Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Polska Policja w zwalczaniu handlu ludźmi

Handel ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni godzącą w podstawowe wartości człowieka. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych jest trzecim, po handlu bronią i narkotykami, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie. 21 lutego 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona osiągnięciom i wyzwaniom polskiej Policji w zwalczaniu i przeciwdziałaniu przestępczości handlu ludźmi.

W konferencji udział wzięła podsekretarz stanu w MSWiA Renata Szczęch, Jego Ekscelencja ksiądz biskup Krzysztof Zadarko, prof. dr hab. Janusz Balicki z Międzynarodowego Zakładu Badań nad Migracją Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przedstawiciele ambasad Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Wielkiej Brytanii, przedstawiciele instytucji pozarządowych, dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji oraz naczelnicy wydziałów kryminalnych komend wojewódzkich. Spotkanie było jednocześnie doskonałą okazją do podsumowania dokonań istniejącego od pięciu lat Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi, który nadzoruje, organizuje i wspiera zadania w zakresie zwalczania przestępczości związanej z handlem ludźmi, pedofilii i por-nografii dziecięcej, realizowanych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Policji zarówno w ramach Zarządów CBŚP, jak i Zespołów do Walki z Handlem Ludźmi powołanych w wydziałach kryminalnych KWP/KSP.

– Handel ludźmi jest jedną z najbardziej haniebnych bolączek naszego świata. Okrutną formą pogwałcenia praw człowieka, czyniącą z życia ludzkiego przedmiot sprzedaży, eksploatacji, nadużyć – mówił podczas konferencji nadkom. Piotr Janik, dyrektor Biura Kryminalnego KGP. – Żaden kraj nie jest od niego wolny, a miliony ludzi są nim nadal zagrożone. Rolą każdego z państw jest zapewnienie przede wszystkim ochrony oraz wsparcia ofiarom handlu ludźmi i osobom szczególnie zagrożonym tym procederem oraz przeciwdziałanie działaniom przestępczym w tym aspekcie.

– Według Global Slavery Index obecnie na świecie jest więcej niewolników, niż było przez 400 lat trwania transatlantyckiego handlu niewolnikami – mówił z kolei mł. insp. Michał Grzelec, naczelnik Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi, który w swoim wystąpieniu przytoczył też dane z raportu Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC), opublikowanego w 2018 r. Zgodnie z nim ponad 25 tys. ofiar w prowadzonych na całym świecie postępowaniach najczęściej było wykorzystywanych do eksploatacji seksualnej (w 59 proc.) i do pracy przymusowej (34 proc). Roczne zyski z handlu ludźmi na świecie szacuje  się na 29,4 mld euro.

W Polsce przez pięć lat funkcjonowania Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi wszczęto 149 postępowań z art. 189a k.k., wykryto 328 przestępstw, w których ustalono 244 pokrzywdzonych. Najczęś-ciej byli to obywatele Polski (156 osób), Ukrainy (71 osób) oraz Mołdawii, Bułgarii, Rumunii, Niemiec, Serbii i Wietnamu (17 osób).

W podziękowaniu za dotychczasowe osiągnięcia funkcjonariusze Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi, z naczelnikiem mł. insp. Michałem Grzelcem na czele, otrzymali listy gratulacyjne od Renaty Szczęch, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz od nadkom. Piotra Janika, dyrektora Biura Kryminalnego KGP. 

AK
zdj. Jacek Herok