Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium (nr 125/08.2015)

Sierpień 1925 r.: Komendant główny PP Marian Borzęcki podpisał rozkaz nr 298 w sprawie zachowania funkcjonariuszy PP występujących w umundurowaniu służbowym. Zabronił im m.in. trzymania rąk w kieszeniach i wypełniania ich ponad miarę różnymi przedmiotami.

90 LAT TEMU

Sierpień 1925

● Komendant główny PP Marian Borzęcki podpisał rozkaz nr 298 w sprawie zachowania funkcjonariuszy PP występujących w umundurowaniu służbowym. Zabronił im m.in. trzymania rąk w kieszeniach i wypełniania ich ponad miarę różnymi przedmiotami.

● Sukcesy PP w zwalczaniu bandytyzmu: w sierpniu w woj. lubelskim zlikwidowano groźną, 15-osobową bandę rozbójniczą, dowodzoną przez Wacława Kota i Stanisława Cieślę. Grasowali od 1919 r. w powiatach: janowskim, krasnostawskim, puławskim i lubelskim. Z ich rąk poległo m.in. pięciu policjantów. W starciu z policją zginęli też bandyta Domański, postrach ludności Wołynia i Wschodniej Małopolski, oraz Łukasz Kowalec, poszukiwany przez PP za zabójstwo żołnierza i wiele napadów rozbójniczych.

2–3 VIII – Niezidentyfikowana banda zastrzeliła w nocy post. Stanisława Piwnika z pow. wilejskiego, jadącego furmanką do stacji kolejowej Krywice. Kilka godzin później, również na granicy litewskiej, od kuli karabinowej padł funkcjonariusz 10. Kompanii Granicznej post. Witold Bilinis.

5 VIII – W Warszawie zawiązał się Komitet Centralny Obchodu rocznicy 10-lecia służby bezpieczeństwa w Polsce. Na jego czele stanął Zdzisław Lubomirski (zdj. wyżej).

15 VIII – W numerze 33. „Gazety Administracji i Policji Państwowej” ukazał się – bogato ilustrowany – dodatek poświęcony policji woj. krakowskiego. Informuje m.in. o historii, organizacji i kadrze dowódczej jednostek, wyszkoleniu, walce z przestępczością, działalności społecznej policjantów, a także oddaje cześć ofiarom obowiązku – funkcjonariuszom poległym z rąk bandytów.

22 VIII – Na wniosek komendanta głównego PP minister spraw wewnętrznych Władysław Raczkiewicz, w porozumieniu z ministrem skarbu, przyznał jednorazową zapomogę dla wszystkich wdów i sierot pozostałych po poległych na służbie funkcjonariuszach PP. Kwoty 300 zł (dla wdowy) i 200 zł (dla każdej sieroty) otrzymały 172 wdowy i 372 sieroty.

40 LAT TEMU

Sierpień 1975

• Funkcjonariusze MO z Kolna (woj. łomżyńskie) własnym sumptem wybudowali piętrowy pawilon oraz wyremontowali domki kempingowe w milicyjnym ośrodku wypoczynkowym nad Pisą, w pobliżu wsi Kozioł.

2 VIII – Akademia Spraw Wewnętrznych otrzymała sztandar, ufundowany przez załogę Fabryki Samochodów Osobowych, jako symbol więzi MO z klasą robotniczą. Po jego prezentacji wręczono dyplomy magisterskie absolwentom – oficerom pierwszego rocznika uczelni (1972). Jako pierwsi otrzymali je prymusi: kpt. Stefan Jurczak, kpt. Stanisław Babko i por. Stanisław Kmiecik. Następnie minister SW Stanisław Kowalczyk promował do stopnia podporucznika kilkuset absolwentów rocznego Studium Podyplomowego ASW.

5 VIII – W Wyższej Szkole Oficerskiej im. F. Dzierżyńskiego w Legionowie odbyła się pierwsza promocja oficerów Służby Bezpieczeństwa oraz wręczenie dyplomów ukończenia wyższych studiów zawodowych o kierunku prawno-administracyjnym. Aktu promocji dokonał zastępca członka Biura Politycznego KC PZPR, minister SW gen. bryg. Stanisław Kowalczyk.

9 VIII – Od ciosów nożem zadanych przez przyłapanego na gorącym uczynku złodzieja zginął sierż. sztab. Lucjan Tirczakowski, referent operacyjno-dochodzeniowy I Komisariatu MO w Bydgoszczy. Miał 32 lata, osierocił żonę i 8-letniego syna (zdj. – obok).

20 LAT TEMU

Sierpień 1995

● Firma ComputerLand została generalnym wykonawcą sieci komputerowych w polskiej Policji. Podpisana umowa zagwarantowała KGP połączenie w sieci ze wszystkimi KWP, szkołami policyjnymi i innymi obiektami resortowymi, umożliwiła również szybką wymianę informacji oraz dostęp do policyjnych baz danych.

● Nowa pozycja wydawnicza CSP w Legionowie: Rola i zadania technika kryminalistyki komendy rejonowej Policji, autorstwa dwóch ekspertów CLK KGP Jana Adamczyka i Jana Kurczewskiego. Przeznaczona jest głównie dla słuchaczy kursów techników kryminalistyki, ale również dla policjantów kształcących się na kursach podstawowych i podoficerskich, którzy są potencjalnymi kandydatami na kryminalistyków (zdj. – obok).

1 VIII – Komendant Główny Policji podpisał rozkazy: nr 8/95 w sprawie organizacji i form prowadzenia przez Policję działań pościgowych, oraz nr 9/95 – o wprowadzeniu do użytku służbowego w Policji niektórych postanowień regulaminów ogólnego i musztry Sił Zbrojnych RP.

25 VIII – Ukazał się Rozkaz nr 13/95 KGP w sprawie taktyki działania pododdziałów zwartych Policji w sytuacji zagrożenia lub naruszenia porządku publicznego oraz pościgu za niebezpiecznym przestępcą (poufny).

26 VIII – Komendant Główny Policji nadinsp. Jerzy Stańczyk sformułował wytyczne w sprawie udziału policjantów w kampanii wyborczej na urząd Prezydenta RP. Przypomniał w nich, że funkcjonariusze, podobnie jak inni obywatele, mają zagwarantowane czynne prawo wyborcze. Jednocześnie zabronił policjantom zbierania podpisów i organizowania zbiórek pieniężnych oraz prowadzenia kampanii w budynkach i lokalach służbowych.

oprac. JERZY PACIORKOWSKI
zdj. „Na Posterunku”, „WSN”, archiwum