Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Zapraszamy na rajd

Po raz pierwszy w Harmonogramie wydarzeń sportowo-rekreacyjnych na rok 2018, zatwierdzonym przez komendanta głównego Policji, pojawił się rajd organizowany w czerwcu przez Straż Graniczną. Impreza odbywa się już po raz 47.

Wśród jej organizatorów są KG SG, KGP, Komisja Środowiskowa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Komisja Turystyki w Resorcie Spraw Wewnętrznych. Podobnie jak inne imprezy PTTK, także ta organizowana jest na zasadzie non profit i opiera się na zaangażowaniu wolontariuszy. Wśród bezpośrednich organizatorów są strażnicy graniczni, ale także policjanci i pracownicy Policji (np. na 4 sędziów – trzech służy bądź pracuje w Policji).

Na udział w 47. Ogólnopolskim Rajdzie Górskim „Szlakami Obrońców Granic – Zwardoń 2018” trzeba zdecydować się do końca maja. Wszystkie informacje można znaleźć w regulaminie rajdu, który umieszczony jest m.in. na stronie Komisji Turystyki w Resorcie Spraw Wewnętrznych i policyjnym portalu wewnętrznym.

Rajd ma formułę otwartą i dostępny jest dla wszystkich. Podstawowym warunkiem udziału jest kondycja i chęć chodzenia po górach. Do przejścia są dzienne odcinki od 10 (w dniu konkursów, kiedy trzeba wcześniej wrócić) do 22 km. Wymogiem jest posiadanie ubezpieczenia NNW. Nie obowiązuje to członków PTTK z opłaconymi składkami, ponieważ są już objęci całodobowym ubezpieczeniem. Punktacji podlegają czteroosobowe drużyny, ale chodzących „rezerwowych” uczestników może być oczywiście więcej.

Organizatorzy wśród celów rajdu wymieniają m.in.: „uczczenie pamięci żołnierzy i funkcjonariuszy poległych w ochronie granic państwowych Polski, promocję aktywnego rodzinnego wypoczynku kompensującego stres związany ze służbą, propagowanie pozytywnego wizerunku SG, Policji i Wojska Polskiego”. Trofeum głównym jest przechodnia statuetka „Pogranicznika”. Na ostateczne miejsce w rywalizacji składają się punkty uzyskane w konkursach: piosenki turystycznej, strzelania z broni pneumatycznej, topografii oraz wiedzy o terenie i historii SG i Policji. Punkty przyznawane są (bądź nie) za właściwy turystyczny ubiór, posiadanie godła lub proporca oraz zweryfikowanej książeczki Górskiej Odznaki Turystycznej i legitymacji PTTK bądź PTT. Punkty ujemne drużyna może dostać m.in. za zakłócanie ciszy nocnej, nieobecność kierownika drużyny na odprawie czy brak apteczki pierwszej pomocy na trasie. Na pierwszy rzut oka wygląda to skomplikowanie, ale tak naprawdę jest to duża frajda i dla dorosłych, i dla dzieci, oczywiście tych aktywnych.

Więcej informacji można znaleźć na: portalu wewnętrznym KGP, www.ktrsw.pttk.pl albo kontaktując się z Adamem Czystowskim (adam.czystowski@strazgraniczna.pl, tel. +48 601 641 919) lub Wiesławem F. Kuberą (felix.plessino@vp.pl, tel. +48 500 604 623).

Warto pamiętać, że na wszystkie imprezy z harmonogramów centralnych jeździmy na delegacji wystawionej przez jednostkę macierzystą. Oczywiście nie dotyczy to emerytów i rodzin. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI