Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Trzeci Charytatywny Bal Oficerski Policji

Trzeci Charytatywny Bal Oficerski Policji, pod patronatem małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Agaty Kornhauser-Dudy i honorowym przewodnictwem małżonki komendanta głównego Policji Beaty Maj, z udziałem szczególnych gości honorowych, odbył się 23 stycznia 2016 roku w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Punktualnie o godzinie 20 licznie zebrani goście w Auli Kryształowej usłyszeli sygnał powitalny wskazujący na przybycie gospodarza Trzeciego Charytatywnego Balu Oficerskiego Policji – komendanta głównego Policji insp. Zbigniewa Maja wraz z małżonką Beatą, przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Balu. Komendant główny Policji w swoim wystąpieniu przywitał wszystkich przybyłych oraz nawiązał do idei dobroczynności, integracji środowiska i wsparcia wdów, wdowców i sierot po policjantach, którzy wypełnili rotę ślubowania do końca i ponieśli śmierć w służbie społeczeństwu. Szef Policji przytoczył słowa Jana Pawła II, że Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje i zwrócił się z prośbą do obecnych o otwarcie serc oraz aktywnego udziału w zbiórce na cele statutowe Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Bal rozpoczął się polonezem skomponowanym przez Wojciecha Kilara do filmu „Pan Tadeusz”, tym razem w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji pod dyrekcją mł. insp. Janusza Trzepizura. W nawiązaniu do tradycji Policji Państwowej, kiedy komendant główny PP rozpoczynał bal charytatywny, tańcząc w pierwszej parze, podobnie insp. Zbigniew Maj z małżonką również poprowadzili tancerzy: zastępców komendanta głównego, komendantów wojewódzkich, stołecznego, komendantów szkół, dyrektorów biur Komendy Głównej Policji wraz z małżonkami, osobami towarzyszącymi oraz artystami Ludowego Zespołu Artystycznego PROMNI.

Po polonezie, a następnie walcu wiedeńskim, muzyczne otwarcie balu dopełnił mazur – polski taniec narodowy, który od XIX wieku tańczony był na salonach całej Europy – wykonali go artyści zespołu „Woda na Młyn”. Kolejną atrakcją wieczoru był występ śpiewaków Opery Narodowej w Warszawie: Aleksandry Klimczak i Tomasza Piluchowskiego, a także występ solistki Lidii Kopani, która przy akompaniamencie policyjnej orkiestry porwała gości balu do tańca. Niespodzianką wieczoru był występ gwiazdy polskiej piosenki – Maryli Rodowicz, której „Niech żyje bal” czy „Małgośka” były śpiewane przez wszystkich obecnych na sali.

Prowadzący bal – aktor, dziennikarz, prezenter telewizyjny – Maciej Orłoś, z werwą oraz życzliwością podkreślał ideę dobroczynności w środowisku służb mundurowych.

W trakcie balu przewodniczący Rady FPWiSPP nadinsp. Władysław Padło wraz z prezes fundacji Ireną Zając zaprezentowali działalność, osiągnięcia oraz potrzeby fundacji, a następnie rozpoczęła się zbiórka na rzecz podopiecznych. Prowadzącymi zbiórkę byli nadinsp. Władysław Padło oraz Jakub Wesołowski – aktor filmowy, prezenter telewizyjny i dziennikarz. W nawiązaniu do tradycji sięgającej II Rzeczypospolitej Trzeci Charytatywny Bal Oficerski Policji miał charakter stricte charytatywny, z przeznaczeniem całego dochodu na realizację statutowych celów fundacji.

Przedmioty, które oferowano podczas zbiórki, ufundowały najważniejsze osoby w państwie, kierownictwo Policji i sympatycy policyjnej formacji. Goście balu mogli nabyć m.in.: wieczne pióro z faksymilą podpisu prezydenta Andrzeja Dudy, porcelanową filiżankę z ręcznie malowanym godłem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wieczne pióro z logotypem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, komplet dwóch porcelanowych filiżanek ze złotym orłem – dar Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP, biografię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej śp. Lecha Kaczyńskiego przekazaną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka, wieczne pióro od sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego, szablę od komendanta głównego Policji czy koszulkę z autografami polskiej reprezentacji. W ramach prowadzonej zbiórki w trakcie balu uzyskano kwotę 59 tys. zł. Dodatkowo konto fundacji zostanie wsparte wpłatami darowizn gości balu.

Wśród szczególnych gości honorowych znaleźli się m.in.: Anna Maria Anders – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełniąca funkcje przewodniczącej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz pełnomocnika prezesa Rady Ministrów ds. dialogu społecznego, prof. dr hab. Alojzy Szymański – rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a także szefowie służb mundurowych. Całość przygotowań koordynował Gabinet Komendanta Głównego Policji pod przewodnictwem pełniącej wówczas obowiązki dyrektora insp. Korneli Oblińskiej.

Trzeci Charytatywny Bal Oficerski Policji otrzymał patronaty medialne: TVP, Polskiego Radia, „Świata Elit” oraz miesięcznika „Policja 997”. Na uwagę zasługuje fakt, że prowadzący bal Maciej Orłoś, współprowadzący zbiórkę Jakub Wesołowski oraz gwiazda wieczoru Maryla Rodowicz zrezygnowali ze swojego honorarium.

Po zakończeniu Trzeciego Charytatywnego Balu Oficerskiego Policji wzruszona prezes Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Irena Zając podsumowała: Jest to inicjatywa godna kontynuacji oraz naśladowania wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe. Bawimy się, integrujemy, ale przy tym pamiętamy o naszych koleżankach i kolegach, którzy ponieśli śmierć w służbie, o ich rodzinach, bliskich, którzy jakże często potrzebują naszej pomocy. Dlatego dobroczynność w naszych szeregach musi się rozwijać. Musimy pielęgnować postawy starające się wesprzeć w potrzebie osierocone rodziny.

podinsp. WOJCIECH LEWANDOWSKI, GKGP
zdj Andrzej Mitura