Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Zawody ratowników policyjnych

W Szkole Policji w Słupsku odbył się Finał VI Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Już po raz szósty policjanci zmagali się, by zdobyć miano najlepszych w tej dziedzinie. Patronat nad zawodami objął minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński.

POLICJANCI RATOWNICY

Zawody zostały przeprowadzone dwustopniowo. Pierwszy stopień to eliminacje na szczeblu komend wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji. Z każdego województwa została wyłoniona para patrolowa do reprezentowania swojego garnizonu na zawodach w Słupsku. Za przeprowadzenie zawodów I stopnia odpowiedzialne były komendy wojewódzkie i KSP, bazując na podstawie wytycznych (test wiedzy, zadania praktyczne, karta ocen), przygotowanych przez Szkołę Policji w Słupsku.

28 maja br. do Słupska przyjechały najlepsze w ratowaniu ludzkiego życia pary patrolowe. Zawody II stopnia rozpoczęła odprawa, którą poprowadził komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacek Gil.

Szkoły Policji, podczas szkolenia zawodowego podstawowego, przygotowują teoretycznie i praktycznie do udzielania pierwszej pomocy (UPP). Przeznaczone są na to 42 godziny zajęć. Od 2016 roku wprowadzony został kurs specjalistyczny z UPP dla funkcjonariuszy w służbie stałej. Dodatkowo szkoły w Legionowie i Słupsku wprowadziły kurs specjalistyczny dla policjantów recertyfikujących uprawnienia do wykonywania zadań z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy.

– Pierwszej pomocy nauczyłem się w Policji – stwierdził mł. asp. Tomasz Ladziński, jeden ze zdobywców pierwszego miejsca. – Organizowane są szkolenia i kursy, na których można podnosić umiejętności. Ale ważne jest także samokształcenie.

ZAWODY

W zawodach II stopnia wzięło udział 17 zespołów z KWP i KSP. Finałowe zadania dla zawodników składały się z testu wiedzy i czterech zadań praktycznych. Pierwszą konkurencją praktyczną było ewakuowanie dziecka z pożaru. Policjanci musieli wykazać się umiejętnością radzenia sobie z brakiem oddechu u dziecka. Kolejne zadanie to ratowanie niemowlęcia, które zadławiło się ciałem obcym. Dodatkowym utrudnieniem była obecność zapłakanej matki, co sprawdzało umiejętności ratowników w uspokajaniu osoby związanej emocjonalnie z poszkodowanym. Podczas trzeciej konkurencji para patrolowa działała w kompletnej ciemności. Należało pomóc pracownikowi przygniecionemu częścią zawalonego stropu. Sprawdzano umiejętność wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej przy użyciu automatycznego defibrylatora oraz tamowanie krwawienia. Ostatnim elementem zawodów było ratowanie postrzelonego i uzbrojonego przestępcy. W pierwszej kolejności policjanci zakładali kajdanki, a potem tamowali krwotok z nogi i musieli wykonać resuscytację. Nad każdą konkurencją czuwali sędziowie, oceniając działania zawodników. Liczbę punktów wpisywano do karty ocen i na koniec sumowano, wyłaniając zwycięską parę.

KONFERENCJA I ZWYCIĘZCY

Integralną częścią zawodów była III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pn. Ratownictwo w zintegrowanym systemie „Osoba z zaburzeniami psychicznymi lub niekontrolująca swoich zachowań z innych przyczyn – postępowanie interwencyjne i ratunkowe”. Celem konferencji było zapoznanie uczestników, głównie spoza Policji, ze sposobami użycia środków przymusu bezpośredniego włącznie z użyciem paralizatora elektrycznego oraz wpływu tych środków na organizm człowieka. Zakończeniem zawodów i konferencji było ogłoszenie zwycięzców VI Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Pierwsze miejsce zajęła para patrolowa z KWP w Krakowie: mł. asp. Tomasz Ladziński i sierż. sztab. Przemysław Panaś. Na drugim miejscu byli asp. Janusz Andrzejuk i asp. Sebastian Kamieński z KWP w Białymstoku, a na trzecim uplasowali się policjanci z  KWP zs. w Radomiu: mł. asp. Artur Długokęcki i sierż. sztab. Robert Suchodolski. Puchar za pierwsze miejsce ufundował minister SWiA, puchar za drugie miejsce komendant główny Policji, a za trzecie – komendant Szkoły Policji w Słupsku. Zdobywcy pucharów otrzymali również nagrody pieniężne ufundowane przez komendanta głównego Policji nadinsp. dr. Jarosława Szymczyka.

Zawody wyłoniły najlepszych policjantów, wyszkolonych w kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ale prawdziwym zwycięzcą jest społeczeństwo, które może liczyć na profesjonalne ratowanie zdrowia i życia w sytuacjach zagrożenia.

KRZYSZTOF CHRZANOWSKI
zdjęcia: autor i SP w Słupsku (1)