Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

KOBIETY W POLICJI (Nr 119 / 02.2015)

Podinsp. Kinga Badeńska. Nowy oficer łącznikowy w Moskwie

Po kilkumiesięcznej przerwie 19 stycznia br. wznowiło działanie biuro oficera łącznikowego polskiej Policji w Federacji Rosyjskiej. Nowym oficerem łącznikowym w Moskwie została podinsp. Kinga Badeńska, dotychczasowy radca w Biurze Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Jest pierwszą kobietą w 20-letniej historii funkcjonowania oficerów łącznikowych polskiej Policji.

Podinsp. Kinga Badeńska ma 40 lat, jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego (magister filologii rosyjskiej) oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Odbyła też staż językowy w Instytucie Puszkina w Moskwie oraz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Kijowie. Jest tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego, uczestniczącym często w czynnościach procesowych z udziałem obywateli rosyjskojęzycznych.

Służbę w Policji rozpoczęła w 1999 r., od początku wykonując zadania związane ze współpracą międzynarodową. Posiada bogate doświadczenie w kontaktach ze stroną rosyjską w zakresie obsługi merytorycznej i językowej wizyt bilateralnych. Współpracowała z poprzednimi oficerami łącznikowymi polskiej Policji akredytowanymi w Federacji Rosyjskiej.

Ze względu na biegłą znajomość języka rosyjskiego, bogatą wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzonej współpracy oraz doskonałą znajomość historii, tradycji i mentalności Europy Wschodniej wielokrotnie pełniła rolę tłumacza i opiekuna podczas spotkań międzynarodowych kadry kierowniczej polskiej Policji i przedstawicieli MSW.

Corocznie, od 2000 roku, uczestniczyła też w przygotowaniu i organizacji uroczystości na Cmentarzu Wojennym w Miednoje, współpracując z administracją obwodu twerskiego, dyrekcją Memoriału „Miednoje”, opactwem Klasztoru im. św. Niła w Ostaszkowie oraz miejscową policją. Służyła również pomocą pielgrzymom z Polski.

Ostatnio podinsp. Kinga Badeńska pełniła funkcję koordynatora pracy Zespołu Szkoleń Międzynarodowych WWP BMWP KGP, do zadań którego należy m.in. współpraca w ramach Europejskiej Akademii Policyjnej (CEPOL), pozyskiwanie zewnętrznych funduszy szkoleniowych dla krajów trzecich, a także współpraca bilateralna z Rosją oraz państwami  objętymi inicjatywą Partnerstwa Wschodniego. Niezależnie od tego pełniła odpowiedzialną rolę opiekuna i przewodnika delegacji międzynarodowych, wizytujących polską Policję i inne służby resortu spraw wewnętrznych.

Podinsp. Badeńska jest mężatką, ma jedno dziecko, interesuje się literaturą, muzyką, podróżami.

oprac. Jerzy Paciorkowski
na podst. materiałów BMWP KGP, MW
zdj. archiwum