Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

XVIII Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego

W setną rocznicę powołania Policji Państwowej

29 września – w święto patrona Policji św. Michała Archanioła – w sanktuarium jasnogórskim odbyły się coroczne uroczystości z udziałem policyjnych pątników. Uczestniczyli w nich podsekretarz stanu w MSWiA Błażej Poboży oraz kierownictwo Policji z Komendantem Głównym gen. insp. dr. Jarosławem Szymczykiem na czele.

Do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze przybyli policjanci i pracownicy Policji wraz z rodzinami, przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji działających w środowisku policyjnym oraz resortowi emeryci i renciści z całej Polski. Jak zwykle obchody przygotowali policyjni związkowcy. W tym roku – z okazji jubileuszu setnej rocznicy powołania Policji Państwowej – rozłożone były na dwa dni.

W sobotę, 28 września, w Sali Rycerskiej sanktuarium odbyła się uroczystość nadania medali i odznaczeń związkowych i przyz-nawanych przez Ordynariat Polowy Wojska Polskiego wielu zasłużonym osobom.  Związkowcy uhonorowali m.in. ojców paulinów, którzy zawsze życzliwie podchodzą do policyjnych pątników. Wśród wyróżnionych znalazł się także przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra.

W sobotę wszyscy chętni mogli na pl. Władysława Biegańskiego obejrzeć pokaz policjantów z Motocyklowej Asysty Honorowej, którzy swoje umiejętności prezentowali przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, występującej w umundurowaniu wyjściowym nowego wzoru oraz pokaz musztry paradnej funkcjonariuszy z kompanii honorowej KWP w Katowicach. Można było również zwiedzić Bibliotekę Jasnogórską oraz Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II.

Główne uroczystości odbyły się 29 września. Pielgrzymi zebrali się na placu Biegańskiego, gdzie przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego złożono wiązanki kwiatów. Delegacja policjantów z kwiatami i zniczem udała się również na plac Katyński – Polanę Dębową, oddając hołd pomordowanym policjantom II RP.

Następnie wszyscy ruszyli aleją Najświętszej Maryi Panny w stronę sanktuarium. Po drodze złożono wieńce przy pomniku bł. ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie wartę razem z policjantami wystawili również młodzi uczniowie z klas mundurowych. Następny postój tradycyjnie nastąpił przy pomniku Nieznanego Żołnierza, wokół którego zgromadziły się poczty sztandarowe. Tu odbył się Apel Pamięci w 79. rocznicę zbrodni katyńskiej, a podsekretarz stanu w MSWiA Błażej Poboży odczytał list ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego. Z pewnością kolejne spotkanie organizowane w tym wyjątkowym dla osób wierzących miejscu to dobry moment na chwilę refleksji nad misją, jaką w społeczeństwie pełni Policja. – napisał minister. – Ma to szczególnie symboliczny wymiar w roku, w którym obchodzimy setną rocznicę utworzenia Policji Państwowej. Uniwersalne wartości, którym wierni byli ówcześni funkcjonariusze, pozostają aktualne również w obecnych czasach. W chwili tego wyjątkowego jubileuszu musimy również pamiętać o tragicznym losie policjantów, którzy zostali bestialsko zamordowani przez NKWD i na wiele lat spoczęli w bezimiennych grobach. Jako spadkobiercy pięknej historii Policji Państwowej pamiętajcie, że nadrzędnym celem każdego funkcjonariusza jest służba społeczeństwu. Jestem przekonany, że udział w tym spotkaniu umocni duchowo każdego z was i pozwoli nadal w sposób profesjonalny wypełniać obowiązki służbowe.

Minister, zwracając się bezpośrednio do przewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Rafała Jankowskiego, który stoi na czele komitetu społecznego przygotowującego spotkania jasnogórskie, podziękował za pracę wszystkich osób zaangażowanych w organizację pielgrzymki.

Msza na Wałach Jasnogórskich sprawowana przez policyjnych kapelanów pod przewodnictwem biskupa polowego Wojska Polskiego gen. bryg. ks. dr. Józefa Guzdka, który jest również delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji, była głównym punktem uroczystości.

– Witam uczestników jasnogórskiego spotkania środowiska policyjnego, którzy przybywają do domu Matki na Górę Przemienienia, gdzie bije nieśmiertelne serce polskiego ludu, aby doświadczyć tu wspólnoty wiary i zbliżyć się do Boga – zwrócił się do zebranych I podprzeor jasnogórskiego klasztoru o. Mieczysław Polak.

Krajowy duszpasterz Policji bp. Józef Guzdek, nawiązując w swojej homilii do czytania z Ewangelii, podkreślił wagę misterium wybrania, uznania i zaufania.

– 24 lipca 1919 roku została powołana Policja Państwowa – powiedział Jego Ekscelencja. – Sprawujący władzę wybrali wielu mężczyzn, a niespełna sześć lat później także kobiety, i uznali ich za godnych powierzenia im sprawy bezpieczeństwa i troski o przestrzeganie prawa. Po odpowiednim przeszkoleniu i złożeniu przysięgi zostali obdarzeni wielkim zaufaniem, że – jeśli zajdzie taka potrzeba – do końca wypełnią rotę policyjnego ślubowania. I tego zaufania nie zawiedli.

Ksiądz biskup nawiązał do trudnej historii formacji, także tej z czasów PRL.

– Mamy prawo do oceny niegodnych postaw funkcjonariuszy tamtej formacji – podkreślił bp. Józef Guzdek. – Trzeba pamiętać o haniebnych czynach niektórych z nich przeciwko własnemu narodowi. Musimy jednak wystrzegać się potępienia wszystkiego i wszystkich. W tamtym czasie też nie brakowało uczciwych funkcjonariuszy, którzy nie walczyli z narodem, ale ze zwykłymi przestępcami.

Po zakończonej Eucharystii podziękowania wygłosili Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk oraz przewodniczący ZG NSZZP Rafał Jankowski.

W Kaplicy Cudownego Obrazu modlono się przed Tablicą Gloria Victis, upamiętniającą przedwojennych policjantów zamordowanych w 1940 r. w ZSRR. Przed obrazem Czarnej Madonny odmówiono modlitwę w intencji całej polskiej Policji i złożono wiązankę kwiatów.

Przy pomniku ks. kard. Stefana Wyszyńskiego można było obejrzeć wystawę dokumentującą dotychczasowe spotkania środowiska policyjnego na Jasnej Górze.

 

PAWEŁ OSTASZEWSKI
zdj. autor