Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Spis treści

KRAJ

Rozmaitości

MSWiA

List ministra Joachima Brudzińskiego

Do funkcjonariuszek i funkcjonariuszy służb mundurowych podległych MSWiA

TYLKO SŁUŻBA

Protest służb mundurowych

BADANIA

CBOS – ocena działalności Policji

DOSKONALENIE ZAWODOWE

Kynologiczne Mistrzostwa Policji

Sułkowice 2018 – rywalizacja przewodników psów patrolowo-tropiących

Turniej Par Patrolowych

Puchar Prezydenta RP zostanie w Białymstoku – Patrolem Roku zostali dwaj policjanci z KMP w Białymstoku

Policjant Ruchu Drogowego

Najlepsi z najlepszych – zmagania teoretyczne i praktyczne wygrał funkcjonariusz z Wydziału Ruchu Drogowego KSP

PARAMEDYK

Jak na polu walki – zawody i warsztaty medycyny taktycznej zespołów antyterrorystycznych podległych MSWiA, MON i MS

PREWENCJA

Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą

„Filmowy PrzeWODNIK” rozstrzygnięty – nagrodę główną przyznano uczniom SP nr 8 w Sieradzu

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Rozmaitości

Oficerowie łącznikowi

Sieć oficerów łącznikowych – początki, zmiany i koncepcja rozwoju sieci

Warsztaty szkoleniowe – kurs doskonalenia zawodowego dla oficerów łącznikowych polskiej Policji akredytowanych za granicą, przy Europolu i Interpolu

Nowe wyzwania – rozmowa z mł. insp. Ireneuszem Sieńko, oficerem łącznikowym polskiej Policji w Republice Turcji

KRYMINALISTYKA

Współpraca polsko-niemiecka

Projekt współpracy – wspólne działania genetyczne laboratoriów kryminalistycznych z Polski i Niemiec

POLICYJNA PIELGRZYMKA

XVII Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego

DOSKONALENIE ZAWODOWE

Suicydologia

Prewencja samobójstw – edukacja policjantów, którzy często stanowią pierwszą linię pomocy w sytuacji kryzysu psychicznego

FAŁSZERSTWA LEKÓW

Śledztwa CBŚP

Viagra z gipsu – przestępczość farmaceutyczna od kilku lat jest rosnącym problemem współczesnego świata

Zdaniem prof. Anny Jelińskiej

Leki nabywać tylko w aptekach – radzi prodziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

RUCH DROGOWY

Bezpieczniej na drogach

Nowoczesny sprzęt z Funduszy Europejskich – zakupy za ponad 100 mln zł

Europejski Dzień bez Ofiar Śmiertelnych

Akcja EDWARD – to kampania ogólnoeuropejska wspierana przez kierowców całego kontynentu

SZKOLENIE

SP w Katowicach

Dronowe seminarium – o poszukiwaniach terenowych osób zaginionych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych

HISTORIA

Policyjne kalendarium

Październik w latach 1928, 1978 i 1998

PAMIĘĆ

Rozmaitości

WYKROCZENIA

W sądzie

Policjant jako oskarżyciel publiczny – krakowski nieetatowy zespół oskarżycieli publicznych

PRAWO

Regulacje unijne

Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu przygotowawczym

SPORT

Rozmaitości

U NAS

Październik 2018

Zapowiedzi imprez i uroczystości

zdj. na okładce Paweł Ostaszewski

Pliki do pobrania