Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowi generałowie Policji

Podczas centralnych obchodów Święta Policji sześciu wyższych oficerów odebrało z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy akty mianowania na stopnie nadinspektora. Generalskie szable wręczył im minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

25 lipca na placu przed siedzibą Centralnego Biura Śledczego Policji odbyły się najważniejsze uroczystości związane z tegorocznym Świętem Policji. Jednym z głównych punktów ceremonii było wręczenie aktów nominacji nowym generałom Policji. Na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego Prezydent RP Andrzej Duda awansował: zastępcę Komendanta Głównego Policji insp. Tomasza Szymańskiego, komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Pawła Półtorzyckiego, komendanta wojewódzkiego Policji w Białymstoku insp. Roberta Szewca, komendanta wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Sławomira Litwina, komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Piotra Mąkę oraz komendanta wojewódzkiego zs. w Radomiu insp. Michała Ledziona. Poniżej prezentujemy sylwetki nowych generałów Policji w kolejności alfabetycznej.

 

Nadinsp. Michał Ledzion

Nowy generał Policji ma 50 lat. Służbę w policyjnych szeregach zaczął 1 listopada 1990 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział Zarządzania i Administracji). Podczas służby stale podwyższał swoje kwalifikacje, kończąc kursy i szkolenia specjalistyczne. Związany był głównie z pionem prewencji. Służył w Komendzie Rejonowej Policji Łódź-Widzew, Ośrodku Szkolenia Policji w Sieradzu, Komendzie Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi. Od 2014 r. zajmuje kierownicze stanowiska w formacji, jak choćby: naczelnika Wydziału Zabezpieczania Miasta Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, komendanta II Komisariatu Policji w Łodzi, dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, I zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, a od lutego br. komendanta tego garnizonu.

Nadinsp. Michał Ledzion został odznaczony: Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązową i Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant” oraz Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

 

Nadinsp. Sławomir Litwin

Urodził się 50 lat temu. Wstąpił do Policji 27 września 1990 r. Ukończył studia na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz szkolenie wyższe zawodowe dla absolwentów uczelni wyższych w WSPol. w Szczytnie. Ukończył również szkolenia i kursy specjalistyczne.

Związany ze służbą prewencyjną, zwłaszcza z pionem ruchu drogowego. Służył w OPP w Częstochowie, KRP w Częstochowie, a następnie jako naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Gliwicach oraz zastępca naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Katowicach. Służył również na stanowiskach: zastępcy, I zastępcy, a następnie komendanta miejskiego Policji w Częstochowie, skąd został powołany do KGP na stanowisko dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji. Po trzech latach służby w Warszawie został w maju br. powołany na stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji w Łodzi.

Nadinsp. Sławomir Litwin został uhonorowany: Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant” oraz Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

 

Nadinsp.Piotr Mąka

Ma 54 lata. Do Policji wstąpił 1 grudnia 1991 r. Wykształce-nie wyższe zdobył na Politechnice Poznańskiej, a następnie w studium oficerskim WSPol. w Szczytnie. W 2002 r. ukończył ponadto studia podyplomowe w zakresie sieci komputerowych i aplikacji internetowych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. Stale podwyższał swoje kwalifikacje, kończąc specjalistyczne kursy i szkolenia.

Od początku związany z pionem kryminalnym. Służył w KRP Poznań-Grunwald, a od 2004 r. w KWP w Poznaniu, piastując różne stanowiska kierownicze. Był zastępcą, a następnie naczelnikiem Wydziału Wywiadu Kryminalnego, naczelnikiem Wydziału Kryminalnego KWP w Poznaniu, skąd w 2016 r. trafił do kierownictwa garnizonu wielkopolskiego. Był zastępcą, I zastępcą, a od października 2017 r. komendantem wojewódzkim Policji w Poznaniu.

Lata w policyjnym mundurze zaowocowały nadaniem nadinsp. Piotrowi Mące: Brązowego i Srebrnego Krzyża Zasługi, Brązowej oraz Złotej Odznaki „Zasłużony Policjant”, a także Brązowego i Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę.

 

Nadinsp. Paweł Półtorzycki

Ma 46 lat, a z Policją związał się 1 września 1994 r. Jest absolwentem WSPol. w Szczytnie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Szkolenia i kursy specjalistyczne stale podnosiły jego kwalifikacje.

Od początku działał w pionie kryminalnym. Służył w KRP Wrocław-Fabryczna oraz KWP we Wrocławiu, a od 1999 r. w wydziale wrocławskim Biura do Walki z Przestępczością Narkotykową KGP, które przekształcone zostało w Centralne Biuro Śledcze, a następnie w Centralne Biuro Śledcze Policji. Od 2004 r. zajmował stanowiska kierownicze w zarządach wrocławskim i olsztyńskim. W latach 2016–2019 był zastępcą komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, a od kwietnia 2019 r. jest komendantem CBŚP.

Nadinsp. Paweł Półtorzycki został odznaczony: Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, a także Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant”.

 

Nadinsp. Robert Szewc

Ma 48 lat, a policyjny mundur założył 20 sierpnia 1996 r. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz WSPol. w Szczytnie. Uczestniczył w kursach i szkoleniach specjalistycznych, także zagranicznych.

Służył zarówno w pionie prewencji, jak i kryminalnym w: KWP w Zamościu, KRP w Zamościu, KPP w Tomaszowie Lubelskim, KMP w Zamościu, od 2009 r., piastując tam stanowiska kierownicze. Był m.in. naczelnikiem Wydziału Kryminalnego KPP w Tomaszowie Lubelskim, I zastępcą komendanta powiatowego Policji w Tomaszowie Lubelskim, I zastępcą komendanta miejskiego Policji w Zamościu oraz I zastępcą komendanta wojewódzkiego Policji w Lublinie. W latach 2017–2020 dowodził garnizonem lubelskim. W maju br. został mianowany na stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji w Białymstoku.

Nadinsp. Robert Szewc podczas służby w Policji został odznaczony: Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Brązową i Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant” oraz Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

 

Nadinsp. Tomasz Szymański

Ma 46 lat. Z Policją związany jest od 16 listopada 1994 r. Ukończył studia na Wydziale Pedagogiki w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowicaw Płocku, a następnie złożył egzamin oficerski w WSPol. w Szczytnie. Podnosząc swoje kwalifikacje, ukończył studia podyplomowe w zakresie „Pedagogika kryminologiczna: profilaktyka i zapobieganie przestępczości migracyjnej” na Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Ma za sobą także kursy specjalistyczne i doskonalenia zawodowego.

Związany z pionem prewencyjnym służył w: KRP Warszawa-Śródmieście, Kompanii Patrolowo-Interwencyjnej Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Stołecznej Policji oraz na Stołecznym Stanowisku Kierowania. Od 2011 r. piastował funkcje kierownicze w KSP: zastępcy oraz naczelnika Stołecznego Stanowiska Kierowania. W latach 2018–2019 był I zastępcą komendanta stołecznego Policji, a od lutego 2019 r. jest zastępcą Komendanta Głównego Policji. Nadinsp. Tomasz Szymański w KGP nadzoruje Biuro Prewencji, Biuro Ruchu Drogowego oraz Główny Sztab Policji. Sprawuje również nadzór nad garnizonami: podlaskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, śląskim, dolnośląskim oraz szkołami Policji w Słupsku i Katowicach.

Nadinsp. Tomasz Szymański został odznaczony: Brązową i Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant” oraz Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę. 

 

PAWEŁ OSTASZEWSKI

zdj. autor (1), Marek Krupa (6)