Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

41. Sesja UNESCO w Krakowie

Prawie dwa tysiące delegatów ze 126 krajów gościło w Krakowie podczas 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Przedstawiciele 21 państw członkowskich podejmowali decyzje dotyczące ochrony światowych dóbr kultury i przyrody, na Listę Światowego Dziedzictwa trafiły nowe wpisy obejmujące ochroną 21 obiektów.

W ciągu dziesięciu dni odbyło się 35 różnych wydarzeń związanych z 41. Sesją – wiele obrad plenarnych, spotkań terenowych i inicjatyw towarzyszących. Organizatorem przedsięwzięcia z ramienia polskiego rządu było Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz władzami Krakowa.

PO ANALIZIE RYZYKA

Poprzednia, 40. Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, odbywająca się w lipcu ubiegłego roku w Stambule, przerwana została próbą wojskowego zamachu stanu, jaki dokonywał się wówczas w Turcji. Doświadczenia uczestników związane z przebiegiem tej  jubileuszowej sesji oraz dokonane następnie analizy ryzyka zdecydowały o wyborze naszego kraju na gospodarza tegorocznej, 41. Sesji. Kiedy w październiku ubiegłego roku w siedzibie UNESCO w Paryżu kontynuowano przer-wane obrady, przewodniczył im już prof. Jacek Purchla, któremu powierzono prestiżową rolę, aż do zakończenia 41. Sesji przewidzianej na dni 2–12 lipca br. w Krakowie.

Uroczyste otwarcie sesji, z udziałem m.in. Prezydenta RP Andrzeja Dudy, wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz dyrektor generalnej UNESCO Iriny Bokovej odbyło się na Zamku Królewskim na Wawelu. Uczestnicy sesji plenarnych odbywających się w Centrum Kongresowym ICE mieli okazję odwiedzić także m.in.: Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau, parki narodowe na terenie Małopolski – Ojcowski, Pieniński i Tatrzański, Wieliczkę i Bochnię, a także Warszawę i Dolny Śląsk oraz Podkarpacie. Po raz pierwszy w historii obrad Komitetu Światowego Dziedzictwa sesji towarzyszyły wydarzenia równoległe – Forum Zarządców oraz Forum Społeczeństwa Obywatelskiego.

WYRÓŻNIENIE I WYZWANIE

Wybór Krakowa na miejsce obrad i powierzenie roli przewodniczącego naszemu uczonemu to ogromne wyróżnienie. Ale i wyzwanie. Niektórzy określają to przedsięwzięcie jako największe w bieżącym roku rządowe wydarzenie. Nad jego przygotowaniem i sprawnym przebiegiem obrad i wydarzeń towarzyszących pracowało ponad tysiąc osób.

Policji powierzono rolę koordynatora operacji zapewniającej  bezpieczeństwo i porządek publiczny. Na dowódcę operacji wyznaczony został pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Paweł Dzierżak. Premier RP Beata Szydło poleciła podległym ministrom i zwierzchnikom służb, aby „wykonywali swoje zadania z uwzględnieniem wiodącej roli dowódcy operacji policyjnej”. W zabezpieczenie 41. Sesji zaangażowani zostali doświadczeni policjanci, którzy już wcześniej brali udział w dużych operacjach – pracowali m.in. przy Światowych Dniach Młodzieży czy Mistrzostwach w Piłce Nożnej Euro 2012 i Euro U21.

OPERACJA POPARTA DOŚWIADCZENIEM

Przygotowania do przyjęcia delegatów trwały kilka miesięcy. Szczegółowe analizy ryzyka związane z planowaną realizacją przedsięwzięcia i zarys koncepcyjny zabezpieczenia weryfikowane były podczas spotkań zespołu międzyresortowego ds. organizacji 41. Sesji UNESCO, które odbyły się jeszcze w listopadzie ub.r. i następnie – już w tym roku, z udziałem koordynatorów ds. bezpieczeństwa z ramienia UNESCO, którzy określili warunki dotyczące zabezpieczenia przedsięwzięcia i wyrazili swoje konkretne oczekiwania. Tuż przed rozpoczęciem wydarzenia w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie ruszyło funkcjonujące całodobowo policyjne centrum operacji, które umożliwiło sprawny przepływ informacji między służbami. Dyżur pełnili tam m.in. policjanci zespołów funkcjonalnych sztabu dowódcy operacji, tj. zespołu taktyki i dyslokacji służby, rozpoznania oraz logistyki, a także przedstawiciele innych służb i instytucji zaangażowanych w zabezpieczenie operacji m.in. ABW, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, BOR, PSP, KAS, SG, GDDiK, SOK czy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Krakowskiego Biura Festiwalowego. Każdy z przedstawicieli koordynował przekaz informacji między służbą czy instytucją, którą reprezentował a sztabem operacji. To rozwiązanie, podobnie jak infrastruktura wspierająca sztab dowódcy operacji wypracowane zostały podczas Światowych Dni Młodzieży, sprawdziły się także przy zabezpieczaniu 41. Sesji UNESCO. Można było zapewnić prawidłową i skuteczną koordynację działań związanych z zabezpieczeniem.

Centrum operacyjne w czasie zabezpieczania wydarzenia wizytował zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Jan Lach, który spotkał się z przedstawicielami służb i podmiotów zaangażowanych w zabezpieczenie 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Obecna na spotkaniu wyższy oficer ds. bezpieczeństwa przy UNESCO Mary J. Mone bardzo wysoko oceniła zaangażowanie i profesjonalizm polskich służb.

KATARZYNA PADŁO
zdj. Michał Kondzior, Darek Łach (1)