Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Spis treści

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

Rozmowa

Działamy profesjonalnie – mówi nadinsp. dr Jarosław Szymczyk

BADANIA SPOŁECZNE CBOS

Polacy czują się bezpiecznie!

MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

O aplikacji słów kilka – tworzenie „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Konferencja

Nauka na rzecz bezpieczeństwa – spotkanie pod hasłem „Badania i innowacje w obszarze bezpieczeństwa – wymiana międzynarodowych doświadczeń”

KRAJ

Rozmaitości

PROMOCJA

W WSPol.

Szczycieńska uroczystość – zaszczytu pasowania na pierwszy stopień oficerski dostąpiło 145 policjantów

CBŚP

Poszukiwacze

ENFAST – sieć, w której są niemal wszystkie państwa europejskie

Konferencja ENFAST – „Poszukiwanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości”

Tropić aż do skutku – Wydział I Zarządu III CBŚP ma na swoim koncie wiele sukcesów

Sukcesy – przykłady

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA ZAGINIONEGO

Poszukiwania zaginionych dzieci – ćwiczenia

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Jednostka Specjalna Polskiej Policji

Polscy policjanci w Kosowie – przyczyniają się do budowania lepszego, bezpieczniejszego świata

DZIEŃ WETERANA

Uroczystości

Szacunek i wsparcie – wyróżniono m.in. 9 weteranów policyjnych

PRZED SZCZYTEM NATO I DNIAMI MŁODZIEŻY

Kryptonim „Bastion” – wielkie ćwiczenie zgrywające na Stadionie Narodowym, symulacja ataku terrorystycznego

UWAGA CZYTELNICY!

Konkurs

Hasło dla Policji – polska Policja nie ma jeszcze motta, ale wkrótce się to zmieni

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI

Noc Muzeów 2016 – KGP po raz trzeci przyjęła setki zwiedzających. „Cichociemni żołnierze AK” to motyw przewodni wydarzeń przygotowanych dla gości komendy głównej

ŚWIAT

Węgry

Święto policjantów i strażaków – uświetnił koncert polskiej Orkiestry Reprezentacyjnej Policji

DOSKONALENIE ZAWODOWE

Kryminalistyka

Studencki zjazd w Szczytnie – VI Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Kryminalistyki

Ratownictwo wodne

Zawody w Mrągowie – rywalizacja o tytuł najlepszego policyjnego ratownika wodnego

SZKOLENIA

Szwajcarskie fundusze dla Policji

Reagowanie kryzysowe – projekt „Na granicy terroryzmu – szkolenia z zakresu reagowania kryzysowego”

HISTORIA

Policyjne kalendarium

Czerwiec w latach 1926, 1976 i 1996

PAMIĘĆ

Rozmaitości

PRAWO

Ruch drogowy

Projekty legislacyjne – bezgotówkowa płatność za mandat, zakaz wyprzedzania na autostradach i drogach ekspresowych przez samochody ciężarowe, jeśli wymagałoby to przekroczenia dozwolonej prędkości, to tylko niektóre projekty BRD KGP

PASJE

Kolarstwo

W zawodowym peletonie – policjant Krzysztof Parma chce stworzyć drużynę kolarską. Już zdobył sponsorów i jest startującym w wyścigach dyrektorem sportowym nowego klubu

SPORT

Rozmaitości

ROZRYWKA

Najlepszy polski miejski kryminał

Szukam nowych rozwiązań – rozmowa z Maurycym Nowakowskim

Konferencja prasowa – fragment powieści kryminalnej Maurycego Nowakowskiego „Plagiat”

U NAS

Zapowiedzi imprez i uroczystości

Czerwiec 2016

KRZYŻÓWKA

zdj. na okładce Andrzej Mitura