Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjni wodniacy w sezonie

– Ta praca ma swój wdzięk – mówią policjanci i dodają – ale trzeba mieć oczy dookoła głowy. W całym kraju podczas wakacji patrole na wodach pełni około pół tysiąca policyjnych wodniaków.

Pilnują porządku, kontrolują jednostki pływające, sprawdzają stan trzeźwości sterników prowadzących łodzie, stan urządzeń i ich obowiązkowe wyposażenie, a także uprawnienia do prowadzenia tych jednostek. Poza tym kontrolują tereny przywodne, wędkarzy. No i przede wszystkim dbają o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą.

– To trochę tak jak patrole w ruchu drogowym, tylko że na wodzie – mówią policyjni wodniacy. Tych stale pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych jest 150. W okresie wakacyjnym dodatkowo służbę pełnią tam również policjanci wyznaczeni z innych komórek organizacyjnych Policji, tworząc tzw. komórki sezonowe. Ponadto funkcjonariusze służby patrolowej lub oddziałów prewencji Policji patrolują tereny wokół zbiorników wodnych. W sumie podczas ubiegłorocznych wakacji na akwenach i terenach przywodnych służbę pełniło 389 funkcjonariuszy Policji.

W większości to pasjonaci. Związani z wodą od najmłodszych lat. Instruktorzy pływania, żeglarstwa, ratownicy. Doskonale znają uroki i przekleństwa wodnego żywiołu. Wstępując do Policji marzyli o tym, żeby pracować właśnie tu. To był ich cel. Żeby stanąć za sterami biało-niebieskich łodzi, musieli przejść specjalne przeszkolenie.

– To moja pasja. Pracowałem na basenie od siedemnastego roku życia, wcześniej trenowałem pływanie, mam uprawnienia na żaglówkę i motorówkę – mówi asp. Krzystof Senk, kierownik I ogniwa patrolowo-interwencyjnego Komisariatu Wodnego KWP we Wrocławiu, jeden ze zwycięzców tegorocznych III Ogólnopolskich Zawodów Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie Wodnym.

Uważa, że praca i zamiłowanie dają najlepsze wyniki. Nie mówiąc o satysfakcji. A umiejętności? – Wszystkiego można się nauczyć. Jeżeli ktoś lubi wodę i chce dbać o bezpieczeństwo, nie będzie miał z tym problemu – dodaje.

Z takim nastawieniem trudno uznać, że to ciężka robota, ale na pewno do najłatwiejszych nie należy. 10 godzin na wodzie, żar z nieba i oczy dookoła głowy. To od ich pracy, zaangażowania, właściwego zabezpieczenia terenu zależy bezpieczeństwo ludzi. Są strażnikami i ratownikami. Zdarza się, że łodzią nie wszędzie mogą podpłynąć i czasem muszą wskoczyć do wody, żeby udzielić pomocy bezpośrednio.

 

ANNA KRAWCZYŃSKA
zdj. KWP we Wrocławiu

 

W ubiegłym roku w całym kraju utonęło 449 osób (w tym 62 kobiety), z czego w okresie wakacyjnym 184. Najwięcej było mężczyzn – 162, najmniej liczną grupę stanowiły dzieci – 10 osób. W tych przypadkach przyczyną był brak należytej opieki. Jeśli chodzi o dorosłych najczęstszą przyczyną wypadków był alkohol, wysoka temperatura i brawura.

 

Wszystkie działania dotyczące bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą są uregulowane zarządzeniem nr 1386 Komendanta Głównego Policji z 17 listopada 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych. Według tego zarządzenia do zadań policji wodnej należy:

1) zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń;

2) zapobieganie zachowaniom mogącym stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia lub naruszającym porządek publiczny na wodach i terenach przywodnych;

3) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie i zatrzymywanie sprawców, w tym w szczególności naruszających przepisy w zakresie: a) ochrony przyrody, środowiska naturalnego  i ekologii, b) bezpieczeństwa w żegludze, c) bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne;

4) zapobieganie wypadkom utonięć i ratowanie ludzi;

5) poszukiwanie osób zaginionych, przedmiotów pochodzących z przestępstw lub użytych do ich popełnienia oraz których posiadanie jest zabronione;

6) zabezpieczanie porządku w miejscach skażenia substancjami trującymi i innymi, powodującymi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także w miejscach usuwania jego skutków;

7) zabezpieczanie porządku publicznego w miejscach katastrof i klęsk żywiołowych;

8) szczególna ochrona zbiorników wody pitnej i rzek wpływających do tych zbiorników;

9) kontrolowanie organizatorów imprez na wodach i terenach przywodnych w zakresie spełnienia warunków bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas ich trwania;

10) współdziałanie z podmiotami określonymi w § 12 ust. 1, realizującymi zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku, ratownictwa na wodach oraz ekologii;

11) w miarę posiadanych uprawnień wykonywanie prac pod-wodnych w zakresie czynności procesowych.