Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Moja praca, moja pasja

Gdy słyszymy hasło „95 lat kobiet w Policji”, to myślimy o kobiecie w mundurze – policjantce. Prawda jest jednak taka, że równie ważną pracę wykonują kobiety pracujące na etatach cywilnych. Bez nich ci z pierwszych szeregów nie mogliby osiągnąć tak wiele dla formacji.

– Moja praca w Policji jest też moją pasją – mówi Renata Cedro, główny specjalista Wydziału Prezydialnego CSP w Legionowie. – To, co robię, daje mnóstwo satysfakcji, jest bardzo ciekawe i rozwijające, ale czasem również stresujące.

NAUCZYCIEL ANGIELSKIEGO

Pani Renata jest związana z Centrum Szkolenia Policji od 24 lat. Na początku była nauczycielem języka angielskiego w Studium Języków Obcych CSP. Jako absolwentka Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność anglistyka) miała doskonałe przygotowanie do prowadzenia szkoleń językowych dla słuchaczy na trzech poziomach zaawansowania, dla kadry CSP, jak i dla kandydatów na misje pokojowe. Brała również udział w organizowanym przez KGP doborze kandydatów do misji pokojowych i na stanowiska oficerów łącznikowych polskiej Policji. Praca w zespole anglistów, germanistów, rusycystów czy nauczycieli języka francuskiego była ciekawym doświadczeniem, lecz z czasem kursy językowe zostały przeniesione do Szczytna, a w CSP pozostał Zespół Języków Obcych w Wydziale Ogólnym. Zadania te same, lecz w mniejszej skali. Zespół także nie przetrzymał próby czasu i w 2005 r. jego pracowników wchłonęło Międzynarodowe Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji.

KOORDYNACJA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Wydział MCSSP CSP w Legionowie powstał w 1998 r. jako ośrodek doskonalący umiejętności zawodowe w zakresie zwalczania najgroźniejszych kategorii przestępstw o zasięgu międzynarodowym dla policjantów i milicjantów państw Europy Środkowo-Wschodniej. Ta komórka organizacyjna CSP była ważnym miejscem spotkań i szkoleń przedstawicieli instytucji porządku prawnego, organów wymiaru sprawiedliwości państw wschodnich, zachodnich i USA. Wypisanie wszystkich organizacji policyjnych, które prowadziły w CSP szkolenia, seminaria czy konferencje zajęłoby znaczną część artykułu. Pani Renata pracowała dla MCSSP od 2005 do 2016 r. W tym okresie samodzielnie kontynuowała szkolenia z języka angielskiego dla kandydatów na misje pokojowe oraz utworzyła i obsługiwała Centrum Samokształcenia Językowego (Self-Access Centre). Pracując w zespole specjalistów, realizowała zadania logistyczne i tłumaczeniowe w ramach implementacji szkoleń polskich i międzynarodowych, które odbywały się w MCSSP.

– Chciałabym podkreślić moc pracy zespołowej, bo jeden człowiek nie może równać się z dobrze zgranym zespołem – dodaje Renata Cedro. – Szczególnie dobrze wspominam współpracę z Beatą Pepłowską i Joanną Sokołowską. Ich profesjonalizm i niezwykłe zaangażowanie pozwalały na realizację trudnych i wymagających zadań.

Gdy w 2016 r. MCSSP został zlikwidowany, jego zadania przejął Wydział Prezydialny CSP w Legionowie. Przez te wszystkie lata w CSP gościło wiele delegacji zagranicznych z Europy i USA, ale też z Azji, Afryki, Australii i Ameryki Południowej. Przy takim zasięgu wyzwaniem jest organizacja logistyczna i obsługa językowa, a to tylko część zadań postawionych przed panią Renatą jako członkinią zespołu. Organizacja wyjazdów zagranicznych przedstawicieli CSP, wspólne działania z zagranicznymi szkołami policyjnymi, implementacja projektów edukacyjnych finansowanych przez Unię Europejską, zaangażowanie w szkolenia Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania CEPOL. Trwający od 2005 r. projekt „Międzynarodowe spotkania młodych policjantów z Niemiec, Francji i Polski” ma na celu zapoznanie młodych policjantów z funkcjonowaniem, organizacją i systemem szkolenia policji krajów partnerskich. Renata Cedro odpowiada w nim za koordynację współpracy z partnerami zagranicznymi.

Przy organizacji przez CSP kursów stacjonarnych w ramach CEPOL należy wykazać się znajomością różnych kultur, by wiedzieć, jak zachować się wobec gości uczestniczących w szkoleniach. W takich momentach pani Renata korzysta z wiedzy czerpanej z licznych służbowych wyjazdów zagranicznych (głównie jako tłumacz), jak i prywatnych, będących jedną z jej pasji.

Wydział Prezydialny CSP prowadzony przez mł. insp. Elżbietę Kołodziejską-Powalską realizuje mnóstwo projektów. Renata Cedro jest zaangażowana w większość z nich od strony językowej, logistycznej i organizacyjnej. Często jest na pierwszej linii w pozaoperacyjnej współpracy międzynarodowej.

NIE TYLKO PRACA

– Clou naszej pracy to umiejętność dopasowania się do różnych sytuacji, zrozumienie innych ludzi, kultur, religii – podsumowuje Pani Renata. – Ważne są też tolerancja i otwartość na nowe rzeczy.

Nasza bohaterka zajmuje się obsługą logistyczną i językową nie tylko dla CSP. Była angażowana w realizację kursów przygotowanych przez KGP i CEPOL dla obcokrajowców. Dowodem na wzorowe wywiązywanie się z powierzonych zadań są podziękowania dyrektorów biur KGP.

Renata Cedro zajmuje też ważne miejsce w „Kwartalniku Policyjnym” wydawanym w Centrum Szkolenia Policji. Jest autorką  tematycznych słowniczków polsko-angielskich zamieszczanych na łamach kwartalnika od początku jego istnienia. Jej autorstwa są również teksty o instytucjach edukacyjnych współpracujących z CSP, naturalnie w języku polskim i angielskim. Tłumaczy większość streszczeń artykułów zamieszczanych w magazynie.

Praca to pasja, ale nie tylko. Pani Renata uwielbia niesamowite obrazy Vincenta van Gogha. Chopina i Bethovena może słuchać bez końca. W wolnych chwilach czyta kryminały Mariusza Czubaja. O swoim 35-letnim stażu w małżeństwie mówi, że tu zrealizowała dwa najlepsze projekty – swoich synów.

– Praca w CSP zaczęła się od dydaktyki i ewoluowała. Dzięki tym zmianom nie było czasu na nudę. Robię to, co sprawia mi satysfakcję – przyznaje Renata Cedro. 

Krzysztof Chrzanowski

zdj. archiwum Renaty Cedro