Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Złote Blachy 2017

Już po raz osiemnasty odbyła się uroczystość wręczenia Złotych Blach – honorowych nagród przyznawanych przez Koalicję Antypiracką policyjnym komórkom wyróżniającym się w walce z przestępczością intelektualną i przemysłową.

Na spotkaniu obecny był komendant główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, który wraz z gościem specjalnym Michałem Milowiczem przekazywał nagrody przedstawicielom uhonorowanych wydziałów.

W KGP odbyła się 15 marca br. ważna uroczystość przygotowana przez Koalicję Antypiracką. Działający od 1998 r. związek od osiemnastu lat honoruje wyróżniających się funkcjonariuszy i zasłużone w walce z kradzieżą dóbr intelektualnych komórki policyjne. Na ceremonii wręczenia Złotych Blach obecni byli przedstawiciele trzech podmiotów tworzących koalicję: reprezentanci przemysłu muzycznego, czyli Związek Producentów Audio Video (ZPAV), pełnomocnicy nadawców telewizyjnych, czyli Stowarzyszenie Sygnał, oraz przedstawiciele podmiotów zajmujących się oprogramowaniem komputerowym, czyli Business Software Aliance (BSA).

– Cieszę się, że dzisiaj w gronie laureatów mamy funkcjonariuszy nie tylko tych pionów, które dominowały w poprzednich latach, a więc do walki z przestępczością gospodarczą i korupcyjną, ale także policjantów pionu do walki z cyberprzestępczością – powiedział, zwracając się do zebranych, nadinsp. Jarosław Szymczyk. – Przestępczość kryminalna w ciągu ostatnich siedmiu lat odnotowuje bardzo silny, prawie pięćdziesięcioprocentowy spadek, co jest niekwestionowanym sukcesem polskiej Policji. Mamy świadomość, że ten obszar przestępczości nie znosi próżni. Przestępcy starają się ulokować działalność tam, gdzie zyski są większe, a ryzyko przysłowiowej wpadki mniejsze. Policja odpowiada na to, tworząc pion do walki z przestępstwami w sieci. Zauważamy powiązania przestępców zajmujących się kradzieżą praw autorskich i wartości intelektualnych ze zorganizowanymi grupami przestępczymi oraz inwestowanie zysków z tej przestępczości w inne przestępstwa.

W tym roku wręczono pięć Złotych Blach za sukcesy osiągnięte w 2017 r.

Na polu walki z piractwem komputerowym wyróżniono Wydział dw. z Cyberprzestępczością KWP w Łodzi oraz Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją KPP w Bełchatowie. Było to wspólne działanie obu komórek, które dotyczyło wykorzystywania przez jednego z miejscowych producentów niezarejestrowanych kopii programu komputerowego.

Za zwalczanie piractwa audiowizualnego oraz  przestępczości związanej z naruszaniem praw w zakresie sygnału telewizyjnego uhonorowano Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą i Wydział dw. z Cyberprzestępczością KWP w Lublinie. Sprawy dotyczyły nielegalnego rozsyłania przez internet sygnału telewizyjnego płatnych platform cyfrowych.

Nagrodę specjalną otrzymała Szkoła Policji w Pile za działalność edukacyjną i dydaktyczną, w szczególności za organizowanie konferencji szkoleniowych i wydawanie publikacji dotyczących ochrony praw własności intelektualnej.

– Traktuję tę nagrodę jako wyróżnienie dla funkcjonariuszy naszego wydziału za codzienny trud – powiedziała „Policji 997” podinsp. Magdalena Kucharska, naczelnik Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją KPP w Bełchatowie. – To bardzo trudna praca, wymagająca wielu czynności zarówno operacyjnych, jak i procesowych. Droga do tego, aby sprawę zakończyć sukcesem, aby sprawca poniósł karę, a jednocześnie, aby rosła świadomość osób, a zwłaszcza podmiotów gospodarczych w tym obszarze jest długa. Właśnie dlatego nasz wydział realizuje długofalową profilaktykę zwalczania cyberprzestępczości, organizujemy spotkania, również w szkołach, gdzie naświetlamy problem ochrony praw autorskich.

Na zakończenie do nagrodzonych przemówił Michał Milowicz. – Będąc aktorem, piosenkarzem, twórcą tekstów i muzyki, a ostatnio także producentem filmowym muszę stwierdzić, że problem piractwa dotyczy także mnie – powiedział artysta. – Serdecznie dziękuję wszystkim funkcjonariuszom Policji za ich skuteczną działalność i trzymam kciuki za dalsze tak wspaniałe efekty. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI
zdj. autor