Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Spotkanie w MSWiA

„Dzielnicowy bliżej nas” to – obok przywracania zlikwidowanych posterunków oraz mapy zagrożeń bezpieczeństwa – trzeci program z pakietu zmian wprowadzanych w Policji.

Oficjalna prezentacja programu odbyła się podczas briefingu prasowego 20 czerwca br. w MSWiA. Uczestniczący w nim minister Mariusz Błaszczak podkreślił, że główną ideą planowanych zmian jest wzmocnienie roli dzielnicowego i wyjście policjantów zza biurek. Resort chce zwiększenia liczby dzielnicowych tak, aby stanowili około 10 proc. policjantów. Powinni mieć również pod opieką zbliżoną liczbę mieszkańców.

– Nasze działania opieramy na konsultacjach społecznych. Zależy nam na tym, żeby dzielnicowy nie był policjantem „od wszystkiego”, żeby był policjantem znanym w miejscu, gdzie będzie pracował, żeby każdy, kto zobaczy coś niepokojącego, wiedział, do kogo się zgłosić – stwierdził szef MSWiA.

Zdaniem sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego proponowane rozwiązania są odejściem od koncepcji „policji na telefon”, bo przecież najlepiej działająca policja nie będzie miała efektów, jeśli nie będzie ściśle współpracowała ze społeczeństwem.

Efekty pilotażu nowej koncepcji pracy dzielnicowych, który odbył się w garnizonie śląskim, zaprezentowali insp. Roman Rabsztyn, I zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach, oraz prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka, która przedstawiła wnioski z ewaluacji. Zdaniem obojga prelegentów zastosowane rozwiązania doskonale zdały egzamin i pozytywnie wpłynęły na pełnienie służby przez dzielnicowych.

Komendant główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk zaznaczył, że trzeba zabrać dzielnicowym dodatkowe obowiązki i przywrócić rangę tej funkcji. W podpisanym niedawno znowelizowanym zarządzeniu w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowych i przez kierowników rewirów dzielnicowych uwzględnione zostały oczekiwania zgłaszane przez poszczególne garnizony. Zmiany czekają także programy szkoleń dla dzielnicowych. Większy nacisk kładziony będzie na kształcenie komunikatywności, nawiązywanie relacji, na cierpliwość i odporność na stres.

Podczas spotkania nagrody i podziękowania od kierownictwa resortu i komendanta głównego Policji otrzymało dziewięciu dzielnicowych z garnizonu śląskiego, którzy uczestniczyli w działaniach pilotażowych. Wszyscy uczestnicy dostali wydanie specjalne „Policji 997”, przygotowane właśnie na tę okazję. Zainteresowani mogą pobrać je ze strony internetowej www.gazeta.policja.pl.

oprac. PM/policja.pl
zdj. Piotr Maciejczak