Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Oddając cześć

Już po raz siódmy zorganizowano obchody Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto ustanowione przez Sejm przypada 29 maja i tylko w tym dniu mogą zostać wręczone Odznaki Honorowe „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”. W tym roku na placu Wolności w Kielcach wyróżniono dziewięciu funkcjonariuszy Policji.

W uroczystościach wziął udział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztof Kozłowski, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, I zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, komendant wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak, przedstawiciele innych służb mundurowych, a przede wszystkim weterani wraz z rodzinami. Uroczysty apel, defilada pododdziałów, pokazy musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz szkolenia żołnierzy z zainteresowaniem obserwowały setki mieszkańców miasta.

DZIEWIĘCIU ODZNACZONYCH

Obchody Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa łączą się z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych ONZ – świętem ustanowionym w 2002 r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, które celebrowane jest od 2003 r.

Tegoroczne centralne uroczystości rozpoczęła msza w intencji weteranów w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia NMP. Następnie, podczas uroczystego apelu na placu Wolności, szef MON Mariusz Błaszczak, a także sekretarz stanu w MSWiA Krzysztof Kozłowski, wręczyli wyróżnienia dla weteranów. Odznakę Honorową „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej” otrzymali: kom. Marek Dzierżęga z BMWP KGP – służył pięć razy w Kosowie oraz Gruzji i Liberii, podinsp. Bogusław Kołdys, oficer łącznikowy polskiej Policji na Węgrzech – dwukrotnie w Kosowie, asp. Arkadiusz Bednarz z BMWP KGP – cztery razy w Kosowie oraz w Gruzji, nadkom. Jacek Banaszkiewicz z KWP w Lublinie – dwukrotnie w Kosowie, asp. sztab. Piotr Białas z KWP w Olsztynie – w Kosowie, podinsp. Janusz Trzęsimiech (oddelegowany do Ministerstwa Finansów) – w Kosowie, podinsp. Jacek Woźniak z CBŚP – w Kosowie, asp. sztab. w st. spocz. Grzegorz Zybała – ostatnio w KWP/SPAP we Wrocławiu – pięciokrotnie w Kosowie, sierż. sztab. w st. spocz. Rafał Łatka ostatnio w KWP/SPAP w Katowicach – w Kosowie.

NIEPOKONANI

Podczas uroczystości uhonorowano również weteranów biorących udział w przygotowaniach do INVICTUS GAMES 2018, czyli międzynarodowych igrzysk weteranów. To przedsięwzięcie międzynarodowe zainicjowane w 2014 r. W jego ramach reprezentacje z różnych krajów biorą udział w zawodach, których celem jest pokazanie siły sportu i zainspirowanie innych do regeneracji i rehabilitacji poprzez swoją determinację i dzielność. W Kielcach wyróżniono także weteranów biorących udział w rajdzie rowerowym upamiętniającym 22 poległych w Iraku oraz 44 poległych w Afganistanie.

NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA

W swoim przemówieniu minister Mariusz Błaszczak dziękował weteranom za dzielenie się swoim doświadczeniem i profesjonalizmem. Mówił, iż w ten sposób dają świadectwo, że Polska poważnie traktuje swoje sojusznicze zobowiązania, dba o bezpieczeństwo własnego kraju, Europy i świata. Kolejno przedstawiciele władz rządowych oraz służb mundurowych złożyli wieniec pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po zakończeniu części oficjalnej obchodów w Kieleckim Centrum Kultury odbyło się okolicznościowe spotkanie weteranów, a na placu Wolności można było oglądać statyczny pokaz sprzętu i uzbrojenia. Święto zakończył koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Polscy policjanci uczestniczą w misjach pokojowych od 27 marca 1992 roku. Dotychczas pełnili służbę pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Unii Europejskiej, Unii Zachodnioeuropejskiej, Inicjatywy Departamentu Stanu USA. Podczas oddelegowania do służby w tych kontyngentach policyjnych śmierć poniosło trzech polskich policjantów, a 52 zostało rannych. Obecnie poza granicami kraju polscy policjanci pełnią służbę pod auspicjami Unii Europejskiej oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Od początku zaangażowania Policji w misje zagraniczne do służby w ramach kontyngentów policyjnych funkcjonariuszy delegowano 3823 razy (stan na 28 maja 2018 r.). 

ANDRZEJ CHYLIŃSKI/MON
zdj. autor

Weteranem działań poza granicami państwa może być osoba, która na podstawie skierowania brała udział w działaniach poza granicami państwa m.in. w ramach kontyngentu policyjnego.

 

Policyjne pamiątki dla Centrum Weterana

 

Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa MON w Warszawie wzbogaciło się o policyjne eksponaty. 25 maja br. swój mundur wyjściowy wraz z emblematami uczestnika misji pokojowej na Bałkanach przekazał prezes Stowarzyszenia Weteranów Działań poza Granicami RP mł. insp. w st. spocz. Marek Górnicki.

W uroczystości uczestniczył naczelnik Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP kom. Marek Dzierżęga oraz asp. Arkadiusz Bednarz – specjalista WMZiOŁ BMWP KGP.

– Ktoś powiedział, że w naszym centrum mamy już wszystko, ale wciąż okazuje się, że nie i wzbogacamy się o nowe eksponaty – powiedział płk. Mirosław Ochyra, reprezentujący dyrektora Centrum. – Policyjne są dla nas niezwykle cenne, gdyż wciąż niewiele osób wie, że na zagranicznych misjach służą także polscy policjanci.

Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa MON odwiedza około 10 tys. osób rocznie, w większości młodzieży, uczniów szkół średnich z klas o profilu policyjnym. Ekspozycja poświęcona Policji będzie promowała udział polskiej Policji w misjach zagranicznych.

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. autor


Szkolenie EUPST II

Gdy policjanci wyjeżdżają na międzynarodowe misje, powinni wiedzieć, co ich tam czeka. Temu właśnie służą szkolenia w ramach projektu EUPST II – European Union Police Services Training II. Kolejne z nich odbyło się od 4 do 8 czerwca w słupskiej Szkole Policji.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne przygotowali wspólnie przedstawiciele Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz Szkoły Policji w Słupsku. Uczestniczyło w nich 42 policjantów i mundurowych rozmaitych służb z 18 krajów Europy, Afryki oraz USA. Było to już takie trzecie szkolenie zorganizowane w Polsce, za każdym razem w Słupsku.

CZYM JEST EUPST II?

EUPST II jest programem zakładającym wyszkolenie do końca 2018 roku około dwóch tysięcy policjantów z różnych krajów oraz zbudowanie spójnego systemu zarządzania i szkolenia, wzmocnienie interoperacyjności, a także stworzenie międzynarodowej, policyjnej sieci wymiany informacji. Wszystkie te działania mają na celu umożliwienie wprowadzenia nowych i jasnych standardów w przypadkach delegowania funkcjonariuszy na misje zarządzania kryzysowego Unii Europejskiej, do udziału w operacjach pokojowych ONZ oraz współpracy z Unią Afrykańską i innymi międzynarodowymi organizacjami.

Od 2015 roku polska Policja jest członkiem Konsorcjum EUPST II, którego liderem jest żandarmeria holenderska, przy udziale 13 krajów europejskich. Uczestnictwo naszych przedstawicieli w wydarzeniach związanych z projektem (szkolenia i konferencje) pozwala na kształtowanie założeń programowych przyszłych ćwiczeń sił policyjnych, ma wpływ na politykę realizowaną na misjach zarządzania kryzysowego UE oraz promuje wizerunek polskiej Policji na arenie międzynarodowej.

POLSKIE DOŚWIADCZENIE

Polscy policjanci mają wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu osób służących na misjach. W ciągu 25 lat w różnych zakątkach świata służbę pełniły już ponad trzy tysiące naszych funkcjonariuszy. Ta wiedza jest już na tyle duża, że Polacy dla innych mogą być mentorami.

– W każdym z krajów są rozmaite taktyki, systemy szkolenia i reagowania na zagrożenia. Na misji nie może to być przeszkodą, a musi stanowić jej siłę. Do tego niezbędna jest integracja działań policyjnych formacji z różnych państw i temu służy ten projekt – mówi naczelnik Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP kom. Marek Dzierżęga.

Czerwcowy kurs w Słupsku trwał pięć dni. Więcej było zajęć teoretycznych, ale praktycznych też nie brakowało. Przeprowadzono m.in. strzelanie połączone z ratownictwem taktycznym w sytuacji, jaka może zdarzyć się podczas misji.

– Policjant wycofuje rannego z pola ostrzału. Gdy ten sam opatruje swoje rany, drugi odpowiada ogniem na strzały napastników. W chwili, gdy skończy mu się amunicja, do akcji wraca ranny policjant i ogniem ze swojej broni odpowiada przeciwnikowi. Takie sytuacje mogą zdarzyć się podczas misji, a na pewno częściej niż w kraju – wyjaśnia przebieg ćwiczenia menedżer kursu podinsp. Bogusław Kołdys, obecnie oficer łącznikowy Policji w Budapeszcie.

Kolejne zajęcia przeprowadzono w terenie. Na miejsce akcji poszukiwawczej wybrano plażę i lasy w pobliżu Słowińskiego Parku Narodowego. Scenariusz tych działań przewidywał pojawienie się tam nielegalnych migrantów. Trzeba było zidentyfikować, co się z nimi dzieje, pomóc rannym, a także przeszukać okoliczny las, w którym mogli się zgubić migranci lub pozostawić przedmioty ułatwiające ich identyfikację.

Zajęcia prowadzili przede wszystkim polscy funkcjonariusze, mający doświadczenia z misji m.in. w Kosowie, Gruzji i Liberii. Ale nie tylko oni, bo był także przedstawiciel Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, który omawiał planowanie i przygotowanie do działania na misjach. Przekazywane informacje dały pogląd, w jaki sposób funkcjonują misje, jak są one tworzone i co wpływa na to, że powstaje misja. Część uczestników tego szkolenia to były osoby, które na co dzień zajmują się delegowaniem funkcjonariuszy na misje. Dla nich taka wiedza to skarb.

– Nie możemy mówić, że podczas tego kursu przygotowujemy funkcjonariuszy kompleksowo na misje. Trzeba pamiętać, że każda misja jest inna i choć realizuje się je w podobny sposób, to zadania z reguły są inne. To zależy od tego, gdzie ona jest i jakiego rodzaju problemy występują na miejscu. Dlatego podczas szkoleń zwracamy uwagę także na różnice kulturowe, w których te misje funkcjonują. Korzystamy z wypracowanych przez kraje europejskie wzorów współdziałania sił policyjnych w sytuacjach kryzysowych – zaznacza podinsp. Bogusław Kołdys. – Chcemy, by kursanci mieli poczucie, że są przyzwoicie przygotowani do powierzonej im misji i nie popełniali błędów, które przydarzyły się ich poprzednikom.

OCZAMI GOŚCI

Wśród uczestników szkolenia byli nie tylko policjanci z różnych krajów, ale także żandarmi i wojskowi. Wiedza i doświadczenie, którymi dzielili się także podczas rozmów prywatnych była równie cenna, jak ta przekazywana podczas szkoleń.

Dwoje funkcjonariuszy było z Burkina Faso w Afryce. Zwłaszcza dla nich szkolenie w Słupsku to była olbrzymia porcja nowych doświadczeń, których u siebie w kraju pewnie nigdy by nie zdobyli. Interesowało ich spojrzenie na misje z europejskiego punktu widzenia, na wymogi stawiane policyjnym misjonarzom, a także motywy, dla których misje realizowane są w określony sposób. Zresztą wszyscy uczestnicy kursu podkreślali, jak wiele skorzystali na przyjeździe do Polski.

– Dla mnie to był pierwszy kontakt z policjantami innych krajów. Największe wrażenie zrobiły na mnie zajęcia na strzelnicy i przedstawione tam działania, z jakimi nigdy wcześniej nie spotkałem się podczas szkoleń w Turcji. Macie całkiem inne spojrzenie i dobrze, że patrzycie przez pryzmat sytuacji, z którymi policjanci muszą się mierzyć coraz częściej – powiedział kpt. Omer Kabatas z tureckiej żandarmerii. – Jeżeli któregoś dnia zostanę wysłany na misję do Afganistanu czy Kosowa, będę wiedział, jak należy zachowywać się i respektować prawa człowieka w kontekście obyczajów i kultury tych krajów.

– Mam spore doświadczenie w misjach międzynarodowych, bo kilka razy pełniłem służbę w Kosowie, ale pierwszą rzeczą, którą teraz zrobię po powrocie do kraju, to przekażę przełożonym, że powinniśmy podnieść standardy. Musimy równać do europejskich. Wiem, że nie stanie się to z dnia na dzień, ale zobaczyłem kierunek, w którym należy podążać – powiedział podpułkownik Serhii Mazurom z ukraińskiej policji.

– Poznałem wielu nowych kolegów, którzy również byli na misjach. Często mamy różne zadania, ale uzupełniamy się. Wymiana doświadczeń podczas takich szkoleń na pewno procentuje, gdy dochodzi do współpracy na misji. Europa mierzy się teraz z nowymi zagrożeniami, a policjanci wszędzie muszą stać na straży porządku, bez względu na to, jakie mają możliwości działania – powiedział inspektor Ruvo Luttik z holenderskiej Żandarmerii Królewskiej.

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. autor, Piotr Kozłowski