Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Honoris causa dla prof. Melosika

Członek Rady Naukowej Czasopism Policyjnych prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dyplom odebrał 18 października br. podczas uroczystego posiedzenia senatu uczelni. Laudację wygłosiła prof. dr hab. Urszula Chęcińska, dziekan Wydziału Humanistycznego szczecińskiej uczelni. Recenzentami doktoratu byli: z Uniwersytetu Łódzkiego prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski, przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, multidoktor honoris causa, z Uniwersytetu Szczecińskiego prof. zw. dr hab. Barbara Kromolicka, wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, oraz z Uniwersytetu w Białymstoku prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński, wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

Prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik wygłosił wykład pt. „Pasja akademicka. O władzy i wolności umysłu”.

POZNAŃ – SZCZECIN

Posiedzenie senatu otworzył JM rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Edward Włodarczyk, przypominając rok 1968, w którym zainaugurowano działanie Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, będącej wtedy filią Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

– Dzięki temu w Szczecinie zaczęła tworzyć się kadra naukowa uprawiająca szeroko rozumianą humanistykę, nauki społeczne, fizykę. Poznański uniwersytet pomógł kadrze naukowej Szczecina zaistnieć na mapie naukowej Polski – ocenił prof. dr hab. Edward Włodarczyk.

Zdaniem rektora przyznany prof. zw. dr. hab. Zbyszko Melosikowi tego dnia tytuł jest potwierdzeniem związków łączących Szczecin z Poznaniem.

– Związków już w tej chwili mocno partnerskich – podkreślił.

DOROBEK NAUKOWY

Twórczość naukowa prof. Melosika obejmująca społeczne konstrukcje tożsamości, selekcyjną i socjalizacyjną funkcję edukacji oraz rolę kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym zawarta została m.in. w kilkuset artykułach naukowych oraz w dziesięciu monografiach.

Prof. Zbyszko Melosik jest redaktorem lub współredaktorem ośmiu prac zbiorowych. Pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Studia Edukacyjne”, jest także członkiem wielu redakcji znaczących czasopism naukowych.

– Pisarstwo naukowe prof. Zbyszko Melosika wynika z autentycznej fascynacji poznania, z użycia interdyscyplinarnej wiedzy i głębokiego humanistycznego namysłu twórczego. Oryginalność myślenia, wnik-liwość krytyczna i erudycyjny sposób pisania łączą się z oryginalnością „migoczącej znaczeniami” formy literackiej. Znakomicie odbieranej przez czytelnika, który inspirowany emocjami autora odnajduje w nich własny przyczynek do dyskusji o kulturze, tożsamości i edukacji. Publikacje naukowe, wielokrotnie wznawiane, służące studentom pedagogiki, socjologii, filozofii i kulturoznawstwa jako lektura obowiązkowa na wykładach i konwersatoriach, cytowane są w Google Scholar ponad 2500 razy – powiedziała w laudacji prof. Urszula Chęcińska.

PROFESOR

Prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik urodził się w 1956 roku w Poznaniu. Jest absolwentem poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, socjologiem edukacji i socjologiem kultury, pedagogiem. Prof. Melosik to także kierownik Zakładu Socjologii Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej, ekspertem Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, członkiem norweskiej Agder Academy of Science and Letters. To także stypendysta Fundacji Fulbrighta i profesor wizytujący na University of Virginia (USA). Wielokrotny laureat nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i I Wydziału PAN przyznawanych za znaczące osiągnięcia naukowe. Promotor dziewiętnastu rozpraw doktorskich (pięciu doktorów uzyskało już stopień doktora habilitowanego).

Uroczystość uświetnił Chór Uniwersytetu Szczecińskiego pod batutą dr Tadeusza Buczkowskiego, który zaśpiewał m.in. hymn akademicki Gaudeamus Igitur oraz Gaude Mater Polonia.

UAM/Red.
zdj. Filip Kacalski