Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Na Międzymurzu

Święto to nie tylko parady i oficjalne przemówienia. Dla spacerowiczów zwiedzających stołeczne Stare Miasto przygotowano także inne atrakcje.

Na warszawskim Międzymurzu Piotra Biegańskiego urządzono ogólnopolski profilaktyczny piknik policyjny, na którym komendy wojewódzkie Policji i szkoły Policji ustawiły stoiska profilaktyczne promujące jednocześnie garnizony. Każde województwo przedstawiło się od najlepszej i najciekawszej strony. Można było zobaczyć nie tylko historyczne eksponaty i zapoznać się z historią Policji, ale także broń czy umundurowanie, poznać różne techniki kryminalistyczne czy jak zachować się bezpiecznie w ruchu drogowym. Nie zabrakło także elementów regionalnych, różnych produktów czy występów zespołów folklorystycznych przybliżających kulturę różnych części kraju.

STOISKA PROFILAKTYCZNE

Każda z komend wojewódzkich zachęcała do odwiedzenia jej stoiska. Były gadżety i słodycze. Wzrok przyciągały publikacje, broszury i ulotki przybliżające zagadnienia profilaktyczne i zasady bezpieczeństwa, jak również promujące atrakcje, z jakich słyną województwa i regiony. Zainteresowanie wzbudzały wszystkie wystawione eksponaty związane z pracą policyjną. I nie tylko ze współczesną służbą, ale także ukazujące pracę policjantów z początków działania policji. Rekonstruktorzy w mundurach Policji Państwowej byli nie tylko dopełnieniem wystawianej kolekcji, ale też swoistą kopalnią wiedzy. Bardziej zainteresowani pracą policjantów mogli uczestniczyć w zdejmowaniu odcisków palców i w zabezpieczaniu śladów czy ubrać się w zestaw przeciwuderzeniowy oddziałów prewencji. Dla zainteresowanych pracą w Policji przygotowano punkt naboru. Szukający wrażeń próbowali swoich sił na symulatorze jazdy na motocyklu i poznawali wystawioną broń. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci. Dominowały gry, zagadki i konkursy, jednak największą frajdą było spotkanie i zabawa z maskotkami policyjnymi. Każde dziecko pragnęło przybić „piątkę” z Policusiem, Pyrkiem, Lupo, Sznupkiem czy komisarzem Lwem, a to tylko kilka z maskotek jakie towarzyszyły piknikowi.

PROMOCJE REGIONÓW

Policja jako formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa stara się być jak najbliżej ludzi. Nie dziwi więc, że na pikniku profilaktycznym można było spotkać też pary w strojach ludowych, tańczące w rytm łowickich utworów folklorystycznych, jak było przy stoisku policji z garnizonu łódzkiego. Przy stoisku gdańskiej policji słuchacze podziwiali kapelę grającą na „diabelskich skrzypcach”, a z ziemi świętokrzyskiej dwóch szlachciców zademonstrowało pokaz szermierki. Na stoisku z Opola z kolei dumnie pozował do zdjęć mały, lecz drapieżny dinozaur, a wykute w kamieniu baby pruskie osładzały przechodniów miodem z województwa warmińsko-mazurskiego. Każdy, kto odwiedził stoiska policyjne w Święto Policji, odchodził z niezapomnianymi wrażeniami i bogatszy w praktyczną wiedzę.

PANELE TEMATYCZNE 

Dodatkową atrakcją była debata tematyczna z ekspertami policyjnymi z Komendy Głównej Policji. Poruszano tematy profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa na drodze, zagrożeń w sieci internetowej oraz związane z bezpieczeństwem dzieci. Odwiedzający mogli poszerzyć swoją wiedzę, słuchając ekspertów w dziedzinach: bezpieczeństwa ruchu drogowego z podinsp. Radosławem Kobrysiem (BRD KGP); profilaktyki i bezpieczeństwa na wakacjach oraz zagadnień dotyczących Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa z mł. insp. Dorotą Dąbrowską-Babor i mł. insp. Dariuszem Prządką (BP KGP); bezpieczeństwa i zagrożeń w cyberprzestrzeni z asp. sztab. Łukaszem Pawełoszkiem (BdWzC KGP) oraz problematyki zaginięć dzieci z mł. insp. Małgorzatą Puzio-Brodą (BK KGP).

W przerwach między panelami widzowie podziwiali pokazy musztry paradnej w wykonaniu policjantów z Kompanii Reprezentacyjnej Policji.

CZEK DLA FUNDACJI

Gościem specjalnym ogólnopolskiego profilaktycznego pikniku policyjnego była pisarka Katarzyna Puzyńska, która opowiedziała o swojej twórczości i podpisywała swoje książki. Pisarka jest inicjatorką akcji charytatywnej #niebieskim, z której dochód został przekazany Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach – wręczony prezes Irenie Zając czek opiewał na kwotę 21 542 złotych. Od kierownictwa formacji, reprezentowanego przez I zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusza Augustyniaka oraz zastępców Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamila Brachę i insp. Tomasza Szymańskiego pisarka otrzymała miniaturkę radiowozu, a od fundacji pamiątkową statuetkę.

KRZYSZTOF CHRZANOWSKI
zdj. autor