Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Inwestycje na Podkarpaciu

Kto widział siedziby komend powiatowych Policji w Lesku i Jaśle, ten może mieć wyobrażenie, jak dla województwa podkarpackiego ważne jest wprowadzenie i realizacja „Programu modernizacji służb mundurowych w latach 2017–2020”. Planowane inwestycje i zakupy sprzętu specjalistycznego będą dla regionu skokiem cywilizacyjnym.

4 października br. w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbyło się spotkanie przedstawicieli służb mundurowych województwa podkarpackiego z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Błaszczakiem. Tematem odprawy był „Program modernizacji służb mundurowych oraz jego wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców”. Gośćmi spotkania byli szefowie służb mundurowych na Podkarpaciu, oraz komendant główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk.

Plany inwestycyjne podkarpackiej policji przedstawił ówczesny komendant wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta. Ich wartość szacuje się na 73 950 071 złotych. Na budowę nowych siedzib komend powiatowych i miejskich przewidziano 48 886 000 złotych, nowych komisariatów i posterunków – 17 287 000 złotych, a na modernizację i termomodernizację wybranych obiektów Policji województwa 7 777 071 złotych.

– Najważniejsze inwestycje to budowa dwóch komend powiatowych: w Lesku i Jaśle – powiedział nadinsp. dr Krzysztof Pobuta. – Obecny budynek komendy w Lesku zupełnie odbiega od dzisiejszych potrzeb Policji. Budowa nowego jest już w realizacji i mamy nadzieję, że w 2019 r. inwestycja ta zostanie ukończona.

LESKO – PRZEPROWADZKA WKRÓTCE

Istniejący budynek KPP w Lesku wybudowano w latach 30. XX wieku. Jego ściany są porysowane i popękane. Zniszczone schody zewnętrzne niebezpiecznie odstają od bryły budynku. Natomiast schody boczne z uwagi na zły stan techniczny zagrażający bezpieczeństwu osób z nich korzystających w 2012 roku musiały być rozebrane. Budynek stoi na osuwającej się skarpie, co jest główną przyczyną tych i wielu innych usterek technicznych. Drzwi do pomieszczeń biurowych i sanitariatów mają niewłaściwą szerokość, podobnie jak wewnętrzna klatka schodowa i korytarze. W 2006 r. zostały wyłączone z użytkowania pomieszczenia dla osób zatrzymanych z uwagi na brak możliwości dostosowania ich do obowiązujących wymogów (zbyt mała powierzchnia). Nie ma też recepcji, pokoju przyjęć interesantów, ogólnodostępnego sanitariatu, pokoju socjalnego, szatni i umywalni dla służb patrolowych, sali odpraw, pomieszczeń na magazyny, depozyty i archiwa, a istniejące sanitariaty nie spełniają wymogów higieniczno-sanitarnych. Ponadto budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdu i odpowiedniego sanitariatu). Przed komendą nie ma parkingów dla interesantów, samochody parkowane są na przyległej ulicy.

Nowa siedziba KPP w Lesku, o powierzchni użytkowej 2469 m2, z wszystkimi udogodnieniami na miarę XXI wieku, będzie miała też strzelnicę ćwiczebną, budynek garażowo-gospodarczy, zbiornik ppoż. o pojemności 100 m3, a także kojce dla 2 psów służbowych. Przyjazne drogi dojazdowe, chodniki, parkingi i estetyczne ogrodzenia.

JASŁO – KONIEC CIASNOTY

– Druga inwestycja  to siedziba KPP w Jaśle. Budynek z lat 30. XX wieku znajduje się w strefie ochrony krajobrazu miejskiego i w żaden sposób nie przystaje do dzisiejszej rzeczywistości. Chcemy, by w Jaśle była nowa siedziba z wszelkimi udogodnieniami dla funkcjonariuszy i interesantów – powiedział nadinsp. dr Krzysztof Pobuta. – Ta inwestycja ruszyła we wrześniu tego roku, a jej zakończenie planowane jest na rok 2020.

Dziś w KPP w Jaśle są bardzo trudne warunki lokalowe. W pomieszczeniach o łącznej powierzchni około 742 m2 wykonuje swoje obowiązki 178 policjantów i pracowników. Nie ma tam zaplecza socjalnego, tj. pryszniców, szatni, pomieszczeń do spożywania posiłków oraz brakuje odpowiedniej ilości pomieszczeń WC. Brak pokoju dla interesantów, podjazdu i sanitariatu dla osób niepełnosprawnych i tzw. niebieskiego pokoju, nie wspominając o pomieszczeniach magazynowych czy o budynku gospodarczym z garażami i stanowiskami do codziennej obsługi pojazdów służbowych.

W ramach nowej inwestycji zostanie wybudowany 3-kondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej około 4 732,11 m2. W piwnicy zaprojektowana jest 5-stanowiskowa strzelnica. Do tego będzie kotłownia, budynek garażowy na 10 samochodów z warsztatem i myjnią, kojce dla dwóch psów służbowych, osłona śmietnikowa, drogi dojazdowe, chodniki, parkingi i ogrodzenia.

DŁUGA LISTA INWESTYCJI

– Kolejna inwestycja, to budowa siedziby II Komisariatu Policji w Rzeszowie – powiedział ówczesny komendant nadinsp. dr Krzysztof Pobuta. – Warunki, w których obecnie pracują tam funkcjonariusze Policji, są naprawdę trudne. Mamy nadzieję, że inwestycja nie przekroczy 18 mln złotych i zakończymy ją w 2020 r. Również budowa KP w Zagórzu (powiat sanocki) jest pilna. Wykorzystywany przez Policję budynek z lat 50. samym wyglądem odstrasza i zapewne nie wpływa na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Nowa siedziba KP w Zagórzu powstanie za 1,2 mln zł w innym miejscu. Jej otwarcie planujemy w 2019 r.

W najbliższych planach jest także budowa zaplecza techniczno-garażowego w Dębicy, budowa i przebudowa KMP w Krośnie, modernizacja w Baranowie Sandomierskim, a także termomodernizacja KMP w Tarnobrzegu, Oleszycach i Dukli.

– Musimy mieć takie warunki, aby spełniały wymagania służby i oczekiwania policjantów, ale także przychodzących do nas ludzi, by czuli się u nas bezpiecznie – powiedział ówczesny komendant wojewódzki, a nawiązując do bezpieczeństwa, dodał, że jeszcze w tym roku funkcjonariusze garnizonu dostaną kamizelki kuloodporne i nową broń. – Chcemy, aby policjanci mieli wyposażenie adekwatne do dzisiejszych zagrożeń.

LICZYMY KAŻDĄ ZŁOTÓWKĘ

Z „Programu modernizacji służb mundurowych w latach 2017–2020” w województwie podkarpackim korzystają także Państwowa Straż Pożarna i Straż Graniczna. O swoich planach inwestycyjnych mówili również komendant wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec oraz zastępca komendanta Bieszczadzkiego Oddziału SG płk SG Marek Głuszczak. Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podkreśliła, że współczesne działania państwa na rzecz bezpieczeństwa stanowią odpowiedź na oczekiwania obywateli – ważne są szybka reakcja na zgłoszenia i skuteczne działania prewencyjne.

Podkarpacka policja zmienia się. Oprócz planowanej budowy i modernizacji komisariatów i posterunków Policji od ubiegłego roku zostało reaktywowanych pięć posterunków, a następne, m.in. w Niebylcu, Baligrodzie, Chorkówce i Polańczyku, będą przywrócone w najbliższych miesiącach.

– Nie jesteśmy zamożnym województwem i nie możemy korzystać z wielomilionowych dotacji samorządów. Naprawdę staramy się liczyć każdą złotówkę. Te inwestycje oraz zakupy sprzętu specjalistycznego będą skokiem cywilizacyjnym policji podkarpackiej – podkreślił nadinsp. dr Krzysztof Pobuta.

Minister Mariusz Błaszczak, podsumowując wystąpienia szefów służb garnizonu podkarpackiego, podkreślił, że ważna jest nie tylko infrastruktura, ale także zapewnienie funkcjonariuszom nowoczesnego sprzętu indywidualnego oraz środków transportowych, aby bezpieczniej i skuteczniej mogli realizować zadania służbowe.

– Program modernizacji zakłada znaczne zakupy, m.in. samochodów patrolowych, pojazdów ratowniczych, wyposażenia osobistego oraz sprzętu łączności – zakończył minister. 

ANDRZEJ CHYLIŃSKI, KWP w Rzeszowie
zdjęcia i grafiki: KWP w Rzeszowie, Andrzej Chyliński