Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Lipcowa operacja (nr 133/04.2016)

O przygotowaniach do największej w tym roku operacji policyjnej mówi insp. Dariusz Dymiński, p.o. zastępcy dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji

– Operacja zabezpieczenia szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży jest szczególna w historii Policji, ponieważ w obydwu przypadkach organizatorem imprez nie jest strona polska. Gościmy jedynie ich uczestników. Nawet dotychczasowe wizyty papieży odbywały się na zaproszenie rządu polskiego, natomiast lipcowa wizyta papieża Franciszka odbywa się na zaproszenie organizatorów ŚDM, co inaczej kształtuje nasze stosunki, szczególnie w zakresie wymogów bezpieczeństwa, jakie przed nami stawiają.

PRZYGOTOWANIA

trwają już pół roku i dużo zostało zrobione. Warto zaznaczyć, że to właśnie Komendant Główny Policji jest zastępcą przewodniczącego specjalnego zespołu w resorcie spraw wewnętrznych i administracji, którego zadaniem jest koordynacja działań wszystkich zaangażowanych służb, a tylko harmonogram samej Policji obejmuje setki zadań. W ramach współpracy ze służbami specjalnymi mamy zagwarantowany sprawny przepływ informacji o wszelkich zagrożeniach, jakie uda się im zidentyfikować.

Wspomniane dni młodzieży oficjalnie zaczną się 26 lipca, jednak wcześniej – we wszystkich polskich parafiach – odbędzie się niezliczona wręcz liczba wspólnych modlitw, mszy, koncertów, pielgrzymek oraz nocnych czuwań. Ich uczestnicy będą się następnie przemieszczać do Krakowa. Szacunki władz kościelnych mówią, że do Polski może przyjechać nawet dwa i pół miliona wiernych z zagranicy. Wbrew pozorom ta liczba nie jest dla nas bardzo istotna, gdyż niezależnie od tego, czy pojawiłoby się 800 tys. wiernych, czy kilka milionów, z taką samą powagą podchodzimy do zapewnienia im bezpieczeństwa i będziemy gotowi na różne scenariusze.

Ponieważ obie imprezy odbywają się w lipcu, to z policyjnego punktu widzenia ich zabezpieczenie traktujemy jako jedną, dużą operację. Tym bardziej że najprawdopodobniej w tym samym miesiącu ma odbyć się Przystanek Woodstock.

Zaangażowanie wszystkich sił policyjnych sprawi, że dla naszej formacji będzie to okres wyjątkowej mobilizacji. Do zabezpieczenia szczytu NATO w Warszawie skierujemy prawdopodobnie funkcjonariuszy z Białegostoku, Szczecina, Łodzi i Rzeszowa, których część zabezpieczać będzie następnie Przystanek Woodstock, jednak w działaniach podczas wizyty papieża Franciszka i Światowych Dni Młodzieży wezmą już udział policjanci ze wszystkich garnizonów, i to nie tylko oddziały prewencji, lecz także funkcjonariusze ruchu drogowego i służby kryminalnej oraz minerzy pirotechnicy. Wesprze ich –  według wstępnych deklaracji – około 600 żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.

OBRADY SZCZYTU NATO

na Stadionie Narodowym będą całkowicie zamknięte dla osób postronnych. Prócz strefy „zero” wokół błoni stadionu ustawione zostaną dodatkowe 3 kilometry płotu. Spodziewamy się blisko 2,5 tys. ważnych osobistości z całego świata. Będą to zarówno ministrowie obrony, jak i osoby piastujące najwyższe stanowiska w dowództwie NATO. Oczywiście w strefie „zero” największe zaangażowanie będzie po stronie Biura Ochrony Rządu i Żandarmerii Wojskowej, do nas należeć będzie zabezpieczenie prewencyjne zewnętrznego pierścienia i konwoje VIP-ów przez teren miasta lub kraju.

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

to z kolei uroczystości religijne o bardzo otwartym charakterze. Wprawdzie nie diagnozujemy zagrożeń ze strony wiernych, ale będziemy przygotowani na ewentualne zamachy terrorystyczne, czego przykładem są ostatnie tragiczne wydarzenia w Brukseli. Nie mamy w tej chwili żadnych sygnałów o zagrożeniu, jednak będziemy gotowi na wszystko.

Działania koordynowane będą z Policyjnego Centrum Dowodzenia w Legionowie, które zakończy pracę dopiero wtedy, gdy będziemy mieli pewność, że wszyscy uczestnicy ŚDM wrócili już do swoich domów. Mamy bowiem świadomość, że tak duża liczba uczestników nie wyjedzie z Krakowa jednego dnia. Nie wszyscy też przybędą samolotami, które dla gości zagranicznych stanowią najwygodniejszy środek transportu – przewidujemy, że do stolicy Małopolski może przyjechać paręset tysięcy autokarów i samochodów, jak również duże grupy osób podróżujące koleją. Dlatego elementem zapewnienia bezpieczeństwa będzie również nadzór nad trasami szybkiego ruchu i autostradami oraz liniami kolejowymi w całej Polsce.

Intensywnie pracujemy też nad zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia dla policjantów biorących udział w operacji. Tylko na terenie garnizonu krakowskiego mamy już ponad 3 tys. miejsc noclegowych. Swoją bazę udostępni także Szkoła Policji w Katowicach, jesteśmy też po wstępnych ustaleniach z dowództwem Sił Zbrojnych RP odnośnie do zakwaterowania i wyżywienia policjantów w okolicznych jednostkach wojskowych. Czynimy wszelkie możliwe starania, aby warunki były jak najlepsze – obecnie trwają jeszcze przetargi na kwaterunek i wyżywienie. Podczas szczytu w Warszawie policjantów zakwaterujemy przede wszystkim w CSP w Legionowie i Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, które na ten czas zawieszą wszelkie kursy.

Lipcowa operacja stwarza naszej formacji szansę na zakupy nowego sprzętu, który pozostanie w jednostkach także po jej zakończeniu.  Ogółem na zabezpieczenie szczytu przeznaczono prawie 24 miliony zł, a na Światowe Dni Młodzieży 45 milionów zł.

Prezydent RP podpisał tzw. specustawę, która zagwarantuje policjantom biorącym udział w operacji

EKWIWALENT ZA NADGODZINY

Jest już na to zarezerwowana odpowiednia kwota w budżecie Policji. Naturalnie, służby będą planowane tak, aby  tych nadgodzin było jak najmniej – i nie chodzi tu o oszczędności, ale o stworzenie funkcjonariuszom jak najwyższego komfortu pracy, aby służby nie trwały po 14 godzin. Jeżeli jednak zaistnieje taka konieczność, to funkcjonariusze otrzymają za to dodatkowe pieniądze.

Jeśli chodzi o PCD w Legionowie, to – pomni wcześniejszych doświadczeń – wprowadzimy nie cztery, a pięć zmian, co również zwiększy komfort osób pełniących tam służbę. Tak jak i przy wcześniejszych operacjach w naszym centrum obecni będą też przedstawiciele Sił Zbrojnych RP (w tym Żandarmerii Wojskowej), Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Interpolu, przede wszystkim z grupy IMEST, zajmującej się wsparciem zabezpieczenia dużych imprez międzynarodowych. Do obowiązków PCD będzie należało również zapewnienie wsparcia informacyjnego i procesowego dla ośmiu polskich policjantów skierowanych do działań podczas zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2016 we Francji, które rozpoczną się 10 czerwca.

ĆWICZENIA ZGRYWAJĄCE

to nieodzowny element przygotowań. Odbędą się w maju, z udziałem wszystkich służb biorących udział w operacji. Niezależnie od tego Żandarmeria Wojskowa zwróciła się o przeszkolenie jej przedstawicieli w ramach kursu dla dowódców akcji i operacji policyjnych w WSPol. w Szczytnie, a Biuro Operacji Antyterrorystycznych już teraz realizuje cykl intensywnych szkoleń.

Jak zawsze przy tego typu imprezach zaangażowane będzie lotnictwo wojskowe. Zarówno w Warszawie, jak i w Krakowie powstaną zamknięte dla lotów strefy, a nad bezpieczeństwem czuwać będą zarówno śmigłowce policyjne, jak również dyżurna para myśliwców. 

wysłuchał: PIOTR MACIEJCZAK
zdj. Andrzej Mitura