Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Rada Doradców Strategicznych - inauguracja

Rada Doradców Strategicznych - najnowsze gremium doradcze polskiej Policji - po raz pierwszy spotkała się 23 lutego br. Na zaproszenie nadinsp. Marka Działoszyńskiego przybyło sześciu byłych komendantów głównych Policji.

Zostali zapoznani z obecną sytuacją formacji, z jej odbiorem społecznym, problemami, zamierzeniami kierownictwa Policji. Przedstawiciele KGP opowiedzieli o planach reorganizacji komendy głównej i wyczerpująco odpowiedzieli na pytania byłych komendantów.

Dyskutowano o likwidacji posterunków, o standaryzacji komend i komisariatów, o ścieżce kariery policjanta, ale przede wszystkim o planach wyodrębnienia Centralnego Biura Śledczego z KGP.

Goście zainteresowani byli też epokowym wydarzeniem w Policji, tj. wyłączeniem systemu Temida.


Na zdjęciu nadinsp. Marek Działoszyński i nadinsp. Krzysztof Gajewski w towarzystwie byłych szefów Policji; od lewej generałowie w stanie spoczynku: Tadeusz Budzik, Leszek Lamparski, Leszek Szreder, Jan Michna,  Jerzy Stańczyk, Antoni Kowalczyk.