Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Garnizon świętokrzyski

19 lipca br. świętokrzyscy policjanci świętowali wspólnie z mieszkańcami Kielecczyzny 100. rocznicę powołania Policji Państwowej. Gospodarzem uroczystości był nadinsp. Paweł Dzierżak, komendant wojewódzki Policji w Kielcach. W obchodach udział wzięli Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, podsekretarz stanu w MSZ Piotr Wawrzyk, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, senator Krzysztof Słoń, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, ks. bp Krzysztof Nitkiewicz o

Wojewódzkie obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego odbywały się w nietypowej scenerii Klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu. Gospodarzem miejsca podczas ceremonii był ojciec dr Marian Puchała, superior klasztoru na Świętym Krzyżu. Uroczystość rozpoczęła się od mszy. Wzięli w niej udział również parlamentarzyści, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek oraz podinsp. Piotr Janik, dyrektor Biura Kryminalnego KGP, insp. Dariusz Szuba, dyrektor Biura Kontroli KGP i komendant SP w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk. W jubileuszowych obchodach uczestniczyli także emerytowani komendanci garnizonu świętokrzyskiego. Gospodarzem uroczystości był komendant wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. Paweł Dzierżak. Na początku obchodów dowódca uroczystości podkom. Rafał Wydrzyński złożył meldunek Komendantowi Głównemu Policji, który dokonał przeglądu pododdziałów i przywitał zebranych policjantów.

Szef świętokrzyskiego garnizonu nadinsp. Paweł Dzierżak w swoim wystąpieniu nawiązał do miejsca uroczystego spotkania, Świętego Krzyża, od którego nazwę wzięło województwo. Przywołał również ważną dla powiatu świętokrzyskiego i Policji postać płk. Jana Piwnika „Ponurego”, następnie podziękował policjantom za ich pracę.

– Święto Policji to powód do dumy. Dziś funkcjonariusze codziennie mierzą się z niebezpieczeństwem, stoją przed dylematami i trudnymi wyborami. Ta służba jak żadna inna wymaga siły, konsekwencji, sprawności, ale też umiejętności rozumienia drugiego człowieka. Bycie policjantem to nie tylko zawód, to przede wszystkim misja. Społeczeństwo oczekuje  bowiem od nas gwarancji bezpieczeństwa. Składając rotę ślubowania zobowiązaliśmy się służyć wiernie narodowi – nawet z narażeniem życia. To wielkie słowa i wielki obowiązek. Przyjmując na siebie zaszczyt noszenia policyjnego munduru, przyjęliśmy także ciężar trudnych chwil i poświęcenia – mówił nadinsp. Paweł Dzierżak. 

Święto Policji to okazja do podziękowań, gratulacji, awansów i nominacji. W województwie świętokrzyskim z rąk wojewody, Komendanta Głównego Policji oraz komendanta wojewódzkiego Policji w Kielcach 17 policjantów otrzymało Medale za Długoletnią Służbę, 19 uhonorowano Odznakami „Zasłużony Policjant” i 18 mianowano na wyższe stopnie służbowe. W całym garnizonie podczas obchodów Święta Policji medalami i odznaczeniami zostało wyróżnionych 118 funkcjonariuszy, a 1009 policjantów otrzymało wyższe stopnie służbowe.

Na uroczystość w Kielcach minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbieta Witek skierowała do funkcjonariuszy list okolicznościowy, odczytany przez wojewodę świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek, w którym wyraziła słowa uznania za wkład i codzienny trud policjantów przyczyniający się do dużego poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli.

W następnej części uroczystości głos zabrał Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, który dziękując i składając życzenia zgromadzonym funkcjonariuszom, podkreślił ogrom pracy wykonywany przez nich każdego dnia. Zaznaczył również efekty tych działań w postaci niezwykle wysokiego poczucia bezpieczeństwa wśród społeczeństwa. Obchody wojewódzkie uświetniła Orkiestra KWP w Katowicach. Mundurowi nie zapomnieli również o mieszkańcach Kielc i w niedzielę, 21 lipca, zorganizowali rodzinny festyn z wieloma niezwykłymi atrakcjami. 

Tydzień po obchodach wojewódzkich, 26 lipca br., Święto Policji zorganizowała Komenda Miejska Policji w Kielcach. Była to również okazja do niecodziennego powitania nadinsp. Pawła Dzierżaka, który 24 lipca br. otrzymał z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy i minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbiety Witek nominację na stopień nadinspektora. Podczas uroczystości odbyło się ślubowanie przyjętych do służby funkcjonariuszy. Uroczystość zakończyła defilada kompanii honorowej.

oprac. IPK

zdj. Damian Janus