Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

BO(mb)A na lotnisku

CPKP „BOA” Ćwiczenia

Dziś trudno wykluczyć możliwość zamachu terrorystycznego w jakimkolwiek miejscu na ziemi. Dlatego również polski, policyjny system kontrterrorstyczny musi być gotów do fizycznego przeciwdziałania takiemu zagrożeniu. A nic nie podnosi sprawności i gotowości tak jak realistyczne ćwiczenia.

Jedną z wielu tego typu operacji szkoleniowych były ćwiczenia przeprowadzone w nocy z 28 na 29 listopada 2019 r., we współpracy władz lotniska Chopina oraz zaangażowanych w ćwiczenie służb. Uczestniczyli w nich policjanci CPKP „BOA”, funkcjonariusze Straży Granicznej oraz pracownicy Służby Ochrony Lotniska i Lotniskowej Straży Pożarnej. Wykorzystano przeszło 30 pojazdów, w tym furgony wypadowe, ambulanse medyczne oraz RSD. Nadzór sprawował mł. insp. Dariusz Zięba, dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”.

Scenariusz zakładał, że około godziny 21 w terminalu lotniska Chopina, w trakcie odprawy biletowo-bagażowej ujawniła się grupa kilku uzbrojonych osób, powiązanych z organizacją, która dokonała zamachów terrorystycznych w Turcji. Napastnicy uzbrojeni byli w broń krótką i długą, w tym automaty „Kałasznikowa”, mogli mieć także kamizelki z materiałami wybuchowymi. Znienacka otworzyli ogień do osób znajdujących się w pobliżu, użyli też granatów, a następnie wzięli ok. 30 zakładników i postawili żądania. Służby lotniskowe zareagowały zgodnie z procedurami, natychmiast rozpoczynając ewakuację osób przebywających na lotnisku. Udzielono również pierwszej pomocy rannym w trakcie ostrzału ze strony terrorystów.

Ponieważ tematem ćwiczenia było „współdziałanie Policji z podmiotami pozapolicyjnymi w przypadku wystąpienia zdarzenia, w tym w szczególności zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w wyniku którego doszło do sytuacji zakładniczej na obszarze terminala lotniska”, chodziło przede wszystkim o sprawdzenie w praktyce skuteczności obowiązujących procedur, a także systemów dowodzenia łączności i obiegu informacji między różnymi podmiotami. Zdaniem organizatorów cele te zostały osiągnięte. Po rozpoczęciu symulowanych negocjacji z terrorystami, które jednak nie przyniosły rezultatu, podjęto decyzję o przeprowadzeniu szturmu siłami jednostek kontrterrorystycznych Policji i Straży Granicznej, które ostatecznie uwolniły zakładników.

tekst: CPKP „BOA”

zdj. Jacek Herok