Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

To już 15 lat (nr 114/09.2014)

Z okazji jubileuszu Szkoły Policji w Katowicach oraz Święta Policji 19 lipca br. odbyły się uroczystości, podczas których zostały wręczone odznaczenia, akty mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz pamiątkowe medale i albumy.

Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Po jej zakończeniu uczestnicy przemaszerowali na plac Sejmu Śląskiego przed Urzędem Wojewódzkim w Katowicach, gdzie z udziałem wielu dostojnych gości odbyła się główna część uroczystości.

W PIOTROWICACH

Jubileusz jest wielkim świętem wszystkich policjantów i pracowników szkoły, a jednocześnie okazją do wspomnień oraz refleksji nad jej przyszłością. Minęło właśnie 15 lat od chwili, gdy na mocy Zarządzenia nr 1 Komendanta Głównego Policji z 6 stycznia 1999 r. została utworzona Szkoła Policji w Katowicach.

Decyzja o umiejscowieniu tego typu jednostki w Katowicach zapadła dzięki staraniom władz administracyjnych oraz samorządowych, poparciu śląskiego kierownictwa służbowego Policji oraz przychylności ówczesnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także Komendy Głównej Policji.

Do celów utworzenia najmłodszej policyjnej jednostki szkoleniowej o zasięgu ogólnopolskim idealnie nadawał się znajdujący się w katowickiej dzielnicy Piotrowice kompleks budynków, w którym szkolenia organizował ówczesny Ośrodek Szkolenia Policji KWP w Katowicach i gdzie mieściła się siedziba OPP.

GŁÓWNIE PREWENCJA

Od początku swojego istnienia głównym kierunkiem działalności szkoły było i jest kształcenie policjantów pionu prewencji, pełniących służbę m.in. w specyficznych warunkach dużych aglomeracji. Właściwie do 2007 roku szkoła skupiała się na szkoleniu zawodowym podstawowym oraz kursach doskonalących dla policjantów pionu prewencji. Od 2008 znacznie rozszerzono ofertę kursów specjalistycznych i obecnie realizowanych jest ich aż 23.

W pierwszych latach funkcjonowania szkoły liczba uczących się wzrastała stopniowo od 200 do 500 osób. W minionym 15-leciu wraz z rozbudową bazy kwaterunkowej i rozwojem infrastruktury liczba ta urosła do 740 słuchaczy dziennie przebywających na różnego rodzaju szkoleniach i kursach.

W celu ciągłego podnoszenia jakości nauczania w ostatnim 15-leciu rozwijała się również baza dydaktyczna i lokalowa szkoły. Wymienić tu można chociażby Wielofunkcyjne Centrum Symulacji, salę symulacyjną, jak również sale informatyczne, gimnastyczne i boisko wielofunkcyjne, salę do zajęć z ochrony informacji niejawnych, doskonale wyposażoną strzelnicę czy też salę tradycji otwartą w 2013 r. z myślą o tegorocznym jubileuszu.

DLA SŁUCHACZY, DLA SPOŁECZEŃSTWA

Oprócz historii ważna jest teraźniejszość, a szczególnie dobre kontakty ze społeczeństwem. Świadczyć o tym może organizowane co roku od 15 lat sztandarowe już przedsięwzięcie, czyli „Dzień Otwarty” Szkoły Policji w Katowicach. Od ubiegłego roku biorą w nim udział również inne służby mundurowe, w tym: wojsko, straż pożarna, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Inspekcja Transportu Drogowego i Służba Celna. Tegoroczny Dzień Otwarty zgromadził niemal 4000 młodych ludzi. Szkoła włącza się również w wiele działań profilaktycznych, stojąc na stanowisku, że postawę prospołeczną należy kształtować wśród słuchaczy już od początku ich służby.

Szkoła Policji w Katowicach współpracuje ze szkołami innych krajów europejskich, m.in. z Czech, Słowacji, Niemiec, Rumunii, Serbii, Węgier czy Portugalii. Kontakty międzynarodowe podtrzymywane są w ramach różnego rodzaju warsztatów czy konferencji oraz uczestnictwa w projektach finansowanych ze środków unijnych. Corocznie od 2009 roku szkoła, często jako jedyna jednostka w Polsce, organizuje kursy pod auspicjami Europejskiej Akademii Policyjnej – CEPOL.

Z okazji jubileuszu ukazał się również album zawierający fotorelację z najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce na przestrzeni 15 lat istnienia szkoły, i zmian, jakie zaszły w jej infrastrukturze (w wersji elektronicznej można go znaleźć pod adresem:

http://katowice.szkolapolicji.gov.pl/wp-content/uploads/2014/08/15-lecie-SP-Katowice-Album-jubileuszowy.pdf).

PAWEŁ MIĘSIAK


Zobacz także:
Wracamy do korzeni (nr 114/09.2014)
Diamentowy jubileusz (nr 114/09.2014)