Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

NOWI GENERAŁOWIE POLICJI Nominacje w Belwederze

„Przymierze” docenione

Nadinsp. ANDRZEJ SZYMCZYK

I Zastępca Komendanta Głównego Policji

Urodził się 25 marca 1972 r. w Siemianowicach Śląskich. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, którą ukończył w 2004 r. Studiował administrację w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, gdzie uzyskał tytuł magistra. W 2011 r. ukończył podyplomowe studia z zarządzania i umiejętności menedżerskich na Uniwersytecie Śląskim. Służbę w Policji rozpoczął w 1993 roku w Komisariacie III Policji Komendy Rejonowej Policji w Chorzowie. W 1998 r. służył kilka miesięcy w KWP w Katowicach, gdzie pracował w Wydziale do walki z Przestępczością Zorganizowaną, a następnie trafił do Komendy Głównej Policji. Od 2000 r. pracował w CBŚ KGP, gdzie zajmował się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. Później był zastępcą naczelnika w Wydziale do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu w KWP w Katowicach, naczelnikiem w Wydziale do walki z Przestępczością Samochodową w KWP w Katowicach, komendantem miejskim Policji w Bytomiu, a także zastępcą komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach. W grudniu 2015 roku został zastępcą komendanta głównego Policji. Od 12 lutego do 12 kwietnia br. pełnił obowiązki komendanta głównego Policji, a następnie został I zastępcą szefa Policji. Odznaczony Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę oraz brązową odznaką „Zasłużony Policjant”. W czasie operacji „Przymierze” był zastępcą dowódcy do spraw kryminalnych.

 

Nadinsp. Helena Michalak

zastępca komendanta głównego Policji

Urodziła się 10 stycznia 1969 r. w Gorzowie Wlkp. Jest magistrem finansów i bankowości – absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2012 r. ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na kierunku logistyka w bezpieczeństwie kraju. Służbę w Policji pełni od 1996 roku. Cztery lata później zdobyła szlify oficerskie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Od początku kariery zawodowej związana była z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp., gdzie była m.in. kierownikiem sekcji w Wydziale Finansów, zastępcą głównego księgowego, naczelnikiem Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji, naczelnikiem Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej oraz zastępcą komendanta wojewódzkiego Policji. Od 14 stycznia 2016 r. jest zastępcą komendanta głównego Policji, odpowiedzialną za sprawne działanie całej logistyki w tej największej  polskiej formacji. Warto podkreślić, że jest pierwszą kobietą na tym stanowisku, a drugą, która została generałem. Do jej zadań należy m.in. planowanie budżetu Policji oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie, a także pozyskiwanie dla tej formacji funduszy pomocowych ze źródeł krajowych i zagranicznych. Spoczywa na niej ogromna odpowiedzialność, bo roczny budżet Policji to prawie 9 miliardów złotych. Za swoje zasługi została uhonorowana Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę oraz złotą odznaką „Zasłużony Policjant”.

 

Nadinsp. Jan Lach

zastępca komendanta głównego Policji

Urodził się w 1965 r. Jest absolwentem Akademii Rolniczej w Krakowie. Skończył też studia podyplomowe z zarządzania w administracji publicznej w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu. Służbę w Policji pełni od 1991 roku. Trzy lata później ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Był m.in. naczelnikiem Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz I zastępcą komendanta powiatowego Policji w Kędzierzynie-Koźlu. Kierował komendami powiatowymi Policji w Głubczycach oraz w Strzelcach Opolskich, a także Komendą Miejską Policji w Opolu. Następnie był I zastępcą komendanta wojewódzkiego Policji w Opolu. W 2013 roku przez prawie dwa miesiące pełnił tam obowiązki komendanta wojewódzkiego. Od 26 stycznia 2016 r. jest zastępcą komendanta głównego Policji. Na tym stanowisku przyczynił się m.in. do opracowania nowej koncepcji funkcjonowania dzielnicowego. W marcu br. został przewodniczącym zespołu do koordynacji działań związanych z opracowaniem i wdrożeniem narzędzia informatycznego pod nazwą „Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę  oraz  złotą odznaką „Zasłużony Policjant”. W lipcu i sierpniu był dowódcą operacji policyjnej „Przymierze”, w skład której wchodziły zabezpieczenia szczytu NATO w Warszawie, festiwalu muzycznego „Przystanek Woodstock”, a także „Światowych Dni Młodzieży” i wizyty papieża Franciszka.

 

Nadinsp. Daniel Kołnierowicz

komendant wojewódzki Policji w Białymstoku

Ma 41 lat. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył też prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Służbę w resorcie rozpoczął w 1995 r. Od początku związany był z pionem prewencji i ruchu drogowego. W 2005 r. został naczelnikiem Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, a 4 lata później został powołany na stanowisko I zastępcy komendanta tej jednostki. W 2013 r. przez 3 miesiące pełnił obowiązki szefa KMP w Białymstoku. Pod koniec następnego roku objął kierownictwo w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie. W styczniu br. Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji, na wniosek Komendanta Głównego Policji powołał go na stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji w Białymstoku. Za swoje zasługi został uhonorowany Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę, brązową odznaką „Zasłużony Policjant” oraz srebrną odznaką „Zasłużony Policjant”.

 

Nadinsp. dr Tomasz Miłkowski

komendant wojewódzki Policji w Krakowie

Urodził się 15 września 1970 r. w Rudzie Śląskiej. W 1998 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dwanaście lat później uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie ukończył też dwa kierunki studiów podyplomowych – z zarządzania przedsiębiorstwem i integracji europejskiej. Jest również absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Służbę w Policji rozpoczął 1 lipca 1991 r. w Plutonie Pogotowia Policyjnego i Patrolowania w KP IV w Rudzie Śląskiej. Od 1995 r. pracował w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym KRP w Rudzie Śląskiej, a następnie w Wydziale ds. Przestępczości Gospodarczej KWP w Katowicach. W 2000 r. został zastępcą naczelnika, a następnie naczelnikiem w Wydziale Zaopatrzenia i Transportu Szkoły Policji w Katowicach. Później był w niej kierownikiem Zakładu Prawa i Psychologii, kierownikiem Zakładu Prawa i Taktyki Kryminalistycznej, a także radcą w Wydziale Prezydialnym. Od 1 marca 2010 r. pełnił obowiązki, a następnie został mianowany na stanowisko zastępcy komendanta SP w Katowicach. Od 3 czerwca 2014 r. pełnił obowiązki zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, a 1 sierpnia 2014 r. został powołany na to stanowisko. Od 2 lutego br. jest szefem garnizonu małopolskiego. W czasie Światowych Dni Młodzieży był członkiem resortowego zespołu i przewodniczył garnizonowemu zespołowi powołanemu do przygotowania, zorganizowania i przeprowadzenia zabezpieczenia tego przedsięwzięcia. Za swoje zasługi w służbie został uhonorowany złotą odznaką „Zasłużony Policjant”, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę oraz Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji.

 

Nadinsp. dr Krzysztof Pobuta

komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie

Urodził się w 1972 r. w Radymnie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2006 r. ukończył na tej uczelni studia podyplomowe z zarządzania jakością w administracji publicznej. W 2012 r. obronił doktorat z socjologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W 1991 r. rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej Policji w Jarosławiu, gdzie później został m.in. naczelnikiem Wydziału Kryminalnego. W 1995 r. ukończył studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W latach 2002–2005 był zastępcą komendanta powiatowego Policji w Jarosławiu, a następnie I zastępcą szefa tamtejszej jednostki. W 2009 roku objął stanowisko komendanta miejskiego Policji w Przemyślu. W styczniu br. Mariusz Błaszczak, szef resortu SWiA, na wniosek Komendanta Głównego Policji powołał go na stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę, brązową odznaką „Zasłużony Policjant” oraz srebrnym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.

 

Nadinsp. Tomasz Trawiński

komendant wojewódzki Policji w Poznaniu

Ma 44 lata. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył także studia podyplomowe z zarządzania jakością w administracji publicznej na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Służbę w Policji rozpoczął 1 grudnia 1991 r. na stanowisku aplikanta w Komendzie Rejonowej Policji Poznań-Nowe Miasto. Później był tam m.in. dzielnicowym i kierownikiem referatu. Następnie pełnił funkcję szefa sztabu i naczelnika Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. W 2006 r. awansował na stanowisko zastępcy komendanta miejskiego Policji w Poznaniu. W 2010 r. został komendantem powiatowym Policji w Rawiczu. Dwa lata później ówczesny szef Policji powołał go na stanowisko zastępcy, a następnie I zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. Pełnił też dwukrotnie obowiązki komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. Od 10 lutego br. kieruje garnizonem wielkopolskim. Za swoje zasługi został uhonorowany Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę, złotą odznaką „Zasłużony Policjant” oraz złotym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.

 

Po raz kolejny Pałac Belwederski był świadkiem historycznych wydarzeń. 2 września br. na dziedzińcu dawnej siedziby prezydentów Polski generalskie gwiazdki i szable otrzymało aż siedmioro policjantów.

Pogoda dopisała jak na zamówienie. Dla ubranych w galowe mundury oficerów nie było to bez znaczenia, a licznie zebrani przedstawiciele mediów mieli możliwość łatwego utrwalenia wydarzeń.

Prezydent Andrzej Duda mianował na stopień nadinspektora Policji: I zastępcę komendanta głównego insp. Andrzeja Szymczyka, zastępcę komendanta głównego insp. Jana Lacha, zastępcę komendanta głównego insp. Helenę Michalak, komendanta wojewódzkiego Policji w Białymstoku insp. Daniela Kołnierowicza, komendanta wojewódzkiego w Krakowie insp. dr. Tomasza Miłkowskiego, komendanta wojewódzkiego w Rzeszowie insp. dr. Krzysztofa Pobutę oraz komendanta wojewódzkiego w Poznaniu insp. Tomasza Trawińskiego. Stopień generała otrzymał także szef Biura Ochrony Rządu płk. Andrzej Pawlikowski. Tradycyjne szable wręczył nowo mianowanym nadinspektorom komendant główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk.

Nie jest tajemnicą, że awanse związane były w dużej mierze z doskonale przeprowadzoną operacją „Przymierze”, podczas której służby zapewniały bezpieczeństwo setkom tysięcy osób w niezwykle trudnych czasach, przy realnym zagrożeniu terrorystycznym na świecie. Nawiązał do tego sam prezydent Andrzej Duda, który, gratulując awansowanym, powiedział, że „(...) każdy sukces, a nominacja generalska jest bez wątpienia i sukcesem, i owocem sukcesu, to kwestia wspólnego działania. (...) Osiągnęliście państwo wielkie sukcesy w waszej służbie, myślę tutaj przede wszystkim o tych dwóch istotnych dla naszego państwa wydarzeniach, które miały miejsce w ciągu ostatnich miesięcy – Szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego i Światowe Dni Młodzieży” – podkreślił.

Warto przypomnieć, że w zabezpieczenie lipcowego szczytu NATO, prócz służb podległych MON, zaangażowane były wszystkie służby podległe MSWiA – łącznie około 10 tys. funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej. Z kolei nad bezpieczeństwem uczestników ŚDM czuwało przeszło 17 tys. policjantów, ponad 9 tys. strażaków, 800 funkcjonariuszy BOR i ponad 11 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dlatego też, gratulując awansowanym, prezydent Andrzej Duda podziękował także ich rodzinom i współpracownikom, przypominając, że „Dzisiejszy awans jest zarówno wyrazem podziękowania za dotychczasową pracę i sukcesy, jak i zobowiązaniem do dalszej pracy i doskonalenia realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwu i obywatelom”.

Kończąc swoje przemówienie, Prezydent RP wspomniał też amatorskie nagranie opublikowane w internecie, na którym zarejestrowano podziękowania od uczestników Światowych Dni Młodzieży dla policjantów opuszczających posterunki po zakończeniu operacji. „To chyba najpiękniejsze świadectwo dobrze wykonanej służby. Ta spontaniczna wdzięczność zrobiła na mnie ogromne wrażenie, ale myślę, że ona zrobiła ogromne wrażenie też na tych zwykłych funkcjonariuszach, którzy w deszczu, w palącym słońcu, cały czas spokojnie, sumiennie i doskonale wykonywali swoje zadania, będąc życzliwymi, pomocnymi, a przede wszystkim niestrudzenie zapewniającymi bezpieczeństwo w trudnych często warunkach” – zakończył.

***

Następnego dnia, w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, gdzie przez cały lipiec działało Policyjne Centrum Dowodzenia, minister SWiA Mariusz Błaszczak oraz sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński wręczyli listy gratulacyjne ponad 300 policjantom, strażakom, strażnikom granicznym, funkcjonariuszom BOR oraz strażakom ochotnikom za udział w operacji „Przymierze”. Wraz z ministrami podległym im funkcjonariuszom gratulowali: nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, nadbryg. Leszek Suski, gen. bryg. Andrzej Pawlikowski i płk SG Marek Łapiński.

O godz. 13 rozpoczęła się oficjalna część uroczystości z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, który również wręczył podziękowania wybranym dziesięciu przedstawicielom każdej z formacji podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji.

– Chylę czoła przed waszym profesjonalizmem i zaangażowaniem – powiedział prezydent Andrzej Duda.

Oficjalną część uroczystości zakończyła defilada pododdziałów, pokaz musztry w wykonaniu pododdziału Straży Granicznej oraz występ orkiestr reprezentacyjnych Straży Granicznej i Policji, które również – prócz przebojów muzyki popularnej – zaprezentowały efektowne układy musztry paradnej.

Wokół placu prezentowany był sprzęt poszczególnych służb i stoiska promocyjne z atrakcjami dla najmłodszych członków rodzin funkcjonariuszy. Nie zabrakło też stoiska miesięcznika „Policja 997” i Biura Komunikacji Społecznej KGP. Po części oficjalnej odbył się piknik rodzinny z pokazami sprawności działania jednostek specjalnych, o którym piszemy na stronach 26–28.

oprac. PM
zdj. autor (1), Sławomir Katarzyński (8) i Leszek Chemperek/MSWiA (1)