Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Inauguracja roku akademickiego

Prawie 1000 studentów wzięło udział 5 października br. w inauguracji roku akademickiego 2017/2018 w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Komendant rektor insp. dr Marek Fałdowski, zwracając się do zebranych przypomniał, że rolą uczelni jest nie tylko odkrywanie prawdy i kształcenie, ale także wychowywanie.

Do roli wychowania nawiązał również sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński:

– Zakładając mundur, stajecie się reprezentantami państwa. Przyjmujecie na siebie wyjątkowe zobowiązanie. Aby mu sprostać, musicie pamiętać o etyce, najwyższych standardach służby, słowach przysięgi. By sprostać oczekiwaniom społeczeństwa sama wiedza, nawet najbardziej nowoczesna, nie wystarczy, musi iść w parze z właściwą postawą – powiedział wiceminister.

Z kolei komendant główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk podziękował kadrze naukowo-dydaktycznej za wysoką pozycję, jaką uczelnia wypracowała sobie w Polsce i na świecie.

– Polska Policja, aby właściwie wypełniać swoje najważniejsze zadanie, aby stać na straży bezpieczeństwa, musi być profesjonalnie zarządzana. Dzięki takim instytucjom jak Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, dzięki takim ludziom jak jej kadra, tak właśnie jest. To także wasz trud, wasze osiągnięcia i aspiracje pozwalają cieszyć się nam wszystkim wysokim zaufaniem, jakim obdarzają nas obywatele – podkreślił komendant, prosząc jednocześnie nauczycieli o stawianie wysokich wymagań, dzięki czemu ci, którzy opuszczą mury uczelni, będą skuteczniej tworzyć jakość polskiej Policji. A zwracając się do słuchaczy, przypomniał słowa Jana Pawła II, który uczył by wymagać od siebie nawet wtedy, gdy inni od nas nie wymagają.

Wykład inauguracyjny pt. „Wartości jako wyznaczniki policyjnej służby” wygłosił ks. prof. zw. dr hab. Edward Wiszowaty – kapelan Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Opisując różne pojęcia wartości i wskazując ich źródła, podkreślił, że mówiąc o nich, mówimy o rzeczach absolutnie najważniejszych w życiu. A zatem i w służbie.

Jeszcze przed uroczystym rozpoczęciem inauguracji sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, podsekretarz stanu Tomasz Zdzikot, wicewojewoda warmińsko-mazurski Sławomir Sadowski, komendant główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, komendant rektor WSPol. insp. dr Marek Fałdowski oraz przedstawiciele duchowieństwa oddali cześć policjantom zamordowanym na Wschodzie, składając wiązanki kwiatów przed pomnikiem upamiętniającym ich śmierć.

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie kształci się obecnie niemal 3 tysiące osób. Ponad połowę z nich stanowią funkcjonariusze Policji. Prowadzone kierunki studiów to między innymi: zarządzanie, kryminologia, bezpieczeństwo oraz różnego typu studia podyplomowe. Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 rozpoczyna nowy etap w rozwoju uczelni. Na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego uruchomiony został nowy kierunek studiów pn. Informatyka o specjalności Informatyka w bezpieczeństwie, planowane jest też uruchomienie kierunku studiów podyplomowych pn. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa na poziomie strategicznym funkcjonowania służb resortu spraw wewnętrznych, skierowanych do organów administracji rządowej i samorządowej. W planach jest także uruchomienie kierunku studiów Cyberbezpieczeństwo o specjalności forensic o profilu praktycznym. Od 1 października 2017 r. zmieniła się także struktura uczelni. Dawny Wydział Administracji zastąpił Policyjny Wydział Nauk Stosowanych, na którym planowane jest uruchomienie studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA). Dodatkowo zaplanowano uruchomienie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Kryminologia o specjalności Kontrola przestępczości.

KK/WSPol.

zdj. WSPol.