Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policja najlepiej oceniana (nr 128/11.2015)

O tym, czy państwo funkcjonuje dobrze, w dużej mierze decyduje to, jak funkcjonują jego najważniejsze instytucje. O tym, jak funkcjonują instytucje, dużo mówi zaufanie i oceny, jakie wystawiają im obywatele. O opinię dwa razy do roku pyta Polaków CBOS. W ostatnim badaniu najlepiej ocenianą instytucją państwową okazała się Policja.

Badanie przeprowadzone przez CBOS w dniach 17–23 września na liczącej 972 osoby reprezentatywnej, losowej próbie dorosłych mieszkańców Polski pokazuje profil społeczno-ekonomiczny oceniających Policję, ale też pozwala porównać jej oceny z wystawianymi pozostałym instytucjom wymiaru sprawiedliwości.

KTO DOBRZE, KTO ŹLE

Dobrze pracę Policji oceniają i mężczyźni, i kobiety (po 69 proc. wskazań). Taki sam odsetek dobrych ocen odnotowano w przedziale wiekowym 25–34 lata. Najmniej dobrych – 61 proc., i najwięcej złych – 30 proc., ocen zebrała Policja u najmłodszych w badanej grupie, czyli w przedziale 18–24 lata.

Dobrze pracę funkcjonariuszy oceniają mieszkańcy wsi – 71 proc., źle – 15 proc. Najgorzej – mieszkańcy najmniejszych miasteczek, choć nadal jest to 64 proc. wskazań pozytywnych i 24 proc. negatywnych.

Biorąc pod uwagę wykształcenie, najwięcej pozytywnych ocen zebrali policjanci u badanych z wyższym wykształceniem – 76 proc. Negatywnych, u osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 22 proc.

Ciekawie wyglądają oceny pracy Policji w odniesieniu do grupy społecznej i zawodowej, z jakiej wywodzili się respondenci. I tak najwięcej dobrych ocen policjanci zebrali wśród kadry kierowniczej i specjalistów z wyższym wykształceniem – 81 proc. Tylko 3 proc. mniej wśród pracujących na własny rachunek i robotników niewykwalifikowanych. Najrzadziej, bo tylko 46 proc., dobrze pracę funkcjonariuszy oceniali bezrobotni. Oni także najczęściej wystawiali Policji złe oceny – 38 proc. Wśród najczęściej źle oceniających znaleźli się także uczniowie i studenci (27 proc.), pracownicy usług (25 proc.) i robotnicy wykwalifikowani (22 proc.). Najrzadziej negatywne zdanie o pracy Policji wyrażały osoby pracujące na własny rachunek (9 proc.) oraz robotnicy niewykwalifikowani i emeryci (po 11 proc.).

NA TLE INNYCH

Tak pozytywne oceny Policji nie są niespodzianką. Już od dwóch lat każde z corocznie wykonywanych badań pokazuje, że dobrze pracę Policji ocenia ponad 65 proc. badanych. Ostatni raz mniej niż 60 proc. respondentów dobrze oceniło pracę funkcjonariuszy w marcu 2013 r. Jeśli chodzi o złe oceny, tak niewiele wskazań, jak obecnie – 18 proc., było ostatnio w marcu 2011 r.

Policja bardzo korzystnie wypadła, tak jak w poprzednich badaniach, na tle innych instytucji wymiaru sprawiedliwości, w tym przypadku Centralnego Biura Antykorupcyjnego, prokuratury i sądów. Policja jest też jedyną instytucją z wymienionych, która na przestrzeni ostatniego roku zanotowała wzrost pozytywnych ocen. Z 66 do 69 proc. W ocenach sądów i prokuratury odnotowano dwuprocentowy spadek, odpowiednio z 29 do 27 i z 28 do 26 proc. Największy spadek nastąpił w ocenie CBA. We wrześniu 2014 roku pracę tego biura dobrze oceniało 36 proc. respondentów, rok później tylko 30.

Ale nie tylko w sferze wymiaru sprawiedliwości Policja oceniana jest przez obywateli najlepiej. Biorąc pod uwagę pozostałe najważniejsze instytucje państwowe, nadal pozostaje na czele, łącznie z wojskiem, które, posiadając taki sam odsetek ocen pozytywnych, może się jednak pochwalić znacznie niższym odsetkiem ocen negatywnych. Źle pracę żołnierzy ocenia 4 proc. badanych, policjantów – 18, co biorąc pod uwagę diametralnie inny charakter służby, a także różne okoliczności kontaktów respondentów z policjantami i z żołnierzami, pokazuje, jak wiele zrobiła Policja na przestrzeni ostatnich lat, budując swój wizerunek jako formacji służącej obywatelowi.

oprac. KLAUDIUSZ KRYCZKA
na podstawie komunikatu z badań „Ocena instytucji publicznych” przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej