Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium (nr 132/03.2016)

10 marca na wniosek ministra spraw wewnętrznych Sejm przegłosował uchwałę w sprawie redukcji etatów osobowych Policji Państwowej w celach oszczędnościowych. Z dniem 31 marca br. z policyjnego korpusu zwolnionych zostanie 1500 funkcjonariuszy, w tym 927 niższych.

90 LAT TEMU

Marzec 1926

• W MSW podjęto prace nad projektem nowej ustawy o Policji Państwowej.

• Ukazał się Regulamin musztry dla policji pieszej. Do nabycia w redakcji „Gazety Administracji i Policji Państwowej” w Warszawie przy ul. Długiej 38. Cena 1,50 zł.

• Rozkazem Komendanta Głównego PP odwołano – obowiązujący policjantów przez kilka miesięcy – zakaz wstępu do „Baru pod Setką” przy ul. Marszałkowskiej 100 w Warszawie.

10 III – Na wniosek ministra spraw wewnętrznych Sejm przegłosował uchwałę w sprawie redukcji etatów osobowych Policji Państwowej w celach oszczędnościowych. Z dniem 31 marca br. z policyjnego korpusu zwolnionych zostanie 1500 funkcjonariuszy, w tym 927 niższych.

15 III – Ostatnie oddziały Policji Państwowej  opuściły granicę wschodnią na odcinku litewsko-łotewskim, w województwach: białostockim, nowogródzkim i wileńskim, oddając ochronę kresowych granic Korpusowi Ochrony Pogranicza (zdj. obok).

21 III – W I Wiosennym Biegu Narodowym Na Przełaj, zorganizowanym w Warszawie na dystansie 5 km, wzięło udział 139 zawodników, w tym 20 funkcjonariuszy stołecznej PP. Zwyciężył zawodnik AZS Warszawa Jaworski w czasie 23:58,8. Posterunkowy z oddziału konnego Marcin Stachura był 55, st. post. z XXIII Komisariatu PP Stefan Bochenek zajął 57 miejsce, a post. z III KPP Apolinary Puzio – 67.

26–27 III – W Warszawie odbył się zjazd delegatów Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia”. Sprawozdanie zarządu przedstawił prezes, insp. Krzymuski. Uchwalono Regulamin określający warunki korzystania i przyjmowania członków PDZ oraz ich rodzin do domów uzdrowiskowych, tryb postępowania, jak również prawa i obowiązki osób podczas ich pobytu w tych domach. 

40 LAT TEMU

Marzec 1976

• W Ośrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych MSW w Łodzi odbyła się pierwsza w naszym resorcie promocja chorążych MO. Aktu promocji dokonał zastępca komendanta głównego MO gen. bryg. Stanisław Zaczkowski.

• Problemy skutecznego przeciwdziałania przestępstwom przeciwko mieniu społecznemu były tematem krajowej narady w Biurze dw. z Przestępstwami Gospodarczymi KG MO. Uczestniczyli w niej naczelnicy wydziałów PG z komend wojewódzkich MO oraz kierownicy sekcji PG z komend powiatowych MO.

• W „Domu Chłopa” w Warszawie zorganizowano wystawę rzeźb twórców ludowych. Wśród autorów najlepszych prac znalazł się st. sierż. Władysław Gruszczyński, kontroler ruchu drogowego z KM MO w Radomiu, który zaprezentował 35 swoich rzeźb.

2 III – Podczas wykonywania obowiązków służbowych zmarł tragicznie kpt. Nikodem Kurzawa, kierownik sekcji w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym KW MO w Bydgoszczy. Miał 49 lat.

4–7 III – W Johanngeorgenstadt i Klingenthal (NRD) odbyły się zawody II Zimowej Spartakiady MSW z udziałem zespołów Rudej Hvezdy (CSRS), Dinamo (Rumunia), Dozsy (Węgry), Dynamo (ZSRR), gospodarzy i reprezentacji Gwardyjskiego Pionu Sportowego MSW. Polską ekipę reprezentowało 8 zawodników Wisły-Gwardii Zakopane, z których największy sukces odniósł Marek Pach, zdobywając  brązowy medal w dwuboju.

10 III – Ukazało się Zarządzenie nr 17 Prezesa Rady Ministrów w sprawie kierowania do pracy funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej zwolnionych ze służby. Weszło w życie 18 marca 1976 r. (M.P. 1976 nr 10, poz. 49).

20 LAT TEMU

Marzec 1996

• Prezydent RP spotkał się z nowo powstałym zespołem programowym „Bezpieczna Droga”, którego celem jest przeciwdziałanie śmiertelności dzieci w wypadkach komunikacyjnych. Zespołem kieruje Barbara Labuda, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta,

7 III – W KGP przebywał premier RP Włodzimierz Cimoszewicz. Towarzyszyli mu minister SW Zbigniew Siemiątkowski oraz podsekretarz stanu Andrzej Anklewicz. Komendant główny Policji nadinsp. Jerzy Stańczyk przedstawił gościom najważniejsze problemy związane z bezpieczeństwem obywateli i funkcjonowaniem Policji we wszystkich strukturach.

8 III – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydał wyrok na 12 oskarżonych – byłych oficerów i niższych stopniem funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, uznając ich winnymi fizycznego i moralnego znęcania się nad więźniami i skazał na kary wieloletniego pozbawienia wolności.

11–15 III – Minister SW Zbigniew Siemiątkowski przebywał z oficjalną wizytą w USA, gdzie podpisał m.in. umowę o współdziałaniu MSW RP z Departamentem Sprawiedliwości USA w zwalczaniu produkcji narkotyków i ich dystrybucji. Wynegocjował też kilkadziesiąt miejsc rocznie w akademiach FBI dla funkcjonariuszy polskiej Policji.

21 III – W Warszawie odbył się tzw. czarny marsz przeciwko przestępczości, rosnącemu poczuciu zagrożenia obywateli i bezsilności władz. Był on reakcją mieszkańców stolicy na bandyckie zabójstwo studenta PW Wojciecha Króla, śmiertelnie postrzelonego w centrum miasta. Uczestnicy marszu złożyli w URM petycję z żądaniem zaostrzenia kar dla przestępców i zwiększenia uprawnień Policji.

29 III – W Sejmie debatowano nad stanem bezpieczeństwa w Polsce. Minister SW Zbigniew Siemiątkowski zapowiedział powiększenie w ciągu 3–4 lat stanu kadrowego Policji do 125 tys. funkcjonariuszy (przede wszystkim służby kryminalnej i prewencyjnej), utworzenie w dużych aglomeracjach tzw. stref bezpieczeństwa oraz złożenie w Sejmie projektu ustawy o agencjach ochroniarskich.

oprac. JERZY PACIORKOWSKI
zdj. „Na Posterunku”, archiwum