Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

„Służba” w Szczytnie

Amatorska Scena Policyjna „Na Posterunku” rozpoczęła swoje wyjazdy ze spektaklem „Służba”. Pierwszy występ odbył się 19 marca br. w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie.

Przedstawienie teatralne Amatorskiej Sceny Policyjnej „Na Posterunku” jest częścią działań polskiej Policji w ramach przygotowań i obchodów 100-lecia Policji w 2019 r.

HISTORIA W TEATRZE

Przed spektaklem komendant rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr Marek Fałdowski przywitał zaproszonych gości, m.in.: przedstawiciela marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Janusza Wiśniewskiego, komendanta powiatowego Policji w Szczytnie mł. insp. Tomasza Bzymka, dyrektora Miejskiego Domu Kultury Andrzeja Maternę, a także uczniów klas policyjnych z Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie, nad którymi Wyższa Szkoły Policji w Szczytnie sprawuje patronat.

Komendant rektor podziękował mł. insp. dr Iwonie Klonowskiej – dyrektor Biura Komunikacji Społecznej KGP i nadkom. Krzysztofowi Musielakowi – dyrektorowi Biura Historii i Tradycji Policji KGP oraz scenarzystce i reżyserce spektaklu Marioli Daszkiewicz-Konopczyńskiej z BKS KGP za przygotowanie tak niecodziennej lekcji historii. Wielkimi brawami przywitano także aktorów Amatorskiej Sceny Policyjnej „Na Posterunku”. Warto podkreślić, że było to pierwsze z 22 wyjazdowych przedstawień teatru.

– Biuro Komunikacji Społecznej, we współpracy z Biurem Historii i Tradycji Policji podjęło trud, aby pokazać w ciągu kilkudziesięciu minut 100 lat polskiej Policji przez pryzmat wydarzeń, które państwu przybliżą tę historię. Życzę państwu, aby był to moment zadumy i refleksji. Dzięki temu spektaklowi chcemy też pokazać państwu, że policjanci, pracownicy cywilni, ich rodziny i nasi przyjaciele mogą wspólnie realizować swoje pasje. Amatorska Scena Policyjna „Na Posterunku” jest tego przykładem. A przecież w Policji występuje wiele innych form integracji, wyrażania siebie i spędzania wolnego czasu. Najważniejsze, by być razem – powiedziała dyrektor BKS KGP. Następnie głos zabrał dyrektor BHiTP, który odwołał się do pięknej tradycji teatru z czasów międzywojennych.

– Policyjne teatry amatorskie działające w całym okresie międzywojennym były formą wzmacniania więzi wewnątrz formacji, interesującymi to środowisko, ale przede wszystkim pielęgnującymi etos służby i poczucie więzi narodowej. W czasie, kiedy budziła się świadomość narodowa po odzyskaniu niepodległości, teatr stanowił idealną formułę dla budowania czegoś, co dziś nazywa się „klimatem wewnątrz organizacji”. Dajmy się zatem ponieść tej idei integracji środowiska policyjnego przez sztukę i starajmy się angażować we wszystkie formy wyrażania siebie w naszej formacji – zwrócił się do publiczność nadkom. Krzysztof Musielak.

Mł. insp. Iwona Klonowska wraz z nadkom. Krzysztofem Musielakiem zachęcali do podejmowania podobnych inicjatyw w innych garnizonach przez ogłaszanie konkursów literackich, teatralnych, filmowych i malarskich na poziomie województwa. Zaznaczyli, ze finaliści tych konkursów na początku drugiego kwartału 2019 roku wezmą udział w poprzedzającym centralne obchody 100-lecia Policji ogólnopolskim festiwalu form teatralnych, filmowych i literackich w Warszawie. A podczas uroczystości 100-lecia Policji laureaci otrzymają nagrody.

Po spektaklu przedstawiciele KGP podziękowali za zaangażowanie w organizację przedstawienia i wręczyli dyrektorowi Instytutu Nauk Społecznych WSPol. nadkom. dr. Dominikowi Hryszkiewiczowi wraz z zespołem oraz członkom kadry kierowniczej WSPol. pamiątkowe odznaki „Przyjaciela teatru”.

OKM 1940

Spektakl „Służba”, w wykonaniu aktorów Amatorskiej Sceny Policyjnej, powstał w Biurze Komunikacji Społecznej KGP i jest integralną częścią „Koncepcji zintegrowanych działań polskiej Policji na poziomie centralnym, w ramach przygotowań i obchodów 100-lecia Policji w 2019 r.”. Dla zaproszonych gości był on kontynuacją lekcji historii o polskiej policji. W tym samym dniu bowiem, w godzinach porannych, odbyły się warsztaty patriotyczno-historyczne pn.: „OKM 1940 Ostaszków – Kalinin – Miednoje”. Spotkanie odbyło się w budynku Biblioteki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Wzięli w nim udział przedstawiciele kadry dydaktycznej oraz słuchacze WSPol. Wykład wstępny o historii tamtych czasów wygłosił insp. dr Marek Fałdowski. Następnie prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” Jarosław Olbrychowski mówił o etosie służby funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP oraz poruszył bolesne zagadnienia związane ze zbrodnią katyńską. Przybliżył historię tragicznych losów funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP, którzy na przełomie września 1939 roku i maja 1940 roku byli przetrzymywani w obozie NKWD w Ostaszkowie, a następnie w piwnicach obwodowego zarządu NKWD w Kalininie (obecnie Twer) zostali zamordowani strzałem w tył głowy i zakopani w dołach śmierci w  Miednoje. 

Nadkom. Krzysztof Musielak przedstawił zagadnienia dotyczące historii Policji Państwowej w latach 1919–1939, a sierż. sztab. Karol Woldan z BHiTP KGP zaprezentował replikę munduru funkcjonariusza Policji Państwowej II RP i przedstawił historię umundurowania tej formacji.

Podczas warsztatów odbyła się miła uroczystość: insp. dr Marek Fałdowski oraz mł. insp. dr Iwona Klonowska zostali ambasadorami OKM 1940. Certyfikaty wręczyli im prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” Jarosław Olbrychowski, wiceprezes Józef Kuczka i dyrektor BHiTP KGP nadkom. Krzysztof Musielak. 

JOANNA GRZEMPA
zdj. Sławomir Katarzyński, Tomasz Muraszko