Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Seminarium

Między 20 a 22 maja br. odbyło się w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach Centrum Szkolenia Policji w Legionowie seminarium szkoleniowe na temat zwalczania przestępczości przeciwko dobrom kultury.

Uczestniczyli w nim policjanci pionów kryminalnych komend wojewódzkich, którzy pełnią funkcje koordynatorów w zakresie zwalczania tego rodzaju przestępczości oraz wojewódzcy koordynatorzy ds. techniki kryminalistycznej.

O skali przestępczości przeciwko zabytkom kultury mówili przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Prawne aspekty zagadnienia zaprezentowali przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej oraz Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, którzy mówili także o sposobach i metodach zapobiegania i ujawniania tego rodzaju przestępczości.

Jednym z prelegentów był nadkom. dr Adam Grajewski z Biura Kryminalnego KGP, który koordynuje prace policjantów zajmujących się tą problematyką. Adam Grajewski jest także wykładowcą w Instytucie Archeologii na Uniwersytecie Łódzkim.

Podczas seminarium uczestnicy nie tylko słuchali wykładów, ale także wykonywali różne zadania praktyczne. Ćwiczenia prowadzone były w mieszanych czteroosobowych zespołach, których zadaniem było przeprowadzenie przeszukania pomieszczeń oraz oględziny obiektów stanowiących dobra kultury (obrazy, dokumenty, ceramika, monety, rzeźby, itp.), a także oględziny i zabezpieczenie przedmiotów ujawnionych na stanowiskach archeologicznych.

Jak podkreślił organizator spotkania, zastępca kierownika Zakładu Szkoleń Specjalnych podinsp. Jarosław Piotrowski, praca odbywała się w podgrupach integrujących techników i kryminalnych, aby ćwiczyć i udoskonalać współpracę między nimi podczas wykonywania przyszłych rzeczywistych zadań.

Trzeciego dnia seminarium uczestnicy wysłuchali prelekcji prowadzonych przez pracowników Państwowego Muzeum Archeologicznego oraz Muzeum Narodowego w Warszawie, dotyczących technicznych aspektów zabezpieczania dzieł sztuki i przedmiotów pozyskanych ze stanowisk archeologicznych.

ELŻBIETA SITEK
zdj. Marek Gałęziowski