Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium

90 LAT TEMU Marzec 1930

90 LAT TEMU

Marzec 1930

• W Lidzie (miasto powiatowe w woj. nowogródzkim) tamtejsze koło stowarzyszenia „Rodzina Policyjna” przystąpiło do budowy domu letniskowego dla dzieci policjantów. Działkę o powierzchni 7714 mkw., położoną nad Niemnem, koło wsi Rudy, ofiarował stowarzyszeniu ziemianin Józef Bertin-Deux.

• W wyniku zdekompletowania składu osobowego Komisji Muzealnej Policji Państwowej, która powołana została rozkazem nr 370 KG PP z 20 września 1927 r., komendant główny PP podjął decyzję o utworzeniu nowej komisji. Funkcję przewodniczącego powierzono insp. Franciszkowi Kaufmanowi, redaktorowi naczelnemu czasopism policyjnych: dwutygodnika „Gazeta Policji i Administracji Państwowej” oraz tygodnika „Na Posterunku”. Członkami komisji zostali również oficerowie Komendy Głównej PP: podinsp. Zieliński, nadkom. Kusiński oraz komisarze Misiewicz i Głowacki.

4 III – W Szkole Policji Państwowej w Mostach Wielkich k. Lwowa odbyło się uroczyste zakończenie pierwszego pięciomiesięcznego kursu dla szeregowych PP. Ukończyło go 486 funkcjonariuszy, którzy zasilili jednostki policyjne w całym kraju. W uroczystości wręczenia świadectw młodym posterunkowym wzięli udział m.in.: komendant główny PP płk Janusz Jagrym-Maleszewski, wojewoda lwowski Wojciech Gołuchowski, przedstawiciele Komisariatu Rządu, MSW oraz resortu sprawiedliwości. Po nabożeństwie i defiladzie pododdziałów szkolnych absolwenci oraz zaproszeni goście zasiedli do wspólnego żołnierskiego obiadu.

23 III – Z okazji imienin Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego zorganizowano w Łodzi doroczne zawody marszowe. Trasa liczyła 30,5 km i wiodła z Łodzi do Zgierza, Aleksandrowa i z powrotem.

31 III – Podczas rozpraszania ulicznej manifestacji w Warszawie kilku stołecznych policjantów zostało oblanych żrącym płynem. Najbardziej ucierpieli: przod. Stanisław Brodowski oraz posterunkowi – Franciszek Smoliński i Stanisław Sot. Komendant główny PP płk Janusz Jagrym-Maleszewski udzielił poszkodowanym doraźnej zapomogi na leczenie (po 200 zł).

 

40 LAT TEMU

Marzec 1980

• Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został za sumienność i odwagę sierż. sztab. Jan Wocial z KD MO Praga-Południe, który przebywając na zakupach w Domach Towarowych „Centrum” w Warszawie, rozpoznał w jednym z klientów poszukiwanego od wielu miesięcy groźnego przestępcę. Przy próbie zatrzymania mężczyzna ciężko ranił milicjanta z posiadanego pistoletu.

• W siedzibie Urzędu Rady Ministrów odbyło się uroczyste przekazanie na ręce przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika – Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka ministra Janusza Wieczorka – daru funkcjonariuszy KM MO z Legnicy na CZD.

• Członkowie kierownictwa KW MO w Zielonej Górze spotkali się z kilkunastoma mieszkańcami gminy Siedlec, którzy przyczynili się do ujęcia niebezpiecznego przestępcy (wielokrotnego zabójcy) Józefa Pluty, zbiegłego ze szpitala psychiatrycznego w Międzyrzeczu-Obrzycach. Za tę obywatelską postawę podziękował im komendant wojewódzki MO w Zielonej Górze płk Aleksander Borysiewicz, wręczając listy pochwalne i upominki.

22–23 III – Na terenie całego kraju przeprowadzono pierwszą w tym roku radiowo-milicyjną akcję „Uwaga, bądź przezorny na drodze”. Szczególną uwagę zwracano na zachowanie bezpiecznej prędkości oraz kontrolowano stan techniczny pojazdów.

 

20 LAT TEMU

Marzec 2000

• Biuro Kadr i Szkolenia KGP oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie opracowały ofertę szkoleniową na wyższe studia zawodowe dla policjantów i osób cywilnych. Maturzyści, kandydaci na trzyletnie studia zawodowe, mogą składać dokumenty (w wydziałach kadr i szkolenia właściwych terenowo KWP) do 31 marca. Egzamin wstępny będzie dwuetapowy, obejmujący testy (z języka polskiego, wybranego obcego, historii Polski) oraz sprawności fizycznej. Kandydatów czeka również rozmowa kwalifikacyjna w obecności psychologa.

• Po raz kolejny polska Policja została zaproszona przez ONZ do udziału w operacji pokojowej. W ramach kontyngentu Policji Specjalnej polscy funkcjonariusze będą uczestniczyli w operacji pokojowej w Kosowie. Zgodnie z umową Polska ma wystawić jednostkę składającą się ze 100 policjantów i 10 obserwatorów policyjnych.

• W Poznaniu rozstrzygnięto pierwszą edycję Konkursu o Nagrodę HETMANA, przyznawaną przez Fundację na rzecz Bezpieczeństwa Obywatelskiego G-7. Jej beneficjentami są osoby, które społecznie organizują działania w zakresie profilaktyki społecznej na swoim osiedlu, w dzielnicy, gminie lub mieście. Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się dwóch funkcjonariuszy Policji: asp. sztab. Tadeusz Gadawski z KMP w Tarnobrzegu oraz nadkom. Tadeusz Winiarski z KMP w Kielcach.

1 III – Na mocy podpisanego dzień wcześniej przez komendanta głównego Policji gen. insp. Jana Michnę zarządzenia w sprawie powołania oraz określenia organizacji, zakresu działania i właściwości terytorialnej służby śledczej, z dniem 1 marca rozpoczęło w KGP funkcjonowanie Centralne Biuro Śledcze (CBŚ). Przejęło ono zadania realizowane dotąd przez Biuro dw. z Przestępczością Zorganizowaną oraz Biuro ds. Narkotyków. W jego strukturze znalazło się siedem wydziałów: kryminalny, narkotykowy, ekonomiczny, analityczny, techniki operacyjnej, ochrony świadka koronnego i operacji specjalnych. Pierwszym dyrektorem CBŚ został jego współorganizator insp. Andrzej Borek. 

 

JERZY PACIORKOWSKI

Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

zdj. „Na Posterunku”

(Więcej informacji historycznych znajdziesz na stronie: www.hit.policja.gov.pl)