Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium (nr 122/05.2015)

Maj 1925 r.: Sąd bolszewicki w Mińsku skazał dwóch funkcjonariuszy PP woj. poleskiego, posterunkowych Adama Abramowicza i Bronisława Ratkę, na karę po 5 lat więzienia i pozbawienie praw publicznych. Policjanci zostali uprowadzeni przez dywersantów rosyjskich z pasa przygranicznego w pow. łuninieckim.

90 LAT TEMU

Maj 1925

• Sąd bolszewicki w Mińsku skazał  dwóch funkcjonariuszy PP woj. poleskiego, posterunkowych Adama Abramowicza i Bronisława Ratkę, na karę po 5 lat więzienia i pozbawienie praw publicznych. Policjanci zostali uprowadzeni przez dywersantów rosyjskich z pasa przygranicznego w pow. łuninieckim.

• Z inicjatywy kierownictwa komendy PP pow. grójeckiego, podkom. Józefa Maciążka i jego zastępcy st. przod. Kazimierza Sipowicza, miejscowi policjanci uzyskali możliwość zakupu francuskich rowerów marki „Louqsor”, przystosowanych do dróg niebitych i posiadających uchwyty do mocowania szabel. Zakupiono 28 jednośladów.

7 V – Z rozkazu nr 286 KG PP: (…) Wszyscy niżsi funkcjonariusze PP (garnizonu stołecznego – przyp. J.Pac.), władający językami obcymi kierowani będą do służby w centralne punkty stolicy, aby pełnić rolę tłumaczy i służyć informacją. Dla wyróżnienia będą nosić czarne przepaski na lewym ramieniu z barwami państwa, którego językiem dany funkcjonariusz włada oraz pierwszą literą nazwy tego państwa, np. „D” – Deutschland, „F” – France, „E” – England itp.

17 V – Na Międzynarodowy Kongres Policji w Nowym Jorku delegowany został nadkom. Stefan Chełmicki, naczelnik urzędu śledczego w Warszawie (zdj. obok).

25–28 V – W Polsce przebywała delegacja Międzynarodowego Związku Policyjnego (z siedzibą w Budapeszcie), z jego dyrektorem Augustem Morichem i sekretarzem Stefanem Robozem na czele.

29 V – Ukazał się rozkaz Komendanta Głównego PP nr 288 w sprawie udziału funkcjonariuszy PP w zabawach dobroczynnych, zawodach sportowych i wszelkiego rodzaju występach publicznych w charakterze gospodarzy lub czynnych uczestników. Zalecono im występować w ubraniach cywilnych. Mundury ubierać tylko na oficjalne uroczystości państwowe, kościelne lub służbowe.

30 V – W pościgu za bandą dywersyjną, planującą wykolejenie w pobliżu miejscowości Narewka (woj. białostockie) pociągu osobowego, w ręce bandytów wpadli st. post. Konstanty Zajączkowski i post. Sokołowski, obaj z Komendy Powiatowej PP w Wołkowysku. Sokołowskiemu w zamieszaniu udało się zbiec, Zajączkowskiego bandyci zastrzelili.

40 LAT TEMU

Maj 1975

4 V – W całym kraju „niedziela czynu partyjnego”. Jak donosił tygodnik „W Służbie Narodu”, uczestniczyli w nim również funkcjonariusze resortu spraw wewnętrznych. Zgłosiło się ok. 1000 osób więcej niż było zaplanowane. Wszyscy – niektórzy z rodzinami – z ogromnym poświęceniem i oddaniem pracowali na wyznaczonych odcinkach robót, dając wyraz swojemu zaangażowaniu w sprawy kraju i swojego środowiska (zdj. obok).

24 V – Z okazji XXX rocznicy powołania Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW Rada Państwa przyznała formacji Order Sztandaru Pracy II klasy. Rozkaz specjalny do żołnierzy i kadry oficerskiej skierował minister SW gen. bryg. Stanisław Kowalczyk, a załogi dwóch największych zakładów pracy stolicy: Fabryki Samochodów Osobowych i Huty „Warszawa” ufundowały im sztandar.

26 V – W KW MO w Białymstoku, z inicjatywy miejscowego Koła Rodziny Milicyjnej, zorganizowano spotkanie matek funkcjonariuszy z kierownictwem komendy. Uczestniczyły w nim zarówno matki milicjantów, którzy oddali życie w walce z przestępczością, jak i matki aktualnie pracujących funkcjonariuszy.

28 V – Sejm uchwalił dwustopniowy system władzy i administracji terenowej (województwo – gminy i miasta). Przybyły nam 32 nowe województwa, do istniejących 17.

30 V – W Małastowie-Pętnej i Ropicy Górnej odsłonięte zostały obeliski, ufundowane przez społeczeństwo pow. gorlickiego dla uczczenia pamięci funkcjonariuszy MO poległych w walce z bandami UPA. W Ropicy Górnej 29 grudnia 1947 r. zginęli szer. Tadeusz Galicki i kpr. Feliks Sztaba, w Małastowie-Pętnej milicjanci z posterunku w Sękowej, szeregowcy Stanisław Lenartowicz (syn Jana) i Stanisław Lenartowicz (syn Józefa) (zdj. wyżej).

20 LAT TEMU

Maj 1995

• Z okazji V Ogólnopolskiej Letniej Olimpiady Specjalnej zorganizowano w Warszawie – pod patronatem NSZZ Policjantów – Gwiaździsty „Bieg z pochodnią strzegących prawa”, mający na celu popularyzację sportu wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną. Polscy policjanci włączyli się do tego ruchu. Prekursorem był podinsp. Jacek Hachulski z CSP w Legionowie (zdj. obok).

10 V – Podwójny jubileusz: 5-lecia „Gazety Policyjnej” i „Magazynu Kryminalnego 997”. Z zespołem redakcyjnym spotkali się wiceminister SW Henryk Jasik, komendant główny Policji nadinsp. Jerzy Stańczyk oraz przedstawiciele departamentów MSW i biur KGP (zdj. obok).

10–12 V – W Lublanie, stolicy Słowenii, w 24. Europejskiej Konferencji Interpolu uczestniczyli przedstawiciele 41 państw. Polską Policję reprezentowali: insp. Andrzej Koweszko, dyrektor Krajowego Biura Interpolu KGP, i nadkom. Hanna Ruszkowska, naczelnik wydziału tego biura.

22 V – Papież Jan Paweł II przebywał z jednodniową wizytą duszpasterską w Polsce. Nad bezpiecznym przebiegiem papieskiej pielgrzymki czuwało 7 tys. policjantów, w tym 1,3 tys. z KWP w Bielsku-Białej oraz 5,7 tys. z innych województw i szkół policyjnych.

22 V – Przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie rozpoczął się proces o spowodowanie śmierci 19-letniego Grzegorza Przemyka, zmarłego w wyniku pobicia 14 maja 1983 r. Na ławie oskarżonych ponownie zasiedli dwaj byli milicjanci Ireneusz K. i Arkadiusz D. oraz Kazimierz O., były dyrektor Biura Dochodzeniowo-Śledczego KG MO.

oprac. JERZY PACIORKOWSKI
zdj. „Na Posterunku”, „W Służbie Narodu”, archiwum

Zobacz także:
Policyjne kalendarium (nr 121/04.2015)
Policyjne kalendarium (nr 119/02.2015)
Policyjne kalendarium (nr 118/01.2015)
Policyjne kalendarium (nr 117/12.2014)
Policyjne kalendarium (nr 116/11.2014)