Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowy komendant rektor

6 marca br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyło się wprowadzenie na stanowisko komendanta rektora uczelni insp. dr hab. Iwony Klonowskiej. Wprowadzenia dokonał Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk w obecności zastępcy komendant prorektor WSPol. mł. insp. dr Anny Świerczewskiej-Gąsiorowskiej.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się od złożenia szefowi Policji meldunku przez dowódcę uroczystości kom. Tomasza Kozona, wprowadzenia sztandaru uczelni oraz powitania kadry kierowniczej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Odczytano decyzję ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego o wyznaczeniu insp. dr hab. Iwony Klonowskiej na stanowisko komendanta rektora WSPol. w Szczytnie. Następnie nowa szefowa policyjnej placówki uroczyście powitała sztandar Wyższej Szkoły Policji oraz odebrała z rąk Komendanta Głównego Policji łańcuch rektorski, stanowiący insygnium jej władzy.

W swoim przemówieniu szef Policji pogratulował insp. dr hab. Iwonie Klonowskiej objęcia stanowiska komendanta, podkreślając, że to pierwsza kobieta rektor w historii szczycieńskiej uczelni. Zwracając się do kadry dydaktycznej, poprosił o kredyt zaufania dla pani komendant i żeby bardzo mocno ją wpierała.

– Jestem przekonany, że wspólnie stworzycie świetny zespół, bo tylko praca zespołowa przynosi właściwe efekty – powiedział Komendant Główny Policji.

Następnie głos zabrała komendant rektor insp. dr hab. Iwona Klonowska.

– To bardzo wielka odpowiedzialność, mam tego świadomość. Zdaję sobie sprawę z rangi i roli Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. O roli nauki, dydaktyki i tego, co Państwo robicie, przekonywać mnie nie trzeba. Zawsze marzyłam, żeby każdy słuchacz, który będzie jechał do szkoły Policji na szkolenie, bez względu na jakim jest etapie rozwoju zawodowego, będzie się na ten wyjazd cieszył i uważał, że jest w sytuacji uprzywilejowanej, bo jedzie na wartościowy kurs. Ale te doskonalenia są tylko wtedy tak wartościowe, jak wartościowy jest zespół. Mam wielki sentyment do tej szkoły, bo tu odbyłam szkolenie zawodowe podstawowe, kurs oficerski i studia podyplomowe. Uwierzcie mi Państwo, że ci, którzy mnie uczyli, wzbudzają na mojej twarzy uśmiech i z sentymentem do nich wracam, bo to były osobowości same w sobie. Wierzę, że stworzymy taki zespół. Zrobię wszystko ze swojej strony, by Państwu tu się dobrze pracowało, bo wierzę, że jak będziemy się szanować, a może nawet lubić, to będzie nam ze sobą dobrze, a wyzwania staną się łatwiejsze do realizacji – powiedziała pierwsza w historii kobieta komendant rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Dziękując ministrowi spraw wewnętrznych i administracji oraz szefowi Policji za docenienie i powierzenie jej obowiązków, dodała: – Zrobię wszystko, żeby Państwa nie zawieść, ale proszę, byście mi pomagali.

Insp. dr hab. Iwona Klonowska służbę w Policji rozpoczęła 21 lutego 2000 r. na stanowisku aplikanta Kompanii Patrolowo-Interwencyjnej Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Warszawa-Mokotów Komendy Stołecznej Policji. Przez kolejne lata zajmowała wiele stanowisk wykonawczych oraz kierowniczych na terenie garnizonu stołecznego, a potem w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. W 2014 r. została naczelnikiem Wydziału Komunikacji Społecznej Gabinetu Komendanta Głównego KGP. 1 lutego 2016 r. powierzono jej pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Z dniem 15 kwietnia 2016 r. została dyrektorem Biura Komunikacji Społecznej KGP. 24 lipca 2018 r. awansowała na stopień inspektora Policji. Z wykształcenia jest doktorem habilitowanym w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogiki Uniwersytetu Adama Mickiewicza (2018 r.).

Z dniem 5 marca 2020 r. decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji została wyznaczona na stanowisko Komendanta Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Nowa komendant rektor w trakcie swojej 20-letniej służby została odznaczona Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę, a także Brązową i Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant”.

ANDRZEJ CHYLIŃSKI

zdj. autor (2), Andrzej Mitura (1)