Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Międzynarodowe patrole

Do zadań polskich policjantów pełniących służbę w patrolach międzynarodowych należy udzielanie wszechstronnej pomocy obywatelom polskim celem podtrzymania ich statusu jako grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo i wymagającej bezwzględnego przestrzegania prawa w stosunku do jej przedstawicieli.

Polscy policjanci pełnią służbę na rzecz polskich turystów w Bułgarii i Włoszech, od niedawna również w Republice Czeskiej, jednak współpraca z Republiką Chorwacji prowadzona jest najdłużej i na największą skalę.

WSPÓŁPRACA POLSKO-CHORWACKA

Polscy policjanci realizują zadania w polsko-chorwackich patrolach w ramach międzynarodowego projektu „Bezpieczny sezon turys-tyczny nad Adriatykiem” od 2010 r., kiedy to po raz pierwszy dwójka polskich policjantów pełniła służbę przez miesiąc. Obecnie współpraca ta została znacznie zintensyfikowana i służba pełniona była przez dwunastkę polskich policjantów przez całe wakacje – w skład patroli wchodziły cztery policjantki. Wynika to przede wszystkim ze znacznie wzmożonego ruchu turystycznego, albowiem w sezonie wakacyjnym nad Adriatykiem jednocześnie wypoczywało kilkaset tysięcy Polaków, a w całym sezonie liczba ta przekroczy milion. Jak się wstępnie szacuje, w bieżącym sezonie padnie kolejny rekord liczby naszych turystów w Chorwacji. W tym roku zaszczytną służbę „ambasadorów polskiej Policji” pełnili policjanci reprezentujący garnizony: śląski, lubelski, stołeczny, wielkopolski, łódzki, podlaski, małopolski, dolnośląski, świętokrzyski oraz kujawsko-pomorski. A pełnili ją w Policyjnych Okręgach Administracyjnych: Istarska (Pula), Zadarska (Biograd), Primorsko-Goranska (wyspa KRK), Splitsko-Dalmatinskim (Makarska).

WSPÓŁPRACA POLSKO-BUŁGARSKA

Współpraca ze stroną bułgarską w zakresie pełnienia wspólnych patroli została nawiązana w 2016 r., kiedy to po raz pierwszy skierowano polskiego policjanta na miesiąc do Słonecznego Brzegu. Współpraca ta została zapoczątkowana ze względu na znaczne zainteresowanie Polaków tym kierunkiem wakacyjnych wojaży. Szacuje się, że w bieżącym roku Bułgarię odwiedziło ponad 150 tysięcy naszych rodaków. Obecnie współpraca ta została znacznie zintensyfikowana i służba pełniona była w lipcu i sierpniu przez dwóch polskich policjantów reprezentujących garnizon lubelski oraz śląski. Potrzeba rozszerzenia współpracy już jest sygnalizowana ze strony naszej placówki dyplomatycznej. Zadania te realizowane są podobnie jak w Chorwacji w ramach międzynarodowego projektu „Bezpieczny sezon wakacyjny”.

WSPÓŁPRACA POLSKO-WŁOSKA

Współpraca polsko-włoska ma nieco odmienną formę, albowiem dotyczy zarówno sezonu letniego, jak i zimowego. Od kilku lat polscy policjanci, dbając o bezpieczeństwo Polaków podczas sezonu zimowego, doskonalą swoją technikę jazdy na nartach i ratownictwa narciarskiego na stokach Alp. W bieżącym roku służbę tę przez miesiąc pełniła łącznie szóstka polskich policjantów z garnizonów śląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego oraz z Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP.

Z kolei w sezonie letnim kontynuowana była, zrodzona w ubiegłym roku, a realizowana przez Biuro Prewencji KGP przy udziale Komendy Stołecznej Policji oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, inicjatywa polsko-włoskich patroli pełnionych na ulicach Warszawy oraz Krakowa, które to miasta są najliczniej odwiedzane przez Włochów. Dwie policjantki patrolowały przez dwa tygodnie ulice Krakowa, a następnie przez kolejne dwa tygodnie dwóch policjantów ulice Warszawy.

WSPÓŁPRACA POLSKO-CZESKA

O przydatności tej formy współpracy międzynarodowej świadczyć może podjęcie, na wniosek strony czeskiej, przez dwoje polskich funkcjonariuszy służby w ramach patroli polsko-czeskich na terenie Młodobolesławickiej Strefy Przemysłowej. Pilotażowo służba ta będzie pełniona przez cały wrzesień br. Podjęcie tej inicjatywy wynika, w odróżnieniu od poprzednich, z obecności znacznej liczby Polaków tam pracujących.

POLACY ZA GRANICĄ

Na podstawie doświadczeń zarówno lat minionych, jak i obecnego sezonu, stwierdzić należy, że, co do zasady, polscy turyści za granicą są bardzo zdyscyplinowani i z ich udziałem nie dochodzi do poważniejszych zdarzeń, a jeśli już, to dotyczą one naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz incydentów związanych z nadmierną degustacją lokalnych trunków.

Polscy policjanci pełniący służbę poza granicami podkreślają, że spotykają się z częstymi wyrazami sympatii ze strony naszych rodaków, ale i zaskoczenia, że taka forma współpracy jest prowadzona. Podobnie podkreślają bardzo ciepłe przyjęcie ze strony gospodarzy. Przedstawiciele policji innych państw wskazują natomiast na bardzo wysoki poziom profesjonalizmu polskich policjantów i estetykę ich umundurowania. Podkreślają, że realizacja zadań bez ich udziału byłaby bardzo utrudniona nie tylko ze względu na barierę językową, ale i znajomość odrębności procedur policyjno-administracyjnych. Na doskonałą bezpośrednią współpracę wskazują również przedstawiciele polskich placówek dyplomatycznych, którzy nie ukrywają, że obecność polskich policjantów w znacznym stopniu ułatwia efektywną pomoc naszym rodakom. 

mł. insp. ARKADIUSZ KOPCZYŃSKI

 

Zadania polskich policjantów w patrolach międzynarodowych

• podniesienie poziomu bezpieczeństwa polskich obywateli przebywających za granicą, w tym przez działania edukacyjne;

• lepsze zabezpieczenie realizacji praw przysługujących obywatelom polskim;

• podtrzymanie statusu obywateli polskich jako grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo i wymagającej bezwzględnego przestrzegania prawa w stosunku do jej przedstawicieli, na równi z obywatelami własnymi i innych państw;

• podniesienie wśród obywateli polskich poczucia bezpieczeństwa i umacnianie świadomości opieki państwa.