Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Uroczystości w Szczytnie

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie rozpoczęła nowy rok akademicki 2018/2019. W dniu inauguracji odbyła się też promocja na pierwszy stopień oficerski. W uroczystości, która miała miejsce 19 października br., wzięli udział m.in. sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński i komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.

Otwierając uroczystą inaugurację, komendant rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr Marek Fałdowski nie tylko zobowiązał studentów do ciężkiej pracy, ale zarazem zapewnił ich, że w murach tej uczelni zostaną dobrze przygotowani do pracy w służbach mundurowych. Studenci I roku złożyli uroczyste ślubowanie oraz odebrali symboliczne indeksy. Tradycyjnie podczas uroczystości wręczono także dyplomy uzyskania stopnia naukowego doktora. Inaugurację roku akademickiego poprzedziła, odprawiona poprzedniego wieczoru w kościele pw. WNMP w Szczytnie, msza święta w intencji kadry naukowej, studentów i słuchaczy Wyższej Szkoły Policji. W mszy wzięli udział m.in. komendant główny Policji i jego I zastępca, komendanci wojewódzcy Policji i komendanci szkół policyjnych.

Po zakończonej uroczystej inauguracji na placu apelowym odbyła się promocja na pierwszy stopień oficerski. Postanowieniem prezydenta RP Andrzeja Dudy, korpus oficerów Policji powiększył się o 294 podkomisarzy. Zaszczytu dotknięcia generalską szablą dostąpiło 207 funkcjonariuszy. W uroczystościach wzięli udział m.in. sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edyta Bielak-Jomaa, komendant główny Policji i jego I zastępca, komendanci wojewódzcy Policji, komendanci szkół policyjnych, szefowie służb podległych MSWiA, Wojska Polskiego, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz duchowieństwa. Obecni także byli goście z Uniwersytetu Służb Publicznych w Budapeszcie i z Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy. Licznie przybyły rodziny promowanych policjantów oraz sympatycy szkoły. Zebranych na placu przywitał komendant rektor WSPol. w Szczytnie insp. dr Marek Fałdowski. Następnie komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk i I zastępca KGP nadinsp. dr Andrzej Szymczyk dokonali tradycyjnego dotknięcia szablą w ramię, mianując policjantów na pierwszy stopień oficerski. Po uroczystym mianowaniu nowi podkomisarze Policji otrzymali błogosławieństwo przedstawicieli duchowieństwa ekumenicznego, po czym głos zabrali wiceminister SWiA i komendant główny Policji.

Sekretarz Stanu w MSWiA podziękował funkcjonariuszom za ich codzienną służbę, podkreślając istotę etosu policjanta. Zapewnił ich, że trwają działania zmierzające do poprawienia warunków pracy. Komendant główny Policji w swoim przemówieniu gratulował nowym oficerom i życzył satysfakcji z pełnienia służby dla społeczeństwa. Podziękował też rodzinom policjantów za wsparcie i zrozumienie. Po przemówieniach odbyła się defilada, po której nowo mianowani odebrali gratulacje od najbliższych.

KRZYSZTOF CHRZANOWSKI
zdjęcia: autor, Z. Dąbrowski (1)