Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

MSPO 2019 Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

Od 3 do 6 września br. w halach wystawienniczych Targów Kieleckich odbył się XXVII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego połączony z wystawą narodową USA Lead Nation oraz XXV Międzynarodowe Targi Logistyki. Trzeci dzień targów przeznaczony był przede wszystkim dla służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wydarzenia te zostały objęte honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który osobiście uczestniczył w ich otwarciu. Krajem wiodącym w tegorocznym MSPO były Stany Zjednoczone.

OTWARCIE TARGÓW

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego jest trzecim co do wielkości (po Paryżu i Londynie), najważniejszym wydarzeniem branży zbrojeniowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

– Chcę, by nasza produkcja zbrojeniowa była jak najnowocześniejsza i byśmy byli w tym zakresie innowacyjni, bo Polska jest krajem ambitnym i chcemy, by bezpieczeństwo ojczyzny i naszego regionu Europy zapewniane było w jak najdoskonalszy sposób – powiedział Prezydent RP Andrzej Duda podczas inauguracji MSPO.

W uroczystym otwarciu targów, oprócz licznych gości zagranicznych i przedstawicieli MON, wojska i pozostałych służb mundurowych, Policję reprezentowali dyrektor Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji insp. dr Małgorzata Borowik i I zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bielecki.

WOKÓŁ MSWIA

Trzeci dzień targów poświęcony był służbom podległym Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym Policji. Wystawę obejrzeli Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, jego I zastępca nadinsp. Dariusz Augustyniak i komendant wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. Paweł Dierżak. Targi zwiedzili też funkcjonariusze i pracownicy Policji pracujący na co dzień w pionie logistyki, którzy zapoznali się z technicznymi i sprzętowymi rozwiązaniami mogącymi w przyszłości wspomóc pracę mundurowych. Wystawione były drony i systemy antydronowe, mundury i obuwie specjalistyczne, a także systemy monitoringu, łączności i środki przymusu bezpośredniego oraz inny sprzęt, który może usprawnić działanie polskiej Policji.

Było w czym wybierać, gdyż wydarzenie zrzeszyło wystawców z takich gałęzi przemysłu jak: uzbrojenie klasyczne, materiały wybuchowe, sprzęt specjalistyczny Policji, sprzęt specjalistyczny Straży Granicznej, sprzęt gaśniczy i ratowniczy, sprzęt transportowy (kołowy, gąsienicowy i pływający), w tym do celów specjalnych, sprzęt radioelektroniczny i optoelektroniczny, łączność i informatyka, urządzenia metrologiczne, sprzęt inżynieryjny, artykuły żywnościowe i urządzenia do przygotowywania posiłków oraz przechowywania i transportu żywności, przedmioty mundurowe, materiały pędne oraz ciecze eksploatacyjne, w tym ich dystrybucja i przechowywanie, sprzęt i materiały medyczne, indywidualne środki opatrunkowe, podzespoły, sprzęt i systemy ochrony obiektów i osób. Uzupełnieniem tego dnia były pokazy tresury psów policyjnych, a po nich – działań ratowniczych PSP.

NAGRODA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Jak co roku policyjni specjaliści wytypowali do nagrody Komendanta Głównego Policji wystawców i produkty pod kątem ich nowoczesności i przydatności w naszej formacji. Zwycięzca odebrał nagrodę z rąk szefa świętokrzyskich policjantów nadinsp. Pawła Dzierżaka oraz naczelnika Wydziału Wsparcia Technicznego CPKP „BOA” nadkom. Mariusza Wójcika. Laureatem tegorocznego wyróżnienia według policyjnych ekspertów została firma prezentująca cyfrowe systemy dowodzenia oraz narzędzia do zapewnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni pn. Platforma Integracji Komunikacji.

PIK to kompletny dyspozytorski system łączności pozwalający na wielowariantową komunikację. System wykorzystuje sieci komórkowe jako medium transmisji i umożliwia zastosowanie systemów łączności o dowolnym zasięgu (od systemów lokalnych, przez ogólnopolskie, aż po międzynarodowe). Pozwala prowadzić rozmowy i wymieniać dane między członkami zespołów. Korzysta przy tym z własnych systemów łączności, a po zainstalowaniu w smartfonie właściwej aplikacji, również łączności za pośrednictwem sieci komórkowych.

Ciekawym rozwiązaniem prezentowanym przez jednego z wystawców była również para urządzeń wykrywających i neutralizujących bezzałogowe statki powietrzne (BSP). To innowacyjne rozwiązanie składa się z dwóch mobilnych i lekkich urządzeń. Pierwsze umożliwia skanowanie przestrzeni powietrznej w promieniu kilometra i alarmuje operatora o wykrytym dronie. Drugie służy do neutralizacji BSP w promieniu 500 m – zagłuszając sygnał Wi-Fi i dane geolokalizacji GPS drona, doprowadza do zerwania łączności między dronem a jego operatorem. Tak zneutralizowany dron, po wyczerpaniu się akumulatorów, ląduje w bezpieczny sposób. Technologia, jak informuje producent, nie wpływa negatywnie na inne statki.

Podsumowaniem trzeciego dnia targów było wręczenie pucharów w zawodach strzeleckich dla attaché wojskowych. Dyplomaci odebrali nagrody z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach nadinsp. Pawła Dzierżaka oraz naczelnika WWT CPKP „BOA” nadkom. Mariusza Wójcika. Puchary ufundował Komendant Główny Policji. Zawody zorganizowano dla attaché wojskowych z 19 państw, którzy rywalizowali w dwóch kategoriach: broń długa i krótka.

MSPO 2019

Tegoroczny MPSO odwiedziło 58 delegacji z 49 państw, ponad 30,5 tys. osób w tym 13 tys. podczas towarzyszącemu wystawie Dnia Otwartego. W 7 halach o łącznej powierzchni blisko 2700 m2 i terenie przyległym zaprezentowało swoje produkty związane z obronnością i bezpieczeństwem 610 firm i wystawców. Na targach znalazły się produkty z 31 krajów m.in.: Polski (303 firmy), Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Tajwanu. W ich gronie byli wystawcy sprzętu zbrojeniowego dla armii, w tym Polska Grupa Zbrojeniowa SA, jak również wyposażenia i rozwiązań technicznych dla służb mundurowych.

Podczas wydarzenia organizowano liczne konferencje i pokazy. Jedną z ciekawostek była prezentacja pełnowymiarowej makiety myśliwca F-35. Uczestnicy targów mogli wsiąść do kokpitu myśliwca i wykonać w nim pamiątkowe zdjęcie.

SŁAWOMIR KATARZYŃSKI
zdj. Sławomir Katarzyński (5), Maciej Ślusarczyk z KWP w Kielcach (2)