Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Granatowa Rewolucja - Imienniki

Dzięki zmianie rozporządzenia w sprawie umundurowania policjantów znaki identyfikacji imiennej znalazły się w policyjnych normach umundurowania. Oznacza to, że funkcjonariusze nie muszą za nie płacić z własnej kieszeni. Przyjęte przepisy rozwiewają także wątpliwości dotyczące obowiązku ich noszenia na umundurowaniu: jest ono obowiązkowe, ale… z wyjątkami.

Dotychczasowy brak znaków identyfikacji imiennej w normach umundurowania sprawiał, że jednostki Policji nie posiadały podstaw prawnych, by je kupować. Teraz mają. Wpłynie to na ujednolicenie wyglądu umundurowania policjantów w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umundurowania policjantów z dnia 20 maja 2009 r. (Dz.U. nr 90, poz. 738, z późn. zm.) wynika przede wszystkim z konieczności dostosowania jego przepisów do zmian w ustawie o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 15).

Ustawa ta m.in. wprowadza do katalogu służb wchodzących w skład Policji służbę kontrterrorystyczną. Ale to nie jedyny powód nowelizacji. Jest ona także spowodowana potrzebą doprecyzowania przepisów określających noszenie przez policjantów znaku identyfikacji imiennej.

Najnowsze rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów (Dz.U. poz. 651) wyjaśnia, do którego munduru nosi się imienniki, ile ma ich być, jakiej są wielkości i koloru. Wprowadza także jasno wyjątki od zasady noszenia ich na mundurze.

GRANATOWY

Jak ma teraz wyglądać imiennik? Przede wszystkim kolor „rzepa” zmieniono z czarnego na granatowy, dostosowany do koloru munduru ćwiczebnego i służbowego. Określono też maksymalną długość metalowego znaku identyfikacji imiennej. Jego noszenie na umundurowaniu jest obowiązkowe, ale istnieją od tej zasady wyjątki.

Znak identyfikacji imiennej, obejmuje pierwszą literę imienia oraz nazwisko policjanta i może mieć postać:

– metalowej tabliczki w kształcie prostokąta o szerokości 13 mm i długości 80–100 mm, w kolorze granatowym z obramowaniem w kolorze starego srebra, na której litery o wysokości 5 mm i grubości 1 mm oraz kropka są w kolorze starego srebra, z zapięciem umożliwiającym przyleganie do tkaniny wierzchniej;

– taśmy czepnej w kolorze granatowym, w kształcie prostokąta o wymiarach 25x130 mm, na której litery o wysokości 8,5 mm i grubości 1 mm oraz kropka w kolorze srebrnym są haftowane mechanicznie.

Czym jest „pododdział zwarty” wyjaśnia ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej mówiąca, że przez „pododdział zwarty – należy rozumieć zorganizowaną, jednolicie dowodzoną grupę funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej lub żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, wykonującą działania prewencyjne w razie zagrożenia lub zakłócenia bezpieczeństwa albo porządku publicznego”.

Zmieniono także rodzaj znaku noszonego przez policjantów na koszulce polo z krótkim rękawem, z metalowego na wykonany z taśmy, co poprawi komfort użytkowania tego elementu umundurowania i w przyszłości właśnie takie będą zamawiane.

Metalowy znak identyfikacji imiennej nosi się teraz na:

– kurtce gabardynowej wyjściowej i koszuli wyjściowej letniej – bezpośrednio nad prawą górną kieszenią;

– kurtce gabardynowej galowej – po prawej stronie na wysokości odpowiadającej jego położeniu na kurtce gabardynowej wyjściowej;

– koszuli służbowej i koszuli służbowej letniej – bezpośrednio nad prawą górną kieszenią.

Znak identyfikacji imiennej w postaci taśmy sczepnej, czyli na „rzepa” nosi się na:

– bluzie ćwiczebnej – nad prawą górną kieszenią;

– koszulce polo z krótkim rękawem – po prawej stronie na wysokości odpowiadającej położeniu lewej górnej kieszeni;

– kurtce służbowej letniej oraz na kurtce służbowej zimowej z podpinką i ocieplaczem z polaru – na patce prawej górnej kieszeni;

– swetrze służbowym – po prawej stronie na wysokości odpowiadającej położeniu lewej górnej kieszeni;

– ocieplaczu z polaru, jeśli występuje jako samodzielny element ubioru służbowego – po prawej stronie na wysokości odpowiadającej napisowi POLICJA po lewej stronie.

Policjantka nosi metalowy znak identyfikacji imiennej na kurtce gabardynowej na wysokości odpowiadającej jego położeniu na kurtce gabardynowej wyjściowej policjanta.

JEDEN ZNAK CZY DWA?

Obecnie w Policji obowiązują cztery rodzaje umundurowania: galowe, wyjściowe, służbowe i ćwiczebne. Znak identyfikacji imiennej nosi się do wszystkich czterech, natomiast znak identyfikacji indywidualnej, czyli gwiazdę z numerem służbowym, tylko do dwóch – munduru służbowego i ćwiczebnego. Na podstawie § 28 ust. 4a  „Na ubiorze służbowym i ćwiczebnym policjant nosi znak identyfikacji indywidualnej lub znak identyfikacji imiennej”. Użycie spójnika „lub” oznacza, że funkcjonariusz będzie prawidłowo umundurowany, gdy przypnie oba znaki lub tylko jeden z nich. Możliwość noszenia ich zamiennie wpłynie na poprawę komfortu w czasie pełnienia służby przez policjantów.

W związku z tym, że zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów (Dz.U. poz. 1879) do dnia 31 grudnia 2021 r. policjanci mogą nosić ubiór ćwiczebny według dotychczasowego wzoru (czarny), w nowelizacji wprowadzono przepis przejściowy, w którym określono sposób noszenia znaku identyfikacji imiennej na elementach tego ubioru. Ponadto, w związku ze zmianą kolorystyki znaku identyfikacji imiennej w postaci taśmy sczepnej, w przepisie dopuszczono możliwość noszenia do 31 grudnia 2021 r. dotychczasowego czarnego imiennika, co umożliwi wykorzystanie znaków posiadanych przez policjantów.

We wprowadzonych w rozporządzeniu uregulowaniach wzięto pod uwagę warunki służby pełnionej przez policjantów, kierując się przede wszystkim bezpieczeństwem funkcjonariuszy i usunięcie przeszkód w sprawnym prowadzeniu przez nich czynności służbowych.

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. Andrzej Chyliński

Wyjątek

Identyfikator imienny nosi się na elementach umundurowania, z wyjątkiem, gdy policjanci występują w pododdziale zwartym, kompanii reprezentacyjnej Policji i kompanii honorowej Policji.

Imienniki a RODO

Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/697, zwane RODO nie mają zastosowania w przypadku pełnienia służby przez funkcjonariusza w miejscu publicznym.

Zasady noszenia znaków identyfikacyjnych reguluje art. 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.) oraz § 28 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów (Dz.U. z 2019 r. poz. 651).

W ust. 4a rozporządzenia dopuszczono możliwość noszenia znaku identyfikacji indywidualnej zamiast znaku identyfikacji imiennej.

Stanowisko: Biura Bezpieczeństwa Informacji KGP