Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium (nr 130/01.2016)

1926 r.: Nakładem stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia” ukazały się „Moje wspomnienia policyjne” nadinsp. Henryka Wardęskiego, zastępcy komendanta głównego PP. Obejmują one lata 1914–1922, okres przekształcania się różnych formacji porządkowych (straży obywatelskich, milicji ludowych, policji komunalnych) w zorganizowaną Policję Państwową. Autor zapowiedział drugą część swoich wspomnień.

90 LAT TEMU

Styczeń 1926

• Nakładem stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia” ukazały się „Moje wspomnienia policyjne” nadinsp. Henryka Wardęskiego, zastępcy komendanta głównego PP. Obejmują one lata 1914–1922, okres przekształcania się różnych formacji porządkowych (straży obywatelskich, milicji ludowych, policji komunalnych) w zorganizowaną Policję Państwową. Autor zapowiedział drugą część swoich wspomnień (zdj. obok).

1 I – W związku ze znacznym uszczupleniem funduszy na wyszkolenie decyzją komendanta głównego PP zawieszono do odwołania funkcjonowanie dziesięciu szkół przodowników PP. Czynne pozostały szkoły PP w Żyrardowie, Łodzi, Sosnowcu, Warszawie, Lwowie, Poznaniu, Brześciu i Wilnie (Okólnik nr 1289 KG PP).

17 I – Na Wiśle w Warszawie, przy pięciostopniowym mrozie, stołeczna Policja zorganizowała zawody pływackie dla mundurowych „morsów” i członków ich rodzin. Po oczyszczeniu rzeki z 35 metrów lodu, wystartowały małżonki policjantów. Dystans 25 metrów najszybciej (w czasie 23 sek.) pokonała pani W. Tratowa, żona st. przodownika PP J. Trata. Druga była panna Garczyńska, trzecia B. Miaziowa. Mężczyźni mieli do pokonania dystans 33,3 m. Pierwszy był J. Trat, za nim S. Olszewski i J. Miazio.

30 I – Msza „Za spokój duszy” w kościele oo. Karmelitów przy Krakowskim Przedmieściu. W roku 1925 zginęło w służbie 38 funkcjonariuszy PP (zdj. obok).

40 LAT TEMU

Styczeń 1976

• W KW MO w Katowicach odbyła się doroczna narada aktywu kierowniczego komendy oraz jednostek jej podległych. Uczestniczyli w niej m.in. członkowie Biura Politycznego KC PZPR: I sekretarz KW PZPR w Katowicach Zdzisław Grudzień oraz minister SW gen. bryg. Stanisław Kowalczyk. Podczas obrad podsumowano wyniki pracy garnizonu śląskiego MO oraz wytyczono kierunki działania w roku 1976.

• W szóstym plebiscycie lekkoatletycznym katowickiego „Sportu” i Polskiego Związku LA na najlepszego sportowca 1975 roku w złotej dziesiątce znalazło się aż pięć zawodniczek warszawskiej „Gwardii”: Grażyna Rabsztyn (płotkarka), Danuta Rosani (dyskobolka), Zofia Zwolińska (sprinterka i płotkarka), Teresa Nowak (płotkarka) i Ludwika Chewińska (pchnięcie kulą).

• Grażyna Rabsztyn, mistrzyni Europy w hali, akademicka mistrzyni świata, mistrzyni Polski w biegu na 100 m ppł., została uznana za najlepszego sportowca Gwardyjskiego Pionu Sportowego w 1975 roku (spośród 19 klubów gwardyjskich).

• Główna Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego PZMot. wspólnie z Biurem Ruchu Drogowego KG MO zainicjowali akcję „Widzę i jestem widziany”, której celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach przez masowe udostępnienie elementów odblaskowych pieszym użytkownikom dróg.

• Decyzją Zarządu Głównego PCK Szkoła Ruchu Drogowego MO w Piasecznie odznaczona została złotą odznaką „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”. Klub HDK powstał tu w czerwcu 1974 roku.

14 I – Podwójne święto obchodzono w Szkole Podoficerskiej MO w Słupsku: XXX-lecie powstania oraz uczczenie jej imieniem pamięć byłego ministra spraw wewnętrznych Wiesława Ociepki, który zginął 28 lutego 1973 r. w katastrofie lotniczej pod Szczecinem.

20 LAT TEMU

Styczeń 1996

• W 1995 roku do wszystkich jednostek Policji wpłynęło ponad 15,5 tys. skarg i wniosków od obywateli (tylko o 94 więcej niż w roku 1994). Na podobnym poziomie utrzymała się również tzw. potwierdzalność zarzutów (1697, czyli 1,5 proc. ogółu). Najwięcej, bo aż 20,6 proc. dotyczyło postępowania policjantów poza służbą; bezczynności lub opieszałego załatwiania spraw – 17,2 proc. Najmniej na zatrzymanie – 6,6 proc., oraz używanie niedozwolonych metod fizycznych – 3,3 proc.

• W KGP gościli przedstawiciele policji USA. Wraz z pracownikami Biura Kadr i Szkolenia KGP przygotowywano program, według którego strona amerykańska będzie szkoliła polskich policjantów.

11 I – Tragiczny postrzał w koszarach Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu. Sierż. sztab. Mirosław B., policjant z 14-letnim stażem służby, postrzelił śmiertelnie w głowę swego podwładnego st. post. Adama H. Do zdarzenia doszło w trakcie nieostrożnego demonstrowania służbowego rewolweru.

15 I – Pierwsza grupa 50 niepełnosprawnych osób, przyjętych do pracy w Policji, rozpoczęła kurs szkoleniowy w Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Inwalidów w Konstancinie-Jeziornie. Na uroczystą inaugurację cyklu szkoleń przybyli m.in.: prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Karol Świątkowski oraz zastępca komendanta głównego Policji insp. Marek Papała.

16 I – Bezpieczeństwo publiczne a prawa obywatelskie, to temat konferencji u rzecznika praw obywatelskich prof. Tadeusza Zielińskiego. Wzięli w niej udział m.in.: minister sprawiedliwości, wiceminister spraw wewnętrznych, komendant główny Policji oraz dyrektorzy biur w KGP.

22–23 I – Ocenie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w kraju poświęcona była narada kadry kierowniczej Policji, która odbyła się w CSP w Legionowie, z udziałem m.in. wicepremiera Aleksandra Łuczaka, ministra SW prof. Jerzego Koniecznego oraz podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP Zbigniewa Siemiątkowskiego.

oprac. JERZY PACIORKOWSKI
zdj. „Na Posterunku”, „WSN”, archiwum