Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Pół miliona zagrożeń na KMZB

5 października 2017 roku upłynął rok od wdrożenia na terenie całego kraju Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zgodnie z założeniami aplikacja jest platformą wymiany informacji między społeczeństwem a Policją.

Początkowe wątpliwości co do zasadności takiego rozwiązania, szybko zostały rozwiane. Przemawia za tym ponad pół miliona zagrożeń naniesionych na mapę.

Od samego początku KMZB cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród internautów. Powszechność dostępu do internetu i możliwość wskazywania zagrożeń anonimowo powoduje, że każdego dnia zgłaszanych jest ponad tysiąc różnego rodzaju sytuacji, które w ocenie ludzi wpływają negatywnie na poczucie bezpieczeństwa ich, jak i ich sąsiadów. Od początku działania aplikacji strona odnotowała ponad 3 mln odsłon. Blisko milion użytkowników zapoznało się z zagrożeniami naniesionymi na KMZB bądź sami wskazali Policji miejsca i zagrożenia, które w ich ocenie należy wyeliminować w celu poprawy bezpieczeństwa. W efekcie naniesienia ponad 500 000 zagrożeń na mapę policjanci podejmowali działania zmierzające do ich potwierdzenia, a następnie wyeliminowania. Do najczęściej nanoszonych zagrożeń należą: nieprawidłowe parkowanie, przekraczanie dozwolonej prędkości oraz spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych. Najmniej zagrożeń użytkownicy wskazywali w kategoriach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem na obszarach wodnych.

W celu usprawnienia działań weryfikacyjnych wprowadzone zostały pod koniec lipca br. nowe funkcjonalności polegające na umożliwieniu użytkownikom dodawania opisu wskazywanego zagrożenia oraz dołączania dokumentów czy zdjęć. Ułatwieniem korzystania z mapy ma być również udostępniona wersja na urządzenia mobilne. Wprowadzone zmiany są efektem wniosków zgłaszanych przez samych użytkowników aplikacji i przez policjantów weryfikujących zagrożenia w terenie. KMZB służy zarówno społeczeństwu, jak i Policji. Dlatego też jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i propozycje zmierzające do usprawnienia już funkcjonujących rozwiązań.

Osoby, które jeszcze nie miały okazji do poznania KMZB, zachęcam do odwiedzenia stron internetowych jednostek organizacyjnych Policji, gdzie można znaleźć mapę i zapoznać się z zagrożeniami występującymi w sąsiedztwie miejsca zamieszkania.

Aktywnie i odpowiedzialnie korzystając z aplikacji, możesz mieć wpływ na poziom bezpieczeństwa Swojego i Twoich bliskich.

mł. insp. DARIUSZ PRZĄDKA
radca Wydziału Prewencji BP KGP
koordynator Krajowy Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

zdj. Andrzej Chyliński