Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Garnizon śląski

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki 21 lipca był gościem obchodów Święta Policji w Katowicach połączonych z jubileuszem 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. Uroczystości przebiegały pod honorowym patronatem minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbiety Witek.

Gospodarzem wydarzenia był komendant wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński. Wśród zaproszonych gości byli: minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa, Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, wiceministrowie: Adam Gawęda, Grzegorz Puda i Michał Wójcik, parlamentarzyści i europarlamentarzyści, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, przedstawiciele sądownictwa i prokuratury, komendant wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Jarosław Kaleta, komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk, przewodniczący Zarządu wojewódzkiego NSZZ Policjantów Michał Szczęśniak, śląski komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski, prezydent Katowic Marcin Krupa oraz przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych zarówno z kraju, jak i zza granicy. Niemiecką policję reprezentowali członkowie kierownictwa Policji z Brandenburgii: Sven Bogacz i Ulf Buschmann. W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji i stowarzyszeń oraz komendanci miejscy i powiatowi wraz z kadrą kierowniczą śląskiego garnizonu Policji.

Uroczystości rozpoczęły się mszą w intencji Policji, po której uczestnicy z Kompanią Honorową i pocztami sztandarowymi na czele przeszli przy akompaniamencie Orkiestry KWP w Katowicach na plac Bolesława Chrobrego. Po wystąpieniu komendanta wojewódzkiego Policji nadinsp. dr. Krzysztofa Justyńskiego, który nawiązując do 100-letniej historii Policji mówił o spełnianiu przez nią wtedy i dziś społecznych oczekiwań, nastąpiło wręczenie  medali, odznak i aktów mianowania na wyższe stopnie. Premier Mateusz Morawiecki wręczył 4 osobom Medale za Zasługi dla Policji, wojewoda Jarosław Wieczorek wręczył 30 policjantom i pracownikom Policji Medale za Długoletnią Służbę, a Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk wyróżnił 30 mundurowych Odznakami „Zasłużony Policjant”. Awanse na wyższy stopień otrzymało z rąk szefa Policji 40 funkcjonariuszy. Marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski wręczył „Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego”. Odznaki złote otrzymali: komendant wojewódzki Policji w Katowicach, Oddział Prewencji Policji w Katowicach oraz Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Katowicach, srebrną odznakę przyznano komendantowi miejskiemu Policji w Katowicach. 9 osób wyróżnił „Krzyżem Niepodległości” z gwiazdą kl. I przewodniczący zarządu wojewódzkiego NSZZ Policjantów Michał Szczęśniak, a dwie osoby za zasługi dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych odznaczył prezes zarządu głównego SEiRP Antoni Duda. Prezydent Katowic wręczył 10 wyróżnionym policjantom nagrody pieniężne.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powiedział: – Nasze codzienne bezpieczeństwo jest w rękach policjantek i policjantów, którzy ofiarnie – często z narażeniem życia – dbają o bezpieczeństwo wszystkich Polaków. Dziękuję Wam za wierną, wspaniałą służbę Rzeczypospolitej i polskiemu społeczeństwu.

Do uczestników uroczystości zwrócił się również Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, który odczytał list okolicznościowy od minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbiety Witek, a następnie podkreślił w swoim wystąpieniu, że „największy potencjał polskiej Policji to ludzie, którzy pełnią w niej służbę i każdego dnia, zakładając policyjny mundur, narażając własne życie i zdrowie, pełnią służbę dla naszych obywateli, abyśmy czuli się bezpiecznie”.

Część ceremonialną uroczystości zakończyło złożenie kwiatów przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz defilada Kompanii Honorowej i Orkiestry KWP w Katowicach. Po zakończeniu uroczystości odbył się rodzinny festyn. 

Odznaczenia nadane podczas uroczystych obchodów wojewódzkich 21 lipca nie były jedynymi w garnizonie śląskim. Kilka dni wcześniej, 17 lipca w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której 6 policjantów i 2 pracowników Policji zostało uhonorowanych Medalami za Długoletnią Służbę, które wręczył wicewojewoda śląski Robert Magdziarz, a 24 funkcjonariuszy Odznakami „Zasłużony Policjant” wręczonymi przez komendanta wojewódzkiego Policji nadinsp. dr. Krzysztofa Justyńskiego, który mianował także 84 mundurowych na wyższe stopnie służbowe.

oprac. ES

zdj. KWP w Katowicach