Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Gdańsk

Jesteśmy waszą Policją

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku 22 czerwca br. odbyło się trzecie spotkanie poświęcone pilotażowemu programowi dotyczącemu „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”, który w lipcu będzie sprawdzany także na Pomorzu.

Zasady programu licznym zaproszonym gościom przybliżyli sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, komendant główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk i dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji mł. insp. Dariusz Minkiewicz.

– Mapa wskaże obszar zagrożeń widziany oczami mieszkańców – powiedział szef Policji: – To od was, drodzy mieszkańcy, chcemy wiedzieć, gdzie jesteśmy wam potrzebni, a nie tam, gdzie nam się wydaje, że jesteśmy potrzebni. Tak to będzie funkcjonowało, a wy będziecie mogli powiedzieć o nas, że jesteśmy waszą Policją.

Oprócz omówienia programu map zagrożeń bezpieczeństwa, wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński uhonorował 12-letniego Marcela Papke z powiatu lęborskiego medalem „Młody Bohater”.

Akcja „Młody Bohater” to nowa inicjatywa MSWiA, która służy nagradzaniu i promowaniu godnych naśladowania postaw wśród dzieci i młodzieży. Nagroda będzie wręczana młodym ludziom, którzy ocalili, bądź aktywnie przyczynili się do ocalenia życia innych osób. Niezależnie od tego, czy dzieci udzieliły pomocy osobie nieprzytomnej, wezwały służby ratunkowe, czy po prostu zaalarmowały o niebezpieczeństwie, ich dzielność i opanowanie zasługują na nagrodę. Każdy laureat nagrody otrzyma unikalny, numerowany medal i zostanie wpisany do rejestru młodych bohaterów na stronie internetowej MSWiA, gdzie będzie można poznać jego historię. Marcel Papke uratował życie nieprzytomnemu mężczyźnie, którego znalazł przy drodze. Zatrzymał przejeżdżający samochód i poprosił o wezwanie pomocy, która przyjechała na czas.

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. auto