Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Szwajcarsko-polski projekt na finiszu

Pięć lat temu w Białymstoku została podpisana umowa o realizacji projektu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, finansowanego przez Szwajcarię aż w 85 proc. Zyskali na nim przede wszystkim uczestnicy ruchu drogowego w Polsce.

Finansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) projekt miał na celu wyrównywanie różnic gospodarczych i społecznych w krajach Unii Europejskiej. Bezzwrotną pomoc Szwajcaria przyznała Polsce i 9 innym państwom członkowskim UE. Z miliarda franków szwajcarskich niemal połowa (489 mln CHF) trafiła do Polski. Beneficjentem projektu nazwanego „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” została Komenda Główna Policji, a partnerami sześć powiatów z woj. podlaskiego i lubuskiego, jeden z woj. mazowieckiego oraz Szwajcarska Agencja Rozwoju i Współpracy. Na projekt przeznaczono 4 621 061 CHF (ponad 16 mln złotych), a głównym celem była poprawa bezpieczeństwa najbardziej zagrożonych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych, osób starszych i kierujących jednośladami.

REALIZACJA

Cele projektu KIK 76 – „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, zostały osiągnięte. Przedstawiciele Polski i Szwajcarii wymieniali się doświadczeniami podczas 11 spotkań studyjnych (6 w Polsce i 5 w Szwajcarii). O jednej z wizyt w Szwajcarii pisaliśmy w „Policji 997” nr 1/2013.

Podczas 13 edycji warsztatów szkoleniowych dla przedstawicieli Policji i samorządów terytorialnych przeszkolono ponad 650 osób. Kupiono 19 nieoznakowanych radiowozów z wyposażeniem i wideorejestratorami. Po 6 aut dla woj. podlaskiego i lubuskiego oraz 2 dla woj. mazowieckiego. Pięć pojazdów otrzymały: CSP w Legionowie i SP w Katowicach. Szkoły te dostały także 5 z 11 laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu. 6 pozostałych trafiło do województw. Piętnaście jednostek Policji otrzymało wyposażenie do prowadzenia zajęć z profilaktyki brd – symulatory zderzeń, alkogogle, stoiska promocyjne i sprzęt nagłośnieniowy.

Oprócz tego Ministerstwo Rozwoju dla wszystkich komend wojewódzkich i stołecznej kupiło 17 zestawów złożonych z: alkogogli, fantoma szkoleniowego do RKO, alcoblow (urządzenia do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu), rowerowego toru przeszkód, miniznaków drogowych i namiotu. Do tego dołączono zestaw edukacyjny „Autochodzik”, który przez zabawę umożliwia dzieciom poznawanie oraz utrwalanie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. „Autochodzik” bardzo spodobał się Szwajcarom, otrzymali więc takie zestawy w barwach kantonów zaangażowanych w projekt. Oprócz zakupów dla Policji dokonano 50 inwestycji poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego w 7 powiatach. Istotnym elementem była także kampania społeczna pn. „Kieruj się rozsądkiem”.

KONFERENCJA

W Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie odbyła się dwudniowa konferencja „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, którą od 28 do 29 września br. zorganizowały Ministerstwo Rozwoju wraz z Komendą Główną Policji. Na spotkanie podsumowujące projekt przybyli m.in. dyrektor Departamentu Programów Pomocowych w Ministerstwie Rozwoju Przemysław Derwich, zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Jan Lach, ambasador Szwajcarii w Polsce Andrzej Motyl, dyrektor Szwajcarskiej Agencji Rozwoju i Współpracy Ulrich Stürzinger, policjanci i specjaliści ruchu drogowego z Polski i Szwajcarii oraz przedstawiciele instytucji samorządowych.

Pierwszego dnia konferencji odbyły się trzy panele dyskusyjne. Mówiono o rozwiązaniach prawnych wpływających na brd, wzrost świadomości i zachowań uczestników rd pod wpływem działań edukacyjno-profilaktycznych oraz rozwiązań w infrastrukturze wpływających na kierowców i pieszych. W drugim dniu podsumowano projekt „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Uczestnicy mogli zobaczyć zestawy profilaktyczno-edukacyjne, kupione auta i laserowe mierniki prędkości.

– Każdy z nas inaczej postrzega bezpieczeństwo ruchu drogowego – mówił podczas konferencji nadinsp. Jan Lach – ale zawsze ważnym elementem jest chęć i oczekiwanie bezwypadkowego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Mimo zakończenia szwajcarsko-polskiego przedsięwzięcia bezpieczeństwo na drodze będzie aktualnym tematem. Powstaje już kolejny projekt. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ma zostać kupionych 600 oznakowanych radiowozów i 140 nieoznakowanych aut z wideorejestratorami, 400 laserowych mierników prędkości z zapisem obrazu i 700 terminali mobilnych. Wartość projektu to około 110 mln zł. A wszystko po to, by na drogach było bezpieczniej.

KRZYSZTOF CHRZANOWSKI
zdj. autor