Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

DYREKTOR ZER MSWiA

Małgorzata Zdrodowska

„Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko to wszystko, co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić.”

Lewis Carroll

 

Drogie Funkcjonariuszki,

Drodzy Funkcjonariusze,

Drodzy Pracownicy Cywilni,

w imieniu własnym oraz pracowników Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji składam Państwu najserdeczniejsze życzenia z okazji Święta Policji.

Jestem pełna uznania, że nie zważając na przeszkody i niedogodności, z determinacją i poświęceniem niosą Państwo pomoc potrzebującym. Każdego dnia, z narażeniem życia i zdrowia, dbają Państwo o nasze bezpieczeństwo i udowadniają nam – obywatelom, że w swoich działaniach kierują się sercem i oddaniem dla dobra drugiego człowieka.

Życzę, abyście Państwo nadal z takim samym zapałem pełnili tę zaszczytną służbę.

W tym wyjątkowym dniu pragnę serdecznie podziękować Komendantowi Stołecznemu Panu nadinsp. Pawłowi Dobrodziejowi, Komendantom Wojewódzkim oraz wszystkim Pracownikom Policji, którzy na co dzień wspierają pracowników Zakładu na terenie całego kraju, okazując życzliwość, zrozumienie i przychylność, co ułatwia realizację ustawowych zadań Zakładu. Szczególne podziękowania składam Panu Komendantowi gen. insp. Jarosławowi Szymczykowi za profesjonalizm, otwartość na nowe wyzwania i niezłomną postawę Lidera walczącego o swoich pracowników, dla którego ich dobro jest najwyższą wartością.

Życzę Państwu, aby pełniona służba była dla Państwa zawsze źródłem osobistego zadowolenia, satysfakcji i siły w podejmowaniu kolejnych wyzwań.

 

Z wyrazami szacunku i sympatii,

(-)

Małgorzata Zdrodowska
Dyrektor
Zakładu Emerytalno-Rentowego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji