Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Gdybym miał więcej pieniędzy... (Nr 107 / 02.2014)

Mówi nadinsp. Wojciech Olbryś, zastępca komendanta głównego Policji ds. logistyki:

– Poprzedni rok zbilansowaliśmy. Wykorzystaliśmy środki na standaryzację prawie w stu procentach. Nie zdążyliśmy tylko opracować dokumentacji technicznej dla obiektu CBŚ przy ul. Podchorążych w Warszawie z powodu konieczności uzgodnień z konserwatorem zabytków. 2,1 mln złotych przekazaliśmy do rezerwy. Nie było łatwo, bo środki na standaryzację dostaliśmy późno. Wielkie podziękowania należą się logistykom w komendach wojewódzkich za pracę, którą wykonali, żeby wykorzystać te pieniądze.

Będziemy kontynuowali program standaryzacji. Planujemy wydać w bieżącym roku na nią około 330 mln zł pochodzących z dwóch źródeł: z budżetu i rezerwy celowej, która co prawda nie jest na razie przyznana, ale spodziewam się, że nie będzie niższa niż w zeszłym roku. Mamy opracowaną dokumentację na prawie wszystkie potrzebne Policji inwestycje. Zespół pod przewodnictwem wiceministra Marcina Jabłońskiego będzie musiał teraz wybrać te, które będziemy realizować w tym roku. Gdyby zdarzył się cud i do tych planowanych 330 milionów zł Policja dostała jeszcze 600 milionów, to na pewno byśmy je wykorzystali.

To był trudny rok, bo przejęliśmy pracowników Centrum Usług Logistycznych. Wciąż wierzę, że CUL ma szanse. Ma ponad 3 mln zł mniej strat niż w momencie, kiedy go przejmowaliśmy. Szkolenia w obiektach CUL sprawdziły się i w tym roku znowu chcemy na nie przeznaczyć 2 mln złotych. Gdzieś te szkolenia organizować musimy. Po co mamy płacić komercyjnym firmom, jeśli możemy płacić CUL?

Struktura budżetu się nie zmienia. Wydatki na płace i pochodne stanowią ponad 75 procent budżetu Policji, wydatki rzeczowe – 15–17 procent wszystkich.

Tegoroczny plan budżetowy został na etapie prac sejmowych zmniejszony o 50 mln złotych z wydatków rzeczowych. Z tego samego funduszu musieliśmy też przesunąć 11 milionów złotych na płace pracowników Centrum Usług Logistycznych, których przejęliśmy.

Kwotowo nic się w wydatkach płacowych nie zmienia. Podwyżek nie możemy zapowiedzieć. Nie mamy w budżecie 40 milionów złotych na dodatki dla pracowników Policji. Będziemy jednak nadal wypłacać po 145 zł brutto. Środki na nie będą pochodziły z tych samych źródeł, co w roku ubiegłym: z wakatów pracowników, z potrąceń za ich zwolnienia lekarskie, a że to kwota niewystarczająca, wspomagamy się środkami zaoszczędzonymi na wakatach policyjnych.

O ile pozwoli sytuacja finansowa, chcielibyśmy wprowadzić progresywny system wysługi, tak, żeby policjantom opłacało się służyć jak najdłużej.

Nominalnie możemy w tym roku wydać o 30 milionów złotych więcej niż przed rokiem. Państwo daje nam co prawda mniej, ale rekompensują to środki pochodzące z funduszy zewnętrznych: unijnych, z ochrony środowiska, szwajcarskiego, norweskiego.

Gdybym miał więcej pieniędzy, wiedziałbym, na co je przeznaczyć. Mamy gotowe koncepcje. Nie ma w kraju jednolitego systemu komunikacji radiowej, a jest bardzo potrzebny i kosztowny. Zatrudniamy nowych policjantów, musimy mieć dla nich mundury. W ramach modernizacji kupiliśmy samochody, które niedługo trzeba będzie wymienić. Prawie 70 milionów złotych to koszty, które Policja ponosi na utrzymanie ogólnokrajowych systemów informatycznych. A one są priorytetem.

Co planujemy na rok 2014? Przede wszystkim SWOP. Chcemy, żeby ruszył we wrześniu tego roku. W kolejce czekają e‑usługi. Ta aplikacja jeszcze nie weszła do eksploatacji, a już musimy robić w niej zmiany, na przykład związane z uwolnieniem zawodu ochroniarza i brakiem koncesji. Zależy mi na wprowadzeniu e‑usług, a szczególnie elektronicznego obiegu dokumentów. Nie tylko dlatego, że to bardzo usprawni pracę, ale też dlatego, że na tę aplikację wydano już prawie 90 mln złotych.

Wycofaliśmy się z e‑posterunku, bo nie spełniał naszych oczekiwań. Sama aplikacja kosztowała około 2 mln złotych. 18-osobowy zespół, który analizował jej funkcjonalność, szacował, że potrzeba jeszcze 1,2 mln złotych, żeby ją poprawić. I nie było gwarancji, że będzie nam odpowiadała. Został nam sprzęt, który kupiliśmy i wypożyczyliśmy. Kosztował nas 17 mln złotych, ale komputery są i działają. Te wypożyczone mamy jeszcze do 2015 roku.

Mam nadzieję, że jeszcze zdążymy przetestować na nich nową aplikację, która ułatwiłaby pracę policjantom. Z tej idei nie zrezygnowaliśmy.

wysłuchała IF

 

Grupy wydatków w budżecie na 2014 r. w mln zł

Wielkości od lewej:

Płace i pochodne – 6618

Wydatki rzeczowe – 1327

Pozapłacowe świadczenia pieniężne – 326

Wydatki inwestycyjne (budowlane) – 173

Wydatki inwestycyjne (zakupy) – 92

źródło: BLP KGP