Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Dialog ze społeczeństwem

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to interaktywne narzędzie, które funkcjonuje w naszym kraju już od 18 miesięcy. 15 marca br. w KWP w Opolu odbyła się międzynarodowa konferencja, której celem była wymiana informacji o działalności KMZB – interaktywnego narzędzia komunikacji między społeczeństwem a Policją.

Konferencję pt. „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako narzędzie dialogu ze społeczeństwem” rozpoczął insp. Jarosław Kaleta, komendant wojewódzki Policji w Opolu, który powitał wszystkich przybyłych gości. Następnie głos zabrał zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Jan Lach. Swoje wystąpienie rozpoczął od przeczytania listu od sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego do uczestników spotkania (patrz obok). Następnie omówił, jak ważną rolę nie tylko dla społeczeństwa, ale również dla Policji pełnią aplikacja KMZB oraz aplikacja ,,Dzielnicowy bliżej nas”. Podkreślił, że mapa jest jednym z głównych etapów wzmacniania bezpieczeństwa, który jest na bieżąco monitorowany i ulepszany. Jest to narzędzie, dzięki któremu Policja ma lepszy kontakt z lokalną społecznością i lepiej zna problemy zwykłych mieszkańców. Pozwala to również na całościowe podejście do występujących zgłoszeń w celu ich weryfikacji. Chodzi przecież o bezpieczeństwo nas wszystkich.

Następnie ponownie głos zabrał insp. Jarosław Kaleta, który opowiedział o KMZB jako o innowacyjnej platformie wymiany informacji w zakresie ogólnego bezpieczeństwa. Przypomniał rys historyczny powstania mapy i omówił, jak wyglądały konsultacje społeczne, które przeprowadzono na terenie województw, powiatów oraz gmin. Przez 92 dni odbyto blisko 12 tys. spotkań z 218 tys. osób. W samym województwie opolskim to blisko 500 spotkań z 7000 uczestników. To oprócz mieszkańców również podmioty pozapolicyjne. Przedmiotem konsultacji były 2 podstawowe pytania: czy KMZB jest potrzebna oraz co powinna zawierać.

Kolejnym prelegentem był mł. insp. Dariusz Prządka z Biura Prewencji KGP – koordynator krajowy KMZB, który mówił o KMZB w świetle przeprowadzonych badań ankietowych, podając dane z dotychczasowej działalności mapy. W całej Polsce to 1 154 192 użytkowników, 3 858 060 odsłon oraz 659 538 zgłoszonych zagrożeń. Średnia liczba zagrożeń w ciągu doby to 1199 zgłoszeń. To pokazuje ogrom pracy policjantów i zainteresowanie obywateli właśnie tą aplikacją.

Prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka z Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu mówiła o KMZB jako istotnym elemencie procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym przez polską Policję. Wspomniała również o tym, że świat nauki powinien współpracować z Policją oraz wymieniać się wiedzą i doświadczeniami. Z kolei dyrektor Biura Komunikacji Społecznej mł. insp. Iwona Klonowska mówiła o KMZB jako formie dialogu społecznego, jako perspektywie społeczno-pedagogiczno-psychologicznej. Przedstawiła ją jako efekt uspołeczniania działań Policji. Przed nią bardzo ciekawe wystąpienie miał prorektor WSPol. podinsp. dr Zbigniew Mikołajczyk dotyczące wykorzystania KMZB w oparciu o założenia Koncepcji Ruchomych Przestrzeni.

Po przerwie komendant stołeczny nadinsp. Paweł Dobrodziej omówił KMZB na terenie działania Komendy Stołecznej Policji, insp. Krzysztof Kozelan, I zastępca z KWP w Gdańsku, przedstawił jej funkcjonowanie na terenie garnizonu pomorskiego, a podinsp. Jacek Kumpiałowski, I zastępca KWP w Białymstoku, omówił pilotaż i wybrane aspekty nadzoru nad KMZB na Podlasiu.

Na konferencji nie zabrakło również policjantów z Czech i Niemiec. Przedstawiciele czeskiej policji opowiadali o Mobilnej Platformie Bezpieczeństwa, która w ich kraju wykorzystywana jest w codziennej pracy policjantów. Z kolei podinsp. Leszek Dyduch z CSP w Legionowie mówił o ocenie funkcjonowania KMZB przez policjantów.

Spotkanie zakończył insp. Jarosław Kaleta, który je podsumował i podziękował wszystkim uczestnikom za aktywny udział oraz wymianę doświadczeń. 

st. sierż. PRZEMYSŁAW KĘDZIOR
Zespół Prasowy KWP w Opolu

 

 

                    Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

                    Jarosław Zieliński

                    Sekretarz Stanu

 

Szanowny Pan                                             

insp. Jarosław Kaleta                                

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu

 

 

Szanowny Panie Komendancie, Szanowni Uczestnicy Konferencji,

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to interaktywne narzędzie pozwalające nie tylko zapoznać się z najważniejszymi zagrożeniami występującymi w konkretnych miejscach, ale również instrument stwarzający możliwość zgłoszenia informacji o zagrożeniach przez tych, którym ma on służyć, czyli przez samych obywateli. U podstaw Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa leży przekonanie o konieczności i istotnej wartości współpracy Policji ze społeczeństwem w celu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego. Ma ona przede wszystkim charakter prewencyjny – ogranicza powstawanie i powtarzanie się niebezpiecznych zdarzeń w określonych lokalizacjach.

Oficjalne uruchomienie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa poprzedził jej pilotaż w trzech garnizonach Policji. Funkcjonariusze organizowali spotkania z różnymi środowiskami społecznymi, aby jak najwięcej mieszkańców mogło zapoznać się z ideą Mapy. Pilotaż potwierdził trafność podstawowych rozwiązań aplikacji, co oznaczało, że koncepcja w zaproponowanym kształcie została pozytywnie zweryfikowana i uzyskała akceptację zarówno ze strony Policji, jak i użytkowników tego nowego rozwiązania. Jego kształt wykuwał się podczas licznych spotkań i konsultacji z mieszkańcami poszczególnych regionów. Odbyło się ich około 12 tysięcy, a uczestniczyło w nich 220 tysięcy obywateli.

Dziś Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa z dobrym skutkiem funkcjonuje w  całym kraju. Mieszkańcy mogą zgłaszać w sposób anonimowy sygnały o zagrożeniach drogą internetową, a więc nawet bez wychodzenia z domu. Mają też możliwość monitorowania, jak na ich zgłoszenie zareagowała Policja, której obowiązkiem jest weryfikacja każdej przekazanej przez obywateli informacji.

Przy tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa chodziło o to, aby była ona prostym i przyjaznym narzędziem dla obywateli. Udało się to osiągnąć, o czym świadczy liczba odsłon wynoszących dzisiaj już prawie 4 miliony. W ciągu półtora roku funkcjonowania Mapy ponad milion użytkowników naniosło na nią 660 tysięcy informacji o zagrożeniach, z których około 50 proc. zostało potwierdzonych. Każdy, kto posiada informacje istotne dla bezpieczeństwa, może w całkowicie bezpiecznej, anonimowej formie podzielić się tą wiedzą z Policją. Dzięki tym zgłoszeniom może ona racjonalniej wykorzystać posiadane siły i środki, lepiej zaplanować służbę funkcjonariuszy, co powoduje, że eliminowanie zagrożeń jest bardziej efektywne i skuteczne, a co za tym idzie, mieszkańcy mają realne podstawy, aby czuć się bezpieczniej.

Chcę jeszcze raz podkreślić, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako platforma wymiany informacji o zagrożeniach między Policją a społeczeństwem, a zarazem jeden z najważniejszych elementów uspołecznienia Policji, dobrze zdaje egzamin. Aplikacja, która w obecnym kształcie ma 25 kategorii zagrożeń, m.in. dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym czy demoralizacji nieletnich, powinna się nadal rozwijać. Do tego potrzebna jest dalsza intensywna praca nad jej upowszechnianiem i doskonaleniem. Szczególnie cenne są z jednej strony konsultacje ze światem nauki, z drugiej zaś wsłuchiwanie się w postulaty płynące od obsługujących ją funkcjonariuszy i samych użytkowników. Zewidencjonowane uwagi dotyczące działania tej aplikacji już po roku jej funkcjonowania zaowocowały zmianami i udoskonaleniem tego narzędzia. Jeśli okaże się to uzasadnione, być może w przyszłości zostaną wprowadzone kolejne korekty.

Chciałbym podziękować organizatorom Międzynarodowej Konferencji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędzie dialogu ze społeczeństwem” w Opolu, a także wszystkim dotychczasowym użytkownikom Mapy za współpracę w jej tworzeniu oraz promocję jej możliwości i zalet.

Życzę Państwu owocnych obrad i wyrażam nadzieję, że przyniosą one cenne i interesujące wnioski, które posłużą dalszemu rozwojowi tego sposobu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa jako jednej z najważniejszych wartości służących dobru wspólnemu.

 

Łączę wtrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia

Jarosław Zieliński

Warszawa, 15 marca 2018 roku