Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Newslettery SWI (nr 111/05.2014)

Rozmowa z podinsp. Włodzimierzem Sokołowskim, pełnomocnikiem komendanta głównego Policji ds. Systemu Wczesnej Interwencji, którego zadaniem jest tworzenie i rozwój SWI w polskiej Policji, w tym wprowadzanie Newsletterów SWI.

Czym są Newslettery SWI?

– System Wczesnej Interwencji to złożony program, w skład którego wchodzi, zarządzanie informacją, wiedzą i umiejętnościami. Dlatego Newsletter SWI jest jednym z narzędzi kształtowania standardów w Policji. Zawiera informacje o nieprawidłowościach w Policji i jest adresowany do kadry kierowniczej. Jest redagowany zwięźle, ale merytorycznie. Przede wszystkim przekazujemy w nim informacje, które pozwalają unikać różnych nieprawidłowości.

Skąd pomysł na ich redagowanie?

– W nowoczesnej Policji konieczne są nowe systemowe rozwiązania, które zapobiegną tworzeniu się patologicznych zachowań i będą kreować wysokie standardy pracy. Dlatego komendant główny nadinsp. dr Marek Działoszyński, gdy był komendantem wojewódzkim w Łodzi, tworząc System Wczesnej Interwencji, rozwinął koncepcję przesyłania informacji o nieprawidłowościach, czyli Newsletter SWI. Stworzyliśmy wtedy pierwszy zespół redakcyjny, który redagował i dystrybuował pierwsze newslettery w garnizonie łódzkim. W 2010 r. System Wczesnej Interwencji, w tym Newsletter SWI, został zaprezentowany na odprawie kadry kierowniczej w Warszawie. Jego zalety docenili komendanci wojewódzcy i wtedy rozpoczął się proces wdrażania tego systemu w polskiej Policji.

Kto pisze newslettery i jak są dystrybuowane?

– Powstają dzięki zaangażowaniu osób pracujących w tym programie. Komendanci wojewódzcy i stołeczny powołali zespoły redakcyjne prowadzone przez redaktorów naczelnych. Piszący newslettery, zarówno funkcjonariusze, jak i pracownicy Policji, wywodzą się z różnych komórek organizacyjnych KWP i KSP, ale wszyscy mają wspólne widzenie i rozumienie tego systemu. Atutem Newslettera SWI jest m.in. to, że wymiana informacji odbywa się nie tylko w skali garnizonu, lecz wszystkich jednostek w kraju. Chciałbym tu wyrazić swoje uznanie dla wszystkich, którzy, jako specjaliści w swoich dziedzinach, angażują się również w pracę nad Newsletterem SWI. Rocznie wydajemy ich około 250.

Dziękuję za rozmowę.

ARTUR KOWALCZYK

zdj. Andrzej Mitura

 

Mł. insp. Marek Nosowicz, naczelnik Wydziału Konwojowego KWP w Łodzi: Uważam, że nasz wydział został zbyt późno włączony do SWI. Z tego systemu powinni korzystać wszyscy przełożeni. Byłem na warsztatach SWI w Polańczyku. Zaskoczyło mnie, że można szkolić się w tak wspaniałej atmosferze. Zapowiedź zajęć od śniadania do kolacji przyjąłem z niedowierzaniem, ale taka forma sprawdziła się! Dobór ćwiczeń i zadań był przemyślany w każdym calu. Trenerzy stosowali różnorodne techniki nauczania. Dużo się nauczyłem w zakresie negocjacji, komunikacji, a przede wszystkim tworzenia jasnych przekazów dla podwładnych.

Mł. insp. Iwona Lewandowska, komendant KPP w Zgierzu: Program SWI to niezwykle ważne narzędzie w zarządzaniu jednostką. Warsztaty były najbardziej wartościowym szkoleniem, w którym uczestniczyłam podczas służby. Realizacja programu pomaga zapobiegać i wcześnie ujawniać patologie wśród funkcjonariuszy i pracowników Policji, a także ogranicza eskalację napięć i złą atmosferę w pracy. Pozwala szybko reagować na sytuacje niszczące więzi koleżeńskie. Pokazuje sposoby wspierania podwładnych w trudnych dla nich sytuacjach w życiu zawodowym i osobistym. Skutkuje budowaniem lepszej atmosfery w pracy i poprawia jej wyniki, gdyż zwiększa motywację.
Warsztaty dały mi pogląd na różne sposoby zarządzania jednostką, które prezentowali moi koledzy. Mogłam porównać je do swojego modelu zarządzania. Miałam okazję zastanowić się, czy moje reakcje i sposoby postępowania w sytuacjach trudnych nie odbiegają od propozycji specjalistów, którzy prowadzili zajęcia. Pozwalały na obiektywne spojrzenie np. na sposób prowadzenia rozmowy i skłaniały do zastanowienia. Uważam, że trzeba tę inicjatywę kontynuować. Dobrze byłoby spotkać się za pewien czas i znów spojrzeć na policjanta i pracownika jak na człowieka, a nie jak na mały mechanizm w dużej maszynie ochrony bezpieczeństwa.
Codziennie przeglądam newslettery. Część opisanych spraw jest dla mnie i dla „moich” ludzi oczywista, gdyż pewne zagadnienia już nas dotknęły. Są też takie sprawy, które skłaniają do zastanowienia, czy na pewno wszystko zrobiliśmy, aby uniknąć błędów. W mojej jednostce dzięki opisanemu w jednym z newsletterów przypadkowi udało się zminimalizować skutki odpowiedzialności dyscyplinarnej policjanta.

Podinsp. Iwona Szulc, naczelnik Wydziału Legislacji Gabinetu Komendanta Głównego Policji: Udział w warsztatach SWI dla kadry kierowniczej jest niezwykle interesującym i pouczającym doświadczeniem. Warsztaty pozwalają nie tylko zidentyfikować problemy, z którymi może zetknąć się każdy przełożony, ale również przekonać się, jak zareaguje w trudnej, także dla siebie, sytuacji. Na zajęciach można zaobserwować, jak z trudną sytuacją radzą sobie inni przełożeni. Są prowadzone w ciekawy i momentami zabawny sposób, dzięki czemu nie ma szans na nudę i zniecierpliwienie. Polecam udział w warsztatach SWI każdemu, kto kieruje zespołem ludzi lub przygotowuje się do tej funkcji. Niewątpliwie pozwolą uniknąć wielu błędów, które popełniamy w relacjach ze współpracownikami.