Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Działania policyjne w środowisku COVID-19

Szczeciński policjant kom. dr n. o zdr. Michał Kurdziel we współpracy z dr. hab. Michałem Bijakiem błyskawicznie opracowali publikację zawierającą podstawowe zasady ochrony przed COVID-19 i stosowania środków ochrony indywidualnej dostosowane do sytuacji i zadań podejmowanych podczas służby policyjnej.

W tak rozwiniętej technologicznie cywilizacji nie spodziewaliśmy się jako społeczeństwo rozwoju pandemii w takiej skali, w jakiej mamy do czynienia obecnie. Służby dbające o bezpieczeństwo i życie obywateli oraz porządek publiczny są w grupie podwyższonego ryzyka zakażeniem nowym gatunkiem wirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19. Nowa sytuacja epidemiologiczna wymogła na wszystkich obywatelach przestrzeganie procedur sanitarnych. Funkcjonariusze Policji, realizując zadania służbowe, muszą stosować wszystkie możliwe środki zabezpieczające przed nowym niebezpieczeństwem zagrażającym ich zdrowiu i życiu.

„Nikt nie przypuszczał, że w ciągu 2–3 tygodni każdy policjant w Polsce będzie musiał zdobyć elementarną wiedzę z zakresu wirusologii, przeciwdziałania zakażeniom, stosowania środków ochrony indywidualnej przeznaczonych do użycia w sytuacji zagrożenia biologicznego” – czytamy we wstępie książki „Działania policyjne w środowisku COVID-19”.

Opracowanie kom. dr. n. o zdr. Michała Kurdziela z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i ratownika medycznego w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej PUM oraz dr. hab. Michała Bijaka, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, kierownika Centrum Zapobiegania Zagrożeniom Biologicznym Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, zawiera kompilację dotychczasowej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat środków ochrony osobistej, metod dezynfekcji oraz procedur reagowania na zagrożenie związane z SARS-CoV-2.

Książka obejmuje charakterystykę zagrożenia koronawirusem, w tym również przykładowe potencjalne nośniki materiału zakaźnego podczas realizacji czynności służbowych i prywatnych oraz potencjalną drogę transmisji wirusa wśród funkcjonariuszy.

Ważną częścią książki są rozdziały poświęcone podstawowym zasadom ochrony przed COVID-19 i środkom ochrony indywidualnej, które zostały potraktowane bardzo szczegółowo. Autorzy rozróżnili poziomy ochrony osobistej przed koronawirusem w zależności od użytego sprzętu i zakresu zastosowania oraz od czasu i ryzyka ekspozycji na SARS-CoV-2. Wiele miejsca w publikacji zajmują zasady prawidłowego stosowania środków ochronnych. Właściwe założenie i zdjęcie rękawiczek, półmasek, okularów i kombinezonu ochronnego w bezpieczny sposób nie jest wcale takie oczywiste i proste, jak się okazuje. Wszystkie wytyczne są bogato i przejrzyście ilustrowane, co ułatwia ich właściwe zastosowanie i zapamiętanie. Przydatna jest także zawarta w publikacji klasyfikacja sprzętu filtrującego ochraniającego drogi oddechowe.

W książce znalazły się również rekomendowane sposoby dezaktywacji SARS-CoV-2 dostosowane do sytuacji i potrzeb służby policyjnej, począwszy od dezynfekcji chemicznej, dezynfekcji ŚPB i broni palnej, zastosowania promieni UVC i ozonowania.

Autorzy nie zapomnieli także o podstawowych zabiegach resuscytacyjnych u osób z podejrzeniem COVID-19.

Kom. Michał Kurdziel napisał we wstępie, że „zagrożenie chorobą COVID-19 dowiodło również, że nie można arbitralnie czerwoną kreską rozgraniczyć zakresu kompetencji poszczególnych służb”. I rzeczywiście, z publikacji mogą korzystać funkcjonariusze innych służb mundurowych. Nawet dla ratowników medycznych, którzy są obeznani z procedurami sanitarno-epidemiologicznymi, jest to cenna pozycja.

Książkę wydało PZWL Wydawnictwo Lekarskie, a recenzji publikacji podjął się dr hab. n. med. prof. nadzw. Cezary Pakulski.

IZABELA PAJDAŁA