Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Ocalić, popularyzować, inspirować

Kolejnym ważnym wydarzeniem związanym z obchodami 100. rocznicy powołania Policji Państwowej było sympozjum „100 lat polskiej policji. Historia i współczesność”, zorganizowane 6 września br. w Centrum Konferencyjnym Ordynariatu Polowego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

O historii policji, jej dokonaniach, problemach, z jakimi się borykała, a także wyzwaniach, przed jakimi stoi dziś, mówili policjanci w służbie i w stanie spoczynku, przedstawiciele świata nauki oraz instytucji i organizacji pozarządowych. Celem sympozjum – jak podkreślali jego uczestnicy – było ocalenie pamięci, popularyzowanie historii policji oraz inspirowanie do dalszych szczegółowych badań nad tymi jej aspektami, które wciąż są mało znane. A tych, co akcentowano równie mocno, mimo wysiłków historyków i pasjonatów wciąż jest bardzo dużo.

Uczestników, członków komitetu honorowego, współorganizatorów i partnerów przedsięwzięcia, osoby pasjonujące się historią polskiej policji, a także uczniów z klas o profilu policyjnym z Zespołu Szkół Zawodowych im. Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii i 75. Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie powitał prezes Stowarzyszenia Muzeum Policji prof. Zbigniew Judycki. Sesje sympozjum poprowadzili przedstawiciele Fundacji Polonia Semper Fidelis dr Jan Znajdek oraz dr Anna Kozyra.

Kilka referatów miało charakter biograficzny. Sylwetkę gen. bryg. Adama Władysława Gołąbka zaprezentował dr Janusz Gmitruk z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, dokonania pioniera współpracy polskiej policji z Międzynarodową Komisją Policji Kryminalnej przedstawił prof. dr hab. Bolesław Sprengel z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a losy ostatniego komendanta głównego Policji Państwowej gen. dyw. Kordiana Józefa Zamorskiego – dr Jan Znajdek. Liczne wątki biograficzne znalazły się także w referacie byłego komendanta głównego Policji gen. insp. w st. spocz. Leszka Szredera. Wiceprezes Stowarzyszenia Generałów Policji – przypominając idee, które legły u podstaw stowarzyszenia oraz zadania, jakie stoją przed nim dzisiaj – szeroko wspominał tych wszystkich, którzy zdjąwszy mundur, nadal czują się zobowiązani do służenia formacji swoją wiedzą i doświadczeniem.

Mimo że tematyka sympozjum obejmowała ostatnie 100 lat, jego uczestnicy mieli okazję poznać historię i tradycję kształtowania się systemu bezpieczeństwa wewnętrznego od czasów tworzenia się polskiej państwowości w X wieku. Zarys tego procesu przedstawił płk dr Jacek Macyszyn, dyrektor Muzeum Ordynariatu Polowego. O historii, strukturze i zadaniach Policji Województwa Śląskiego mówił mł. insp. w st. spocz. dr Janusz Mikitin. 

Historię i osiągnięcia najstarszej i jednej z największych tego typu placówek w Polsce, czyli Szkoły Policji w Słupsku, przedstawił jej komendant insp. Jacek Gil. O jednostkach szkoleniowych Policji Województwa Śląskiego w latach 1922–1939 mówił insp. dr Rafał Kochańczyk, komendant Szkoły Policji w Katowicach. Kierunki rozwoju kryminalistycznych baz danych zaprezentował prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dr hab. Jarosław Moszczyński.

Z dużym zainteresowaniem uczestników spotkał się referat nadinsp. w st. spocz. Michała Otrębskiego poświęcony słabo zbadanej „strukturze” Policji Państwowej, jaką była policja polityczna. Nie mniej interesujący temat zaprezentował Piotr Zawilski z Archiwum Państwowego w Łodzi, który na przykładzie policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowej w Łodzi przybliżył problemy badawcze związane z identyfikacją ofiar z listy ostaszkowskiej.

Sympozjum towarzyszyły: pokaz umundurowania funkcjonariuszy Policji Państwowej zaprezentowany przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej III Okręgu Policji Państwowej Komisariat w Radomiu, wystawa pt. „Podinspektor Policji Państwowej Marian Stefan Kozielewski – żołnierz i policjant Niepodległej”, ekspozycja dokumentów historycznych i elementów wyposażenia policjantów Policji Państwowej zgromadzonych przez Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi, prezentacja Stołecznego Magazynu Policyjnego i publikacji książkowych Stowarzyszenia Muzeum Policji oraz piknik w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego przy al. Wilanowskiej. 

Przedsięwzięcie, wraz z towarzyszącymi wydarzeniami, zostało zrealizowane dzięki współpracy przedstawicieli wielu instytucji: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Fundacji Polonia Semper Fidelis w Warszawie, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Komendy Stołecznej Policji, Stowarzyszenia Muzeum Policji w Kielcach, a także: Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie (APAJTE), Zakładu Biografistyki Polonijnej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, Fundacji Sedeka w Warszawie, Szkoły Policji w Słupsku oraz Muzeum Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

Wszystkie referaty zostały wydane w pracy „100-lecie Polskiej Policji. Historia i współczesność” pod redakcją dr. Janusza Gmitruka, prof. Zbigniewa Judyckiego i dr. Tadeusza Skoczka.

KK

 

W skład komitetu honorowego sympozjum weszli m.in.:

Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, komendant stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, biskup polowy Wojska Polskiego gen. bryg. dr Józef Guzdek, dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, dyrektor generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, prezes Fundacji Sedeka mjr inż. Stanisław Kowalski, rektor komendant Akademii Sztuki Wojennej gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz, nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk ze Stowarzyszenia Muzeum Policji w Kielcach i komendant główny Straży Granicznej gen. bryg. Tomasz Praga.