Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Bliżej społeczeństwa

Mieszkańcy województwa świętokrzyskiego mogli bliżej zobaczyć pracę policjantów. A to za sprawą dnia otwartego w KWP i wszystkich KPP tego garnizonu. Dodatkowo w KWP w Kielcach zainaugurowano kampanię „Służąc, niesiemy bezpieczeństwo”.

21 marca br. w świętokrzyskich jednostkach Policji zorganizowano dzień otwarty dla społeczeństwa. Celem było przybliżenie pracy policjantów na różnych szczeblach. W KWP w Kielcach przygotowano atrakcje edukacyjne dla dzieci, wideokonferencje i informacje dla młodzieży, punkty informacyjne dla zainteresowanych uzyskaniem pozwolenia na broń, zdobyciem koncesji dla pracowników ochrony czy wstąpieniem w szeregi Policji. Dla wszystkich pokazy tresury psów, walki wręcz i musztry. Był pokaz działania ciężkiego sprzętu policyjnego i zajęcia na strzelnicy. Dla chętnych udostępniono zwiedzanie gabinetu komendanta wojewódzkiego i jego zastępcy.

Z KOMENDANTEM PRZEZ SKYPE’A

Podczas dnia otwartego zainaugurowano kampanię KWP w Kielcach „Służąc, niesiemy bezpieczeństwo”, która potrwa do czerwca br. Partnerami są: Gabinet KGP, Biuro Komunikacji Społecznej KGP, Biuro Historii i Tradycji Policji KGP oraz Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939. Patronatem honorowym kampanię objęli komendant główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk i wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, a patronatem medialnym m.in. „Policja 997”. Główny cel kampanii to upowszechnianie i popularyzowanie roli Policji w społeczeństwie. Nie mniej ważne jest uwrażliwienie społeczeństwa na przejawy przemocy, także rówieśniczej, oraz podniesienie świadomości wśród policjantów odnośnie do znaczenia etosu zawodowego. Jednym z elementów jest projekt „Wirtualnie realnie”. Raz w miesiącu komendanci z KWP, KPP i KMP będą przez Skype’a odpowiadali na pytania mieszkańców związane z bezpieczeństwem oraz funkcjonowaniem Policji. Zaplanowano też cykl debat społecznych ukierunkowanych na młodych ludzi „Reaguję – nie kabluję”. W każdym z powiatów woj. świętokrzyskiego odbędą się spotkania z młodzieżą szkolną i nauczycielami dotyczące reagowania na przejawy przemocy, także rówieśniczej, oraz przypadki łamania praw człowieka. W ramach tej kampanii organizowany jest konkurs literacki na esej „Służba jest dla mnie...”. Konkurs kierowany jest do policjantów i pracowników Policji jednostek z całego kraju. Elementem skierowanym do seniorów i osób mających problemy z pamięcią jest wyposażenie ich w opaski z danymi umożliwiającymi kontakt z rodziną.

W czerwcu br. odbędzie się ogólnopolska konferencja „Etos zawodu policjanta – dawniej i dziś”. Będą spotkania z policjantami oraz szkolenia kadry kierowniczej, by w większym stopniu budować etos zawodu. Spotkania te przyczynią się do podniesienia wiedzy na temat historii i sposobu, w jaki pozytywnie można kształtować wizerunek Policji. Zostanie też przeprowadzony wojewódzki konkurs historyczny wiedzy o Policji dla policjantów i pracowników Policji.

Wszystko po to, by uspołeczniać działania polskiej Policji. Jak powiedział podczas dnia otwartego komendant wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak: – Bezpieczeństwo to gra zespołowa. Dlatego potrzebny jest kontakt Policji z mieszkańcami.

tekst i zdjęcia KRZYSZTOF CHRZANOWSKI