

zdj. Marcin Badeński i Jacek Herok

Pamięci prof. Bolesława Sprengla…

26 października 2020 r. zmarł podinspektor Policji w stanie spoczynku dr hab. Bolesław Sprengel, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego). Był historykiem i politologiem, absolwentem Wydziału Humanistycznego (kierunek historia) tegoż uniwersytetu. Miał 68 lat.

Służbie policyjnej poświęcił 24 lata swego życia. Od roku 1977 do 2001 pracował w jednostkach terenowych, w komórkach wykonawczych i koncepcyjnych, w pionach kryminalnym, prewencji i inspekcji. Był pasjonatem historii Policji, autorem wielu cennych pozycji z tej dziedziny. Opublikował również ponad sto artykułów naukowych w prasie policyjnej, wojskowej, prawnej, wydawnictwach szkół wyższych i zeszytach naukowych, „Toruńskim słowniku biograficznym” i innych. Jednak tematyka policyjna, a zwłaszcza dzieje Policji Państwowej, były najbliższe jego sercu. Dawał temu wyraz, publikując liczne artykuły i felietony w policyjnej prasie: „Gazecie Policyjnej”, „Przeglądzie Policyjnym”, „Problemach Kryminalistyki”, periodyku „Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji”. Był jednym z pomysłodawców uhonorowania komisarz Stanisławy Filipiny Paleolog mianem Patrona Honorowego Pomorskiej Policji.

Pozostanie dla nas niedościgłym wzorem do naśladowania. Odszedł od nas Człowiek wielkiego formatu, wspaniały dydaktyk, historyk i przede wszystkim Przyjaciel.

Cześć Jego Pamięci!

Jerzy Paciorkowski

Zmarł ks. Mirosław Dragiel

W nocy 30 października ks.br. zmarł nagle ks. kanonik Mirosław Dragiel SAC, kapelan KWP zs. w Radomiu. Kapłan miał 60 lat, z których ostatnie dwadzieścia w dużej mierze poświęcił mazowieckiej Policji.

Ksiądz Mirosław Dragiel urodził się 7 stycznia 1960 r. w Rynie na Mazurach. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął nowicjat we wspólnocie pallotynów (Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego – po łacinie: Societas Apostolatus Catholici – SAC) w Ząbkowicach Śląskich. Pierwsze śluby złożył w 1982 r., a konsekrację wieczną w 1986 r. Rok później przyjął święcenia kapłańskie. Pracował w parafiach prowadzonych przez księży pallotynów w Warszawie, Otwocku i Radomiu. Od 2000 r. pełnił posługę kapelana w KMP w Radomiu, a od 2003 r. –  kapelana garnizonu mazowieckiego. W 2008 r. otrzymał tytuł kanonika honorowego kapituły kolegiackiej św. Mikołaja w Końskich.

Był etatowym kapelanem KWP zs. w Radomiu. Uczestniczył we wszystkich najważniejszych wydarzeniach w życiu garnizonu, odprawiał nabożeństwa w intencji środowiska policyjnego. Pomagał w przygotowywaniu uroczystości rocznicowo-patriotycznych, uczestniczył w ślubowaniach nowo przyjętych funkcjonariuszy i pogrzebach policjantów i pracowników Policji. To on podczas ubiegłorocznej Wigilii wszystkich służb mundurowych Mazowsza w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego w Warszawie czytał Ewangelię. 

Uroczystości w intencji kapelana mazowieckiej Policji odbyły się 3 listopada br. w Radomiu. Ks. Mirosław Dragiel spoczął na cmentarzu komunalnym na radomskim Firleju.

Paweł Ostaszewski